Przedsięwzięcie, jakim jest budowa basenu, wymaga solidnego przygotowania. Pod uwagę należy wziąć aspekty prawne i technologiczne, a także określić budżet - to on w dużej mierze zaważy na tym, na jak duży zbiornik będzie można sobie pozwolić.

Basen w ogrodzie lub w domu
Basen w ogrodzie lub w domu

Budowa basenu według prawa

Chcąc rozpocząć budowę basenu, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z prawnymi aspektami tej inwestycji. Według aktualnie obowiązujących przepisów, basen ogrodowy traktowany jest jako obiekt budowlany, a co za tym idzie, jego budowy dotyczą zapisy ustawy Prawo budowlane. Formalności muszą jednak spełnić jedynie inwestorzy, którzy planują budowę basenu o powierzchni lustra przekraczającej 50 m². Mniejsze zbiorniki nie wymagają ani zgłoszenia budowy do lokalnej administracji, ani tym bardziej występowania o pozwolenie na budowę. Takie pozwolenie posiadać muszą przyszli właściciele dużych zbiorników. Po stosowny dokument należy wystąpić do właściwego urzędu. Potrzebny jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, cztery kopie projektu inwestycji, wykonanego przez wykwalifikowanego architekta, oraz oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. Inwestor może rozpocząć budowę basenu w ciągu 3 lat od momentu wydania pozwolenia na budowę.

Basen w ogrodzie lub w domu
Basen w ogrodzie lub w domu

Basen w ogrodzie może być zlokalizowany właściwie w każdym miejscu działki. Jedynym wymogiem jest brak możliwości zawilgocenia konstrukcji, które już znajdują się na tej działce bądź w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Budowa basenu nie może też narazić bezpieczeństwa tych konstrukcji. Chcąc wybudować basen w domu, jego budowę trzeba zaplanować już na etapie projektowania budynku. Wtedy możliwe jest odpowiednie dostosowanie jego konstrukcji i zaplanowanie potrzebnej infrastruktury basenowej.

Basen w ogrodzie wybudujesz w trzech etapach

Zanim basen ogrodowy będzie gotowy do użytku, trzeba przejść przez trzy główne etapy jego budowy. Na początku należy przygotować nieckę basenową i podejścia do instalacji. Na tym etapie pomoc specjalistów nie jest konieczna, ale zalecana. Kiedy niecka zostanie wykopana, można przystąpić do podłączania niezbędnych instalacji. Ich zadaniem jest doprowadzanie, oczyszczanie i podgrzewanie wody, dlatego muszą działać bez zarzutu, a ich nieprawidłowe wykonanie może skutkować problemami z użytkowaniem basenu i kosztownymi naprawami. Ten etap prac warto więc zlecić fachowcom, którzy posiadają duże doświadczenie w budowaniu basenów ogrodowych i dysponują niezbędnym sprzętem, np. firmie https://folkpool.pl/. Ostatnim etapem budowy jest wykończenie basenu, a więc wyłożenie jego ścian płytkami lub pomalowanie ich, a także zabezpieczenie całej konstrukcji, czyli montaż przykrycia basenowego.

Materiały na basen ogrodowy

Posiadanie basenu ogrodowego wymaga użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych dostosowanych do panujących w Polsce warunków klimatycznych. Ich wybór zależy również m.in. od wysokości wód gruntowych i rodzaju gruntu, w którym ma być wykopana niecka basenowa. Sprawdzenie tych dwóch elementów jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na konstrukcję całego basenu, a w szczególności na jej trwałość zimą, kiedy basen stoi pusty, a woda gruntowa zamarza pod wpływem niskiej temperatury, co w przypadku braku solidnych zabezpieczeń może szybko zniszczyć basen.

Basen w ogrodzie lub w domu
Basen w ogrodzie lub w domu

Do budowy basenu ogrodowego używa się zazwyczaj żelbetu, bloczków betonowych, stali, tworzyw sztucznych lub drewna. Od rodzaju wybranego materiału zależy kształt basenu, konieczność użycia dodatkowych wzmocnień, a niekiedy nawet sposób wykończenia całej konstrukcji. Ten ostatni ma wpływ nie tylko na walory użytkowe basenu, ale również jego estetykę. Baseny wykańcza się zwykle płytkami, wykazującymi odporność na działanie wody i mrozu, a także chloru i innych środków chemicznych dodawanych do wody. Innym materiałem wykorzystywanych do wykończenia basenu ogrodowego jest folia, najczęściej PCW. Tę metodę stosuje się głównie w przypadku niecek drewnianych i stalowych.

A może tak basen w domu?

Własny basen można wybudować nie tylko na ogrodzie, ale również w domu. Przy takiej inwestycji najlepiej jest zaplanować ją już na etapie projektowania domu, chociaż niewykluczona jest późniejsza dobudowa pomieszczenia na basen.

Basen w ogrodzie lub w domu
Basen w ogrodzie lub w domu

Budując basen w domu trzeba szczególną uwagę zwrócić na całą infrastrukturę basenową, która powinna być umieszczona w jednym, specjalnym pomieszczeniu. Wtedy w przypadku awarii można ją szybko usunąć, nie generując dodatkowych kosztów. Warto też zadbać o systemy wentylacyjne i monitorujące stan wody w basenie, stan powietrza i pozostałej infrastruktury basenowej. Szczególnie ważne są instalacje odprowadzające wodę z basenu oraz wybór materiałów, które pozwalają na swobodne użycie środków uzdatniających wodę.artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny