Badania geotechniczne

Badania geotechniczne najlepiej wykonać w momencie, kiedy znane jest już przyszłe usytuowanie planowanego budynku oraz jego wstępny zarys. Pozwala to na bardziej precyzyjne pomiary i dokładniejsze wykonanie odwiertów w najbardziej miarodajnych miejscach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomiarów dokonać na działce jeszcze przed planowaniem zabudowy, ale wówczas należy się liczyć z wyższymi kosztami badania. Badania geotechniczne pozwalają wskazać najbardziej optymalny obszar pod budowę fundamentów.

Co świadczy o dokładności badania i wpływa na wysokość jego kosztów? Jest to przede wszystkim liczba wykonanych odwiertów. Jak nietrudno się domyślić, im więcej odwiertów, tym wynik badania geotechnicznego jest dokładniejszy. Jeden odwiert to zdecydowania za mało, by pozyskać precyzyjny wynik, dlatego lepiej uważać na oferty firm, które proponują badania właśnie w tym jednym zakresie. Najlepszą ocenę warunków wodno-gruntowych dokonuje się na podstawie minimum trzech odwiertów.

Firmy oferujące usługi z zakresu badań geotechnicznych wykonują odwierty zwykle w narożnych częściach przyszłego budynku lub ewentualnie w miejscu przecięcia jego przekątnych. Jeśli chodzi o głębokość, na jakiej wykonuje się odwiert, zależy ona od tego, czy planowany budynek mieszkalny będzie podpiwniczony czy też nie. W pierwszym przypadku głębokość odwiertu wynosi od 3 do nawet 6 m, a w przypadku domu bez piwnicy wystarczą odwierty już na poziomie 3 m głębokości.

Badanie geotechniczne gruntu - cena

Cena badań geotechnicznych, jak już zostało wspomniane, zależy od liczby odwiertów i głębokości, na jakiej zostaną wykonane. Stawka jest podawana za metr i w zależności od rejonu kraju mieści się w dość wąskim przedziale od około 100 do 150 zł za metr. Najbardziej optymalny pomiar na głębokości 5 metrów z wykonaniem zalecanych trzech odwiertów to zatem wydatek od 1000 do 1500 zł.

Badanie geotechniczne gruntu kończy się sporządzeniem stosownej dokumentacji, na którą w zależności od poziomu zainteresowania usługami danej firmy, należy poczekać około tygodnia-dwóch. Koszty sporządzenia dokumentacji są wliczone w cenę samego badania. Warto w tym miejscu nadmienić, że czasami koszt badań będzie wyższy z uwagi na to, że trzeba będzie je powtórzyć. Jest to niezbędne, aby określić zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku.

Badania geotechniczne a rozporządzenie

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Znaleźć można w nim informację, że dla wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinie geotechniczną. Kategoria geotechniczna jest z kolei określana przez projektanta i od niej zależy, jakie badania gruntu są niezbędne do wykonania. Treść rozporządzenia jest jednak na tyle dyskusyjna, że sami projektanci i urzędnicy nie są zgodni co do tego, czy badania geotechniczne gruntu są niezbędne w każdym wypadku i przy każdym projekcie. Jednocześnie w prawie budowlanym można znaleźć przepisy, które głoszą, że powinien on zawierać wyniki badań geologicznych i geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych jedynie w sytuacji, gdy istnieje taka potrzeba. Nie jest to zatem obligatoryjny obowiązek i element projektu. Prawo budowlane przewiduje sytuację, w której może wystąpić taka koniczność, o czym decyduje projektant.