BHP na budowie, czyli jak zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy

Plac budowy to naprawdę specyficzne miejsce pracy. Ekipa remontowa czy murarska bardzo dużo się przemieszcza, ma kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami. Zagrożeń na budowie jest bardzo wiele, dlatego przepisy BHP są bardzo obszerne i regulują bardzo wiele aspektów. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie jest zadaniem przede wszystkim koordynatora BHP, którym w tym przypadku jest kierownik budowy, ale odpowiedzialność spada nie tylko na niego.

Przepisy BHP są dyktowane przez dwa niezależne akty prawne – Prawo budowlane i Kodeks pracy. Lista zasad przez nie ustalona jest bardzo długa i dotyczy nie tylko osób faktycznie pracujących na budowie fizycznie, lecz także wszystkich przebywających tam ludzi i pracowników wyższego szczebla, a także samych inwestorów.

Jeśli zasady BHP na budowie zostaną złamane, odpowiedzialność ponosi przede wszystkim kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba pełniąca funkcję koordynatora BHP. To jednak nie zwalnia kierownika od odpowiedzialności za zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy. Odpowiadają także osoby nadzorujące robotę, na przykład właściciele firm budowlanych, jeśli wypadek był spowodowany tym, że nie wyposażyli swoich pracowników w odpowiednią odzież ochronną i zabezpieczenia do pracy na wysokościach. W przypadku problemów obie te osoby mogą zostać obciążone karą grzywny.

Bezpieczeństwo pracy na budowie – podstawowe zasady

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przypadku budowy przede wszystkim zwraca uwagę na odpowiednią dokumentację i oznaczenia. Konieczne jest wywieszenie tablicy informacyjnej, a także znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy prowadzone są prace na wysokościach czy w niewielkiej odległości od ulicy. Rozmieszczenie znaków jest zadaniem generalnego wykonawcy. Istotne jest także wypełnianie odpowiedniej dokumentacji budowlanej. W niej znajdują się plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumenty, które określają zasady funkcjonowania budowy.

Zasady BHP na budowie obejmują także szereg nakazów wynikających z działań przeciwpożarowych. Zapisy są związane z postępowaniem w razie pożaru i sposobem używania substancji chemicznych (wraz z wyznaczonym do tego bezpiecznym miejscem). Zagrożenia na budowie są bardzo duże, dlatego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie określają także sposób pracy na wysokościach i na rusztowaniach, a także określają sposób zabezpieczania się przed hałasem i nadmiernymi wibracjami.

Wszystkie środki ostrożności, odzież ochronna i środki ochronne, które zostały przydzielone pracownikom, także powinny być spisane. Kierownik budowy powinien wyznaczyć kompetentną osobę, która przeszkoli wszystkich pracowników w zakresie ich użytkowania, konserwacji i utrzymywania w czystości. Kolejne szkolenie powinno dotyczyć podstawowych zasad pierwszej pomocy.

BHP na budowie powinno być bardzo restrykcyjnie przestrzegane. Czasami wydaje się, że niektóre przepisy zostały stworzone „na wyrost”, jednak nie można zapomnieć, że każda budowa wiąże się z wieloma zagrożeniami. Kierowanie się zasadami znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wypadku, a jeśli już taki się zdarzy, usprawnia działanie, które pozwoli na zminimalizowanie skutków.