Część 1: Kwestie dotyczące kredytobiorcy 

Pierwsze trzy rzeczy, na które należy uważać, są ściśle związane z kredytobiorcą. Prezentują się one następująco: 

 1. Dokumentacja
 2. Zdolność kredytowa, 
 3. Wysokość wkładu własnego. 

1. Dokumentacja 

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny związany jest z dostarczeniem wielu niezbędnych dokumentów. Należy jednak pamiętać, iż większość z nich posiada określony termin ważności. Jeśli więc nie zostaną one złożone w terminie, konieczne okaże się pozyskiwanie ich po raz kolejny. 

3. Zdolność kredytowa 

Proces przyznawania kredytu hipotecznego rozpoczyna się oczywiście od zweryfikowania zdolności kredytowej kredytobiorcy. Warto podkreślić, iż każdy bank kieruje się innymi zasadami w kwestii szacowania zdolności kredytowej. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ jeśli jeden bank odrzuci wniosek, z powodzeniem można ubiegać się o kredyt hipoteczny w innej instytucji. 

3. Wysokość wkładu własnego

Każdy bank wymaga posiadania przez kredytobiorcę wkładu własnego. Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje wysokość wkładu własnego na poziomie 20%. Nie zmienia to jednak faktu, iż często dochodzi do sytuacji, w których banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferują możliwość zabezpieczenia w inny sposób. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na ten parametr, ponieważ może się okazać, iż brak odpowiedniej ilości gotówki nie przekreśla możliwości wzięcia kredytu. 

Część 2: Warunki kredytu hipotecznego

Kolejne cztery rzeczy, na które bezwzględnie należy zwrócić uwagę decydując się na wzięcie kredytu w konkretnej instytucji, związane są z ratą kredytu. Kwestie te prezentują się następująco:

 1. Oprocentowanie, 
 2. Prowizja, 
 3. Ubezpieczenie, 
 4. Raty równe lub malejące. 

4. Oprocentowanie

Najczęściej banki oferują swoim klientom dwie możliwości:

 • oprocentowanie zmienne, 
 • oprocentowanie stałe. 

Oprocentowanie zmienne spotykane jest najczęściej. Na wartość takiego oprocentowania składa się zmienna stopa procentowa i marża banku. Banki w przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosują stawkę WIBOR3M, co oznacza, iż wartość raty może się zmieniać co trzy miesiące. Kwestia ustalania stopy procentowej powinna być dokładnie opisana w umowie. 

Oprocentowanie stałe jest oferowane nieco rzadziej. Warto zwrócić uwagę, iż wykorzystanie terminu oprocentowanie stałe w praktyce nie musi jednak oznaczać, iż przez cały okres kredytowania faktycznie parametr ten będzie niezmienny. Bardzo często warunki te obowiązują jedynie przez pierwszych kilka lat trwania umowy, a później wprowadzany jest znany wszystkim model składający się ze stawki WIBOR i marży.  

5. Prowizja 

Na całkowity koszt kredytu wpływa oczywiście także prowizja od udzielenia kredytu. Warto więc zwrócić uwagę na jej wysokość jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. Zwykle bowiem kwota ta może sięgać nawet kilku procent kwoty finansowania. 

6. Ubezpieczenie

Nierzadko zdarza się, iż banki oferują swoim klientom nieco bardziej korzystne warunki, w zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych w postaci ubezpieczenia. Warto jednak zweryfikować, czy oszczędność wynikająca z obniżenia innych parametrów, nie będzie wyłącznie pozorną oszczędnością.

Kwestia ubezpieczenia jest bardzo istotna zwłaszcza z punktu widzenia kredytobiorców nieposiadających odpowiednio wysokiego wkładu własnego. W ich przypadku konieczne będzie bowiem skorzystanie z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

7. Raty równe lub malejące

Banki najczęściej oferują dwa rodzaje rat:

 • raty równe, 
 • raty malejące. 

Raty równe nie zmieniają się przez cały okres kredytowania. W tym przypadku w pierwszej kolejności kredytobiorca spłaca odsetki z niewielkim udziałem raty kapitałowej. 

Raty malejące to z kolei rozwiązanie, w którym w pierwszej kolejności spłaca się głównie kapitał. Początkowe raty są jednak zdecydowanie wyższe. Warto więc dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i możliwości, aby móc później swobodnie wywiązać się z założeń zawartych w umowie kredytowej. 

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny nie musi być zbyt skomplikowany. Warto jednak pamiętać o siedmiu rzeczach, które z pewnością go ułatwią. Przede wszystkim należy pamiętać o skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w odpowiednim terminie, aby nie minął ich okres ważności. W kwestiach dotyczących kredytobiorcy istotne jest również wzięcie pod uwagę zasad, jakimi banki kierują się w szacowaniu zdolności kredytowej oraz jaka jest odgórnie narzucona wysokość wkładu własnego. Decydując się na wzięcie kredytu w konkretnej instytucji należy wziąć pod uwagę wysokość oprocentowania i prowizji. Warto też zastanowić się nad wyborem dodatkowego ubezpieczenia, co może wiązać się z poprawą warunków kredytowania. Ubiegając się o kredyt należy też podjąć decyzję odnośnie wyboru rat równych lub malejących. 

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie kompendium wiedzy i "instrukcji obsługi" kredytu hipotecznego z bloga ZaradnyFinansowo.pl: https://zaradnyfinansowo.pl/kredyt-hipoteczny/

artykuł partnera

ikona podziel się Przekaż dalej