Kupno działki

Pierwszym krokiem jest kupno działki. W tym celu należy skontaktować się z jej aktualnym właścicielem. U notariusza dokonuje się transakcji kupna – sprzedaży. Wiąże się to z tym, że otrzymuje się (oprócz działki), niezbędny dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności i prawa wieczystego użytkowania tejże, czyli akt notarialny.

Przygotowanie terenu

Gdy jesteś już właścicielem działki, teren pod budowę domu trzeba odpowiednio przygotować. W tym celu należy umówić się z geodetą. Wytyczy on granicę działki, dzięki czemu będzie można postawić tymczasowe ogrodzenie. Geodeta wyznacza później również miejsce na fundamenty domu (po zapoznaniu się z projektem) oraz rysuje mapkę do celów projektowych.

Budowa domu krok po kroku
Budowa domu krok po kroku

Formalności

Kolejnym krokiem jaki należy wykonać, jest uzbrojenie działki w media – prąd, gaz i wodę oraz załatwić jeszcze kilka innych formalności w urzędach. Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je załatwić? Poniżej mała ściąga.

Niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania projektu budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę, to:

 • MPZP – Miejscowy Pan Zagospodarowania Przestrzennego lub WZ - Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu – Urząd Miasta lub Gminy.
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków, mapa zasadnicza – Starostwo Powiatowe,
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 – geodeta,
 • warunki techniczne lub zapewnienie o dostawie energii elektrycznej – Elektrownia,
 • warunki techniczne lub zapewnienie o dostawie wody i odbioru ścieków – wodociągi
 • warunki techniczne lub odbioru wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej – oczyszczalnia ścieków,
 • warunki techniczne lub zapewnienie o dostawie gazu – gazownia,
 • badania geologiczne gruntu – geolog,
 • odwierty z przekrojami warstw gruntu – geolog,
 • uzgodnienie zjazdu na działkę lub jej dostępu z drogi publicznej wraz z projektem zjazdu – właściwy zarządca dróg (gmina, miasto, powiat, województwo).

Projekt domu

Projektantów, którzy mają ciekawe pomysły, jak również wcielą w życie twoje, jest wielu. Warto jednak przed wyborem zrobić research pracowni architektonicznych – poszperać w Internecie lub popytać znajomych, którzy budowę domu mają za sobą. Można również skorzystać z gotowego projektu. Projektant, który go wykonał, dokona niezbędnych zmian, aby dom dostosować do działki. Firma budowlana Grupa Flota współpracowała z wieloma projektantami i z pewnością może posłużyć radą tym temacie.

Pozwolenie na budowę

To kolejna formalność, którą należy załatwić we właściwym urzędzie miasta, czy gminy. Żeby dokonać zgłoszenia budowy, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego złożonego z projektu zagospodarowania działki lub terenu naniesiony na aktualną mapę oraz projektu architektoniczno - budowlanego - z uwzględnieniem warunków nabycia mediów,
 • oświadczenie o dysponowaniu działką,
 • zaświadczenie, które potwierdza członkostwo projektanta budynku we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Opcjonalnie:

 • decyzję o warunkach zabudowy – o ile teren działki nie został uwzględniony w MPZP,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w sytuacji, kiedy część powstającego domu będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkalne, np. będzie to siedziba firmy lub salon usługowy, sklep, itp.

Można to zrobić osobiście. Natomiast niektórzy projektanci mogą dokonać zgłoszenia budowy za klienta. Wystarczy podpisać upoważnienie, a oni zajmą się formalnościami. Kiedy wszystkie dokumenty zostaną złożone, czeka się 65 dni. Tyle czasu mają urzędy, aby zapoznać się z papierami. Petent ma również prawo do 14 dni od otrzymania decyzji odwołać się od niej, jeżeli coś nie poszło po jego myśli.

Budowa domu z Grupą Flota – firmą budowlaną Śląsk i okolice

Budowę należy rozpocząć od wyboru ekipy budowlanej, która zrealizuje projekt domu. Należy również skontaktować się z kierownikiem budowy. Firma budowlana Grupa Flota zajmuje się budową domów od podstaw – od fundamentów, po dach. Specjalizuje się również wykańczaniem wnętrz: położy gładzie, wykona podłogi, położy kafelki, pomaluje lub wytapetuje ściany. Grupa flota – firma budowlana ze Śląska zbuduje dom do stanu deweloperskiego i pod klucz nie tylko w województwie śląskim. Może dojechać do klienta w całej Polsce.

Formalności

Kolejnym krokiem jaki należy wykonać, jest uzbrojenie działki w media – prąd, gaz i wodę oraz załatwić jeszcze kilka innych formalności w urzędach. Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je załatwić? Poniżej mała ściąga.

Niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania projektu budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę, to:

 • MPZP – Miejscowy Pan Zagospodarowania Przestrzennego lub WZ - Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu – Urząd Miasta lub Gminy.
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków, mapa zasadnicza – Starostwo Powiatowe,
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 – geodeta,
 • warunki techniczne lub zapewnienie o dostawie energii elektrycznej – Elektrownia,
 • warunki techniczne lub zapewnienie o dostawie wody i odbioru ścieków – wodociągi
 • warunki techniczne lub odbioru wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej – oczyszczalnia ścieków,
 • warunki techniczne lub zapewnienie o dostawie gazu – gazownia,
 • badania geologiczne gruntu – geolog,
 • odwierty z przekrojami warstw gruntu – geolog,
 • uzgodnienie zjazdu na działkę lub jej dostępu z drogi publicznej wraz z projektem zjazdu – właściwy zarządca dróg (gmina, miasto, powiat, województwo).

Projekt domu

Projektantów, którzy mają ciekawe pomysły, jak również wcielą w życie twoje, jest wielu. Warto jednak przed wyborem zrobić research pracowni architektonicznych – poszperać w Internecie lub popytać znajomych, którzy budowę domu mają za sobą. Można również skorzystać z gotowego projektu. Projektant, który go wykonał, dokona niezbędnych zmian, aby dom dostosować do działki. Firma budowlana Grupa Flota współpracowała z wieloma projektantami i z pewnością może posłużyć radą tym temacie.

Pozwolenie na budowę

To kolejna formalność, którą należy załatwić we właściwym urzędzie miasta, czy gminy. Żeby dokonać zgłoszenia budowy, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego złożonego z projektu zagospodarowania działki lub terenu naniesiony na aktualną mapę oraz projektu architektoniczno - budowlanego - z uwzględnieniem warunków nabycia mediów,
 • oświadczenie o dysponowaniu działką,
 • zaświadczenie, które potwierdza członkostwo projektanta budynku we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Opcjonalnie:

 • decyzję o warunkach zabudowy – o ile teren działki nie został uwzględniony w MPZP,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w sytuacji, kiedy część powstającego domu będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkalne, np. będzie to siedziba firmy lub salon usługowy, sklep, itp.

Można to zrobić osobiście. Natomiast niektórzy projektanci mogą dokonać zgłoszenia budowy za klienta. Wystarczy podpisać upoważnienie, a oni zajmą się formalnościami. Kiedy wszystkie dokumenty zostaną złożone, czeka się 65 dni. Tyle czasu mają urzędy, aby zapoznać się z papierami. Petent ma również prawo do 14 dni od otrzymania decyzji odwołać się od niej, jeżeli coś nie poszło po jego myśli.

Budowa domu z Grupą Flota – firmą budowlaną Śląsk i okolice

Budowę należy rozpocząć od wyboru ekipy budowlanej, która zrealizuje projekt domu. Należy również skontaktować się z kierownikiem budowy. Firma budowlana Grupa Flota zajmuje się budową domów od podstaw – od fundamentów, po dach. Specjalizuje się również wykańczaniem wnętrz: położy gładzie, wykona podłogi, położy kafelki, pomaluje lub wytapetuje ściany. Grupa flota – firma budowlana ze Śląska zbuduje dom do stanu deweloperskiego i pod klucz nie tylko w województwie śląskim. Może dojechać do klienta w całej Polsce.

Fundamenty

Przed rozpoczęciem budowy fundamentów bardzo często należy jeszcze wyrównać działkę i wykonać drenaż w celu jej osuszenia. Następnie operator koparki wykopuje w wyznaczonym miejscu fundamenty i piwnicę, jeżeli klient się na nią zdecydował. Na tym etapie również montuje się poziome elementy kanalizacyjne. Kiedy fundamenty są już gotowe, należy je odpowiednio ocieplić, czym również Grupa Flota może się zająć.

Ściany, stropy, schody

Gdy już fundamenty są gotowe, należy rozpocząć stawianie ścian, stropów i schodów betonowych. To są pierwsze prace, które prowadzą budynek do stanu surowego otwartego.

Dach i komin

Na tym etapie ekipa montuje konstrukcję dachu, czyli tak zwaną więźbę dachową oraz jego pokrycie. Można również swój dom „przykryć” betonowym dachem. Dotyczy się to projektów z prostym dachem, bez poddasza. Wykonywane są również kominy oraz bardzo ważna termoizolacja dachu.

Drzwi i okna

Gdy twój dom ma już ściany, należy zająć się montażem drzwi i okien. Dzięki temu budynek jest doprowadzony do stanu surowego zamkniętego.

Wykonanie instalacji

Kolejnym etapem jest wykonanie potrzebnych instalacji, a są nimi:

 • instalacje wodno – kanalizacyjne,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacja gazowa (opcjonalnie),
 • instalacja fotowoltaiczna (opcjonalnie),
 • grzejniki,
 • piec do ogrzewania budynku,
 • ogrzewanie podłogowe (opcjonalnie),
 • rekuperacja (opcjonalnie).

Tynki, sufity, podłogi

Kiedy wszystkie instalacje zostaną podłączone, pora na otynkowanie ścian, zalewanie podłóg i montaż podwieszanych sufitów. Należy również dokończyć wszelkiego rodzaju prace w stylu: zamontować krany, przykręcić gniazdka elektryczne, włączniki, lampy, itp.

Odbiór budynku

Po wykonaniu powyższych prac w budynku można zamieszkać, pozostaje tylko odbiór techniczny. Jakie dokumenty są potrzebne, aby oddać dom do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego i można w nim było zamieszkać? Poniżej krótka ściąga:

 • dziennik budowy,
 • dokumentację potwierdzającą odbiór przyłączy mediów,
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
 • kopię świadectwa energetycznego budynku,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności budynku z projektem oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Budowlany ma 21 dni na odpowiedź. Po upływie trzech tygodni, gdy nie będzie negatywnej decyzji ze strony Inspektoratu, można się wprowadzać.

Wykończenie

Firma budowlana Grupa Flota oferuje prace wykończeniowo - dekoracyjne:

 • wykonanie kuchni i łazienki,
 • pomalowanie lub wytapetowanie ścian,
 • położenie paneli,
 • termoizolacja ścian.

Grupa Flota – firma budowlana ze Śląska współpracuje również z aranżerami wnętrz.

Budowa domu krok po kroku – podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten poradnik napisany wspólnie z ekspertami z Grupy Flota ułatwi wam budowę domu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Firma budowlana Grupa-Flota
790 793 735
Łowiecka 49, 42-600 Tarnowskie Góry
[email protected]

Artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny