Budowa domu na działce rolnej - procedura i cena odrolnienia działki

UWAGA - przepisy o odrolnieniu działek bardzo się zmieniły w kwietniu 2016 roku. Aktualne informacje na ten temat znajdziesz w tym miejscu.


Grunty rolne bywają kilkukrotnie tańsze od tych przeznaczonych pod budownictwo. Dlatego też wiele osób decyduje się na zakup takiej ziemi, aby ją odrolnić i zmienić jej status na działkę budowlaną. Budowa domu na działce rolnej to potencjalnie dobry pomysł, pod warunkiem, że nie przerażają nas procedury z tym związane. Dowiedz się z nami, jak odrolnić działkę.

Przypominamy, że kompletny kosztorys budowy domu wykonasz na naszym kalkulatorze klikając tu. Natomiast oferty od firm, które zbudują dla Ciebie dom otrzymasz po wypełnieniu tego formularza.

Budowa domu na działce rolnej wymaga załatwienia wielu formalności

Budowa domu na działce rolnej

Budowa na działce rolnej jest możliwa, jednak procedura związana z odrolnieniem działki jest nieco skomplikowana. Procedura ta składa się z dwóch kroków:

 • zbadania gruntu w kontekście zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wyłączenia działki z produkcji rolnej

Proces przekształcenia działki rolnej na działkę budowlaną (tzw. odrolnienie działki) może okazać się czasochłonny i kosztowny. W skrajnych przypadkach może się okazać, że budowa na działce rolnej będzie niemożliwa.

Jeśli chcemy zmienić przeznaczenie nieruchomości rolnej na działkę budowlaną, powinniśmy rozpocząć działania od ustalenia statusu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. W wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej urzędu gminy właściwego ze względu na położenie gruntu dowiemy się, jakie jest konkretne przeznaczenie działki oraz czy gmina ma już uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie ma ustawowych wzorów wniosków, które należy złożyć przechodząc przez proces przekształcenia. Najlepiej wzoru poszukać na stronie internetowej urzędu gminy.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – czyli jak odrolnić działkę

Mniej problemów będziemy mieli, jeśli działka, widniejąca w ewidencji gruntów rolnych, jest w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako budowlana. Wówczas czeka nas jedynie procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Formalne odbywa się to poprzez uzyskanie decyzji administracyjnej.

Jeżeli jednak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt oznaczony jest jako nieużytek lub grunt rolny, to rozpocząć należy od zamiany przeznaczenia gruntu w ramach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan nie istnieje, wówczas starać się musimy o decyzję w trybie ustalania warunków zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Czeka nas wizyta w urzędzie gminy, to od niej rozpoczyna się bowiem czekająca nas procedura. Kolejnym krokiem jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, czyli odrolnienie działki. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Taka decyzja może określać dodatkowe obowiązki związane z tym wyłączeniem np. obowiązek uiszczenia należności, czyli jednorazowej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji.

Budowa domu na działce rolnej - procedura i cena odrolnienia działki 2

Gruntami rolnymi w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nieruchomości określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne są:

Otrzymaj 2200 zł za darmo!

Wienerberger Cashback - Nawet do 2200 zł za zakup pustaków i dachówek. Sprawdź jak otrzymać 2200 zł!

 • grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
 • nieruchomości pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
 • grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
 • nieruchomości parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;
 • grunty pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;
 • nieruchomości pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
 • nieruchomości zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;
 • grunty torfowisk i oczek wodnych;
 • grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Najlepsze promocje na akcesoria do sypialni - sprawdź ceny!

Decyzję o odrolnieniu działki podejmuje gmina lub minister

O odrolnieniu gruntów niższych klas lub o mniejszym obszarze niż 0,5 ha gmina decyduje samodzielnie. Na zmianę przeznaczenia w planie miejscowym gruntów rolnych dla użytków rolnych klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha musi wydać zgodę minister do spraw rolnictwa. O przyzwolenie takie występuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego terytorialnie.

Na terenach nieobjętych planem miejscowym można zmienić przeznaczenie gruntów rolnych gorszej klasy w drodze ustalenia warunków zabudowy. Jeśli zgoda na zmianę przeznaczenia nie jest wymagana i żaden inny przepis nie zakazuje zabudowy i zagospodarowania takich gruntów na cele nierolnicze, wydanie decyzji odmownej jest niedopuszczalne. Ważne jest tak zwane dobre sąsiedztwo, co oznacza, że co najmniej jedna sąsiadująca z naszą nieruchomością działka musi być zabudowana, grunt musi mieć również dostęp do drogi publicznej. Zakup ziemi rolnej w celu jej przekwalifikowania na działkę budowlaną w gminie, która nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego jest ryzykowny. Nie wiadomo bowiem, jakie jest lub będzie w przyszłości przeznaczenie działki, na dodatek może okazać się, że w jej sąsiedztwie będą przebiegać np. linie wysokiego napięcia lub też przebiega przez nią planowana droga. Może się więc okazać, że budowa domu na działce rolnej nie będzie możliwa.

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany, określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek, kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek. Dołączyć należy do niego dokument potwierdzający własność działki (np. akt notarialny). Wniosek ten kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Odrolnienie działki i co potem?

Gdy już załatwimy wszystkie formalności, warto poszukać odpowiedniej firmy budowlanej - takiej, która połączy korzystną  cenę z wysoką jakością wykonania. Najlepiej zebrać oferty od kilku firm i dopiero potem wybrać najbardziej korzystną. Jest  to jednak uciążliwe, wymaga wyszukania i kontaktu z wieloma wykonawcami, kilkukrotne opisywanie inwestycji itd. Jest jednak łatwiejszy sposób. Zamiast kontaktować się z firmami budowlanymi pozwól, aby to one skontaktowały się z Tobą. Wypełnij ten formularz, a prześlemy Twoje zapytanie do kilku sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Jeżeli tylko będą miały wolne terminy, skontaktują się z Tobą  i przedstawią  swoją ofertę na budowę. Usługa jest bezpłatna, warto więc ją wypróbować!

Ocena: 4,0/5 (głosów 11)
, aktualizacja 10 czerwca 2019
Zobacz cenniki usług powiązanych z tym artykułem
Komentarze
Dodaj komentarz
Podpis:
captcha


Powiązane Artykuły
Działka siedliskowa - co warto wiedzieć, budując dom na działce siedliskowej?
Działka siedliskowa - co warto wiedzieć, budując dom na działce siedliskowej?
Ceny usług rolniczych 2019 - sprawdź cenniki w Twojej okolicy
Ceny usług rolniczych 2019 - sprawdź cenniki w Twojej okolicy
Protokół przekazania placu budowy - co musi się w nim znaleźć - poradnik praktyczny
Protokół przekazania placu budowy - co musi się w nim znaleźć - poradnik praktyczny
Gdzie znaleźć działki rekreacyjne na sprzedaż?
Gdzie znaleźć działki rekreacyjne na sprzedaż?
Ziemia na sprzedaż - gdzie wyszukiwać oferty na sprzedaż działek
Ziemia na sprzedaż - gdzie wyszukiwać oferty na sprzedaż działek
Wyszukiwarka działek budowlanych - jak sprawdzić działkę i jej numer?
Wyszukiwarka działek budowlanych - jak sprawdzić działkę i jej numer?
Działki budowlane na sprzedaż - gdzie znaleźć najciekawsze ogłoszenia?
Działki budowlane na sprzedaż - gdzie znaleźć najciekawsze ogłoszenia?
Miasto, wieś, morze, góry, jezioro? Gdzie wybudować wymarzony dom?
Miasto, wieś, morze, góry, jezioro? Gdzie wybudować wymarzony dom?
Remont starego domu czy wyburzenie i budowa nowego? Co się opłaca?
Remont starego domu czy wyburzenie i budowa nowego? Co się opłaca?
Ile domów buduje się rocznie w Polsce?
Ile domów buduje się rocznie w Polsce?
Czy da się wybudować dom w cenie mieszkania? Tak, to możliwe!
Czy da się wybudować dom w cenie mieszkania? Tak, to możliwe!
Ubezpieczenie domu w budowie - cena, na co zwrócić uwagę w umowie
Ubezpieczenie domu w budowie - cena, na co zwrócić uwagę w umowie
UWAGA! Oto 10 największych błędów przy budowie domu
UWAGA! Oto 10 największych błędów przy budowie domu
Koszt uzbrojenia działki budowlanej – sprawdzamy, ile zapłacisz
Koszt uzbrojenia działki budowlanej – sprawdzamy, ile zapłacisz
Zakup działki budowlanej - na jakie aspekty zwrócić uwagę?
Zakup działki budowlanej - na jakie aspekty zwrócić uwagę?
Kredyt na budowę domu na działce rolnej 2017 – tylko dla działek poniżej 3000 m2
Kredyt na budowę domu na działce rolnej 2017 – tylko dla działek poniżej 3000 m2
Dom z działką w cenie mieszkania? To możliwe! Przykładowe projekty domów!
Dom z działką w cenie mieszkania? To możliwe! Przykładowe projekty domów!
Ciekawe projekty na rustykalny dom i mieszkanie
Ciekawe projekty na rustykalny dom i mieszkanie
Ceny działek budowlanych - średnie ceny w różnych regionach Polski
Ceny działek budowlanych - średnie ceny w różnych regionach Polski
Budowa domu na wąskiej działce - przepisy, wymogi, projekty, ograniczenia
Budowa domu na wąskiej działce - przepisy, wymogi, projekty, ograniczenia
Odrolnienie działki 2016 - nowe przepisy, trudniejsze odrolnienie
Odrolnienie działki 2016 - nowe przepisy, trudniejsze odrolnienie
Usytuowanie domu na działce budowlanej - jak najlepiej ustawić dom?
Usytuowanie domu na działce budowlanej - jak najlepiej ustawić dom?
Przyłącze wodociągowe i przyłącze prądu do działki - koszty i formalności
Przyłącze wodociągowe i przyłącze prądu do działki - koszty i formalności
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a budowa domu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a budowa domu
Nowe prawo budowlane zwiększy liczbę budowanych domów w Polsce
Nowe prawo budowlane zwiększy liczbę budowanych domów w Polsce
Badania geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy
Badania geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy
Koszt budowy domu jednorodzinnego piętrowego z piwnicą - 180 m2
Koszt budowy domu jednorodzinnego piętrowego z piwnicą - 180 m2

Wyszukaj na stronie:

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij