Najczęstsze błędy przy stosowaniu geowłókniny

Geowłókniny są szczególnie wrażliwe na wszelkie błędy popełniane na etapie zarówno projektowania konstrukcji, jak i jej wykonywania. Istotne, aby podczas układania geosyntetyku nie pominąć żadnego z etapów pracy - każdy z nich ma ogromne znaczenie dla zachowania właściwości wytrzymałościowych. Sztuka inżynierska jest po to, aby z niej korzystać, a nie ją ignorować.

Zbyt słaby materiał do przeznaczenia

Aby uzyskać parametry wyszczególnione w specyfikacji danego geosyntetyku konieczne jest zapewnienie mu optymalnych warunków - tj. dbanie o odpowiedni poziom wytrzymałości wykonanego systemu i wytrzymałość zbrojenia. Istotne, by na etapie planowania zastosowania geowłókniny uwzględnić wszystkie kryteria doboru, a nie jedynie ich część. Jedynie w ten sposób zapewniamy materiałowi właściwości deklarowane przez producenta.

Błędnie zaprojektowana geowłóknina

Stosowanie geowłókniny pełniącej funkcję drenażu powinno być poprzedzone oceną nie tylko gramatury materiału geosyntetycznego, ale również aspekty związane z kolmatacją i filtracją. Jedynie oceniając warunki w sposób kompleksowy, możemy oczekiwać wartości deklarowanych przez producenta geowłókniny. Gramatura geosyntetyku nie powinna być jedynym wyznacznikiem przy budowie systemu filtracji.

To samo tyczy się również gramatury geowłókniny, która powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami technicznymi i przeznaczeniem. Warto w tym celu zapoznać się ze specyfikacjami poszczególnych materiałów - dla przykładu poliester i polipropylen posiadają odmienne właściwości, pomimo zastosowania jednakowej gramatury.

Geowłóknina a betonowanie

Przez wzgląd na wartość odczynu betonu nie należy stosować geowłókniny polipropylenowej w trakcie wylewania zaprawy betonowej. Polipropylen wchodzi w niepożądaną reakcję chemiczną z betonem, dlatego lepszym rozwiązaniem dla tego rozwiązania jest zastosowanie geowłókniny poliestrowej.

Budownictwo hydrotechniczne - jak projektować?

Geowłókniny znajdują zastosowanie w branży hydrotechnicznej i z uwagi na specyfikę projektowania punktów hydrotechnicznych, należy zwrócić uwagę na:

  • stabilność korpusu konstrukcji wału,
  • kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • minimalne wymiary korpusu,
  • stateczność niwelety,
  • zapewnienie odpowiedniej separacji.

Wybór geowłókniny - co wybrać i gdzie kupić?

Często z ust osób poszukujących geosyntetyków pada pytanie co lepsze - geowłóknina polipropylenowa czy poliestrowa? Zdaniem specjalistów pierwszy rodzaj geowłókniny posiada lepsze właściwości wytrzymałościowe, przez co sprawdza się w wymagających warunkach. Sposób wzmocnienia podłoża powinien być przemyślany, a dodatkowo powinien uwzględniać parametry techniczne i własności każdego z materiałów, czyli poliestru i polipropylenu. Szczegółowe objaśnienie specyfiki geowłókniny polipropylenowe https://www.ag-geo.eu/produkty/geowloknina/polipropylenowa znajdziesz na stronie AG Geosynthetics w ofercie firmy.

artykuł sponsorowany

Powiązane artykuły