Audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej – podstawy, o których warto wiedzieć

Audyt energetyczny jest ekspertyzą podejmowaną w celu oceny, a w konsekwencji zmniejszenia ilości zużywanej w budynku energii. Audyt energetyczny budynku może być wykonany w pełni lub dotyczyć wyłącznie wybranych zagadnień, jak oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie itp.

Budujesz dom? Sprawdź koszt jego budowy na kalkulatorze kosztów budowy.

Cele przeprowadzania audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu energetycznego (niektórzy określają to jako audyting energetyczny) ma na celu określenie konkretnych rozwiązań, które zdołają poprawić dotychczasowe zastosowania technologiczne, organizacyjne lub formalne. Od audytu energetycznego oczekuje się gotowych pomysłów i profesjonalnego doradztwa, które umożliwią zoptymalizowanie dotychczas ponoszonych kosztów na ogrzewanie. Każdy budynek charakteryzuje się określonymi parametrami, stąd konieczność wykonania odrębnych audytów i zupełnie zindywidualizowanych rozwiązań dla każdego poszczególnego domu czy budynku.

Audyt energetyczny zwany również audytem termomodernizacyjnym realizowany jest zgodnie z  ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).

Audyt termoizolacyjny - podstawowe elementy

Audyt energetyczny to ekspertyza, która zawiera:

 • inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku,
 • ocenę stanu technicznego budynku w celu wskazania odpowiednich usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wykaz i wybór usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dokumentację niezbędną  do wykonania  algorytmu pozwalającego wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z uwzględnieniem ich kosztów według sporządzonych kosztorysów,
 • zarys techniczny i  szkice pozwalające wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny ma prowadzić do wykonania prac, które pomogą zaoszczędzić znaczące środki na ogrzewaniu budynku. Co więcej tego typu prace mogą być dofinansowane z budżetu Państwa – tak zwana premia termomodernizacyjna pozwala na uzyskanie pomocy na poziomie nawet kilkudziesięciu procent inwestycji. Dlatego po przeprowadzeniu audytu energetycznego warto sporządzić odpowiedni kosztorys korzystając z Kalkulatorów Budowlanych i złożyć do banku odpowiednie dokumenty. Szczegóły znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Różnice pomiędzy audytem energetycznym a certyfikatem energetycznym

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który pozwala określić klasę energetyczną budynku, jak i zakres zapotrzebowania energii dla danego budynku. Wskazuje on koszty eksploatacji bez propozycji zmian modernizacyjnych w celu ich obniżenia.

Audyt energetyczny budynku sprawdza sprawność funkcjonowania źródeł ciepła oraz instalacji grzewczych występujących w budynku. Następnie opracowywana jest metoda oraz rozwiązanie, które pozwoli zoptymalizować koszty eksploatacji i wydajność energetyczną.

Audyt energetyczny budynku wykonuje się tylko raz, w przeciwieństwie do świadectwa energetycznego, które należy odnawiać co 10 lat. Zarówno świadectwo energetyczne, jak i audyt wykonują odrębni specjaliści.

Wykonanie audytu energetycznego krok po kroku

W pierwszej kolejności należy ustalić wysokość kosztów ogrzewania. W tym celu określa się sprawność systemu grzewczego oraz ilość zapotrzebowania na ciepło. Do tego niezbędne jest zbadanie wielu czynników.

Następnie trzeba obliczyć jak duże jest zużycie ciepła w sezonie grzewczym.

Dalej audytor przystępuje do oceny stanu technicznego budynku oraz wszelkich urządzeń, instalacji itp. Pomoże to ustalić, jakie prace remontowe należy podjąć. Mowa tu np. o działaniach naprawczych związanych z nieszczelnym dachem, elewacją, niesprawną instalacją grzewczą czy przemarzającymi ścianami. Konieczne jest określenie przyczyn dużego zużycia energii, które powodowane jest w szczególności nieprawidłową eksploatacją instalacji, urządzeń oraz całego budynku.

Po zebraniu wszystkich parametrów należy je zweryfikować z panującym stanem rzeczywistym. Prowadzi się w tym celu określone obliczenia. Jeśli wynik nie będzie zgodny, wówczas trzeba przeprowadzić korektę.

Jednym z ostatnich etapów prac przy audycie energetycznym budynku jest wskazanie rozwiązań i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które istotnie pomogą obniżyć koszty ogrzewania. Audytor wskaże więc zakres prac remontowych, które należy wykonać, aby zmodernizować budynek do stanu, jaki maksymalnie zmniejszy  jego szczelność oraz uwydatni efektywność instalacji grzewczych. Zakres tych zmian powinien mieć jednak odzwierciedlenie w założeniach budżetowych inwestora i nie może od nich znacznie odbiegać.

Ustala się także bilans zysków i strat energii, co pomoże podjąć decyzję dotyczącą sposobu realizacji przedsięwzięcia. Na koniec ustala się dokładny kosztorys prac termomodernizacyjnych i harmonogram działań.

Cena audytu energetycznego budynku

Koszt audytu zawsze będzie związany z poziomem skomplikowania prac, jakie musi podjąć audytor. W tym celu budynki zostały podzielone na określone grupy:

 • Grupa I - Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej.
 • Grupa II - Budynki wielorodzinne, budynki internatów i hoteli, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8 000 m3.
 • Grupa III
  • A) Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8 000 m3,
  • B) Budynki zaliczone do grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.
 • Grupa IV - Budynki z grupy IIIA z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.
 • Wykonuje się zwykle dwa rodzaje audytów - wstępny i szczegółowy. Wstępny audyt energetyczny budynku realizuje się po rozmowie z inwestorem, a także po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną budynku i po jego pobieżnych oględzinach. Zleceniodawca nie musi się decydować na audyt szczegółowy. Czasem audyt wstępny może być bezpłatny, albo płatny - cena to ok. 100-300 zł. Szczegółowy audyt energetyczny budynku jest dużo droższy, ceny wynoszą:

  • Budynki grupy I - 1 000 – 1 800 zł
  • Budynki grupy II - 2 500 – 4 000 zł
  • Budynki grupy III - od 4 500 zł
  • Budynki grupy IV - od 5 500 zł

  Są to wyłącznie orientacyjne koszty, mogące uleć zmianie w zależności o potrzeby wykonania dodatkowej, brakującej dokumentacji i ewentualnych prac.

  Premia termomodernizacyjna – czyli jak ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji?

  Audyt energetyczny budynku jest ważnym dokumentem dla inwestora, który pragnie dokonać termomodernizacji za pieniądze pochodzące z kredytu. Będzie więc istotny dla skompletowania niezbędnych dokumentów. Może także stanowić podstawę do przyznana premii termomodernizacyjnej. Uzyskują ją

  • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne,
  • budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym,
  • budynki użyteczności publicznej wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące ich własność,
  • lokalne źródła ciepła  lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6MW.

  Warunkiem uzyskania przez inwestora premii termomodernizacyjnej jest znaczne zmniejszenie, w wyniku planowanej modernizacji, rocznego zapotrzebowania na energię. Powinno ono wynosić:

  • 10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,
  • 15% - gdy po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
  • 25% - w pozostałych budynkach, 

  Premia termomodernizacyjna pochodzi z  budżetu Państwa i nie może wynosić:

  • więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,
  • więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
  • więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

  Premia termomodernizacyjna jest wypłacana po zakończeniu inwestycji w formie umorzenia kredytu o jej przyznaną wysokość.

  Audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej - jak i po co je uzyskać?

  Audyt energetyczny jest przeprowadzany w celu oceny zapotrzebowania energetycznego budynku. Jego zadaniem pozostaje też ocena opłacalności i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Podczas audytu budynków zyskujemy cenną wiedzę, mogącą posłużyć podczas wykończenia budynku, ewentualnego remontu bądź termomodernizacji.

  Świadectwa energetyczne są procedurą podobną. Jednak pomiędzy nimi a pojęciem audytu budynków występują pewne różnice. Otóż świadectwo charakterystyki energetycznej określa klasę energetyczną budynku i wskazuje, jaka jest jego efektywność energetyczna. Świadectwa energetyczne nie posiadają propozycji możliwości modernizacji obiektu. Tymczasem podczas audytu budynków przeprowadza się analizę wydajności i sprawności funkcjonowania urządzeń grzewczych oraz pozostałych źródeł ciepła. Efektywność energetyczna budynku jest dokładnie przeanalizowana. W oparciu o dokumentacje audytu budynków opracowuje się metody wprowadzania przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego. Owe przedsięwzięcie ma sprawić, że efektywność energetyczna budynku ulegnie zwiększeniu, a koszty ogrzewania spadną.

  Warto także dodać, że świadectwo charakterystyki energetycznej powtarza się raz na dziesięć lat. Tymczasem audyt budynku wykonuje się jednorazowo. Zarówno świadectwa energetyczne jak i dokumentacja audytu budynków zostają stworzone przez innych specjalistów.

  Audyt budynków może sugerować inwestorowi wprowadzenie opłacalnego przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego. Nie chodzi wyłącznie o uszczelnienie wnęk okiennych. Podczas audytu budynków może się okazać, że dodatkowy panel słoneczny, pompa ciepła czy panel fotowoltaiczny będą opłacalną inwestycją.

  Jeśli interesuje Cię audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej to znaczy, że ten dział jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz tu przydatne informacje dotyczące sposobów wprowadzania termomodernizacji w budynkach. Na dole strony odnajdziesz też listę powiązanych tematycznie artykułów. Zapraszamy.