Dopłaty do domów energooszczędnych

Zgodnie z obowiązującą Dyrektywą Unii Europejskiej począwszy od 2021 roku wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W celu umożliwienia realizacji tego zadania w wielu Państwach powstają rozwiązania, które oferują na dofinansowanie tego typu inwestycji. W Polsce istnieje program dopłat do domów energooszczędnych, a jego koordynatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program dopłat do domów energooszczędnych jest skierowany do osób fizycznych budujących domy jednorodzinne lub kupujących domy/mieszkania od dewelopera. Budowany dom musi spełnić określone szczegółowo w warunkach programu parametry techniczne. Są one dodatkowo weryfikowane przez akredytowanych przy NFOŚiGW weryfikatorów. Na stronie funduszu jest również udostępniona lista inwestycji deweloperskich, które przeszły tę weryfikację pozytywnie.

Dopłata może wynieść maksymalnie 50 tys. złotych, jeśli zdecydujemy się na budowę domu pasywnego. W przypadku domu energooszczędnego będzie to kwota nieco mniejsza, bo wyniesie 30 tys. zł. Dopłaty do zakupu mieszkań wyniosą odpowiednio 16 tys. złotych i 11 tys. złotych. Co ważne, jest to dofinansowanie w formie częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego na budowę/zakup domu czy mieszkania. Nie ma możliwości otrzymania dopłaty jeśli dom jest finansowany ze środków własnych. Jeśli więc budujemy dom energooszczędny i chcemy otrzymać dotację, to musimy zaciągnąć kredyt w wysokości wyższej niż wartość dotacji, choć kwota kredytu nie musi obejmować całości inwestycji.

Czas trwania programu obejmuje lata 2013-2018, a jego budżet wynosi 300mln zł. Według prognoz ma to pozwolić na wbudowanie 12 tys. energooszczędnych domów i mieszkań. Osoby, które z niego skorzystają osiągną wymierne korzyści. Nie tylko otrzymają wsparcie finansowe pozwalające na sfinansowanie droższego w budowie domu energooszczędnego, ale w przyszłości będą miały domy z niższymi kosztami eksploatacyjnymi i o wyższej wartości rynkowej.

Więcej na temat programu dopłat do domów energooszczędnych możesz przeczytać w tym artykule.

Premia termomodernizacyjna

Ograniczenie zużycia energii oraz zachęcenie inwestorów do termomodernizacji budynków to cele, które stawiane są przed programem dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program tych dofinansowań obejmujący Fundusz Termomodernizacji i Remontów obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i to bezpośrednio do niego należy składać wnioski o dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą starać się nie tylko właściciele czy zarządcy budynków wielorodzinnych, ale także właściciele domów jednorodzinnych. Podstawą do uzyskania dofinansowania jest przedstawienie audytu energetycznego (czytaj więcej o audycie energetycznym w tym artykule), który pokaże zmiany w zapotrzebowaniu na energię dzięki wykonaniu prac związanych z termomodernizacją. Najczęściej prace te związane są z ociepleniem budynku z zewnątrz, choć mogą obejmować również inne prace, które bezpośrednio wpłyną na poprawę energochłonności modernizowanego budynku, jak choćby wymiana okien.

Budowa i remont z dofinansowaniem – gdzie można otrzymać dotację?
Ocieplanie domu styropianem przez mężczyznę w stroju roboczym stojącym na rusztowaniu tuż pod samym dachem

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!

W ramach środków przyznawanych przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów można starać się również o dofinansowanie zmian sposobu ogrzewania budynku, a więc m.in. dofinansowanie zakupu pomp ciepła.

Dopłata może mieć nazwę premii modernizacyjnej lub premii remontowej w zależności od szczegółowych warunków, które należy spełnić przy jej realizacji. Jej wysokość to maksymalnie 20% dopłaty do kredytu zaciągniętego na jej wykonanie, ale nie więcej niż 16% poniesionych kosztów całego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych

Większość programów, które związane są z dofinansowaniem zakupu kolektorów słonecznych to programy regionalne. Niektóre z nich obejmują całe województwa, jak np. program PROSUMENT, który umożliwia dofinansowanie tego typu inwestycji w województwach Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Mazowieckim i Pomorskim. Niektóre z nich są skierowane wyłącznie do wspólnot mieszkaniowych, inne zaś obejmują również inwestorów indywidualnych. Wysokość dopłat jest zależna od województwa, a szczegółowych informacji udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pogramy te mogą mieć jednak również nieco mniejszy zasięg i obejmować jedynie jedną gminę. Programy takich dopłat do instalacji solarnych obowiązują między innymi w Krakowie i Poznaniu. Dofinansowaniu podlega 45% wartości inwestycji.

Niektóre gminy łączą się w grupy i zdobywają dofinansowanie z różnych funduszy. W gminach ościennych Krakowa dofinansowanie to można uzyskać za pośrednictwem urzędu gminy, a środki pochodzą ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wysokość dopłaty sięga aż 70% wartości inwestycji.

Budowa i remont z dofinansowaniem – gdzie można otrzymać dotację?
Emisja smogu i dwutlenku węgla z komina domu jednorodzinnego na dachu z szarej blachy - dym na tle nieba

Panele fotowoltaiczne - sprawdź promocje

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji

Podobnie ograniczony regionalnie zasięg mają Programy Ograniczenia Niskiej Emisji. Niska emisja to przede wszystkim zanieczyszczenie pochodzące ze spalin samochodowych oraz z pieców opalanych węglem. W programach tych inwestor ponosi jedynie 40% kosztu inwestycji. Pozostałe środki pochodzą z pożyczki udzielnej danej gminie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacją objęte są wszelkie działania, które zmniejszają niską emisję, a więc obejmuje on nie tylko wymianę pieców węglowych starego typu na kotły gazowe, olejowe czy pompy ciepła. W ramach tych programów można również uzyskać dofinansowanie termomodernizacji, wymiany okien, wykonania instalacji solarnych czy instalacji pomp ciepła. Istotny jest bowiem nie tyle środek do osiągnięcia celu, ale wynik przeprowadzonych działań. Według wstępnych szacunków dotychczasowe działania pozwoliły zmniejszyć emisję CO2 o ponad 20 tys. ton/rok.Dofinansowanie ESCO

Ostatnim programem, o którym warto wspomnieć jest program ESCO. Jest on oparty na zasadzie finansowania przez trzecią stronę (TPF – Third Party Financing). W tym przypadku właściciel nie musi ponosić żadnych kosztów własnych, a ESCO finansuje całość inwestycji ze środków pozyskanych od innych podmiotów.

W projektach, które mogą starać się o pozyskanie środków finansowych w ramach ESCO programów najważniejsze jest ograniczenie kosztów mediów. Z oszczędności tych finansowane są nakłady poniesione na remonty i modernizacje. Co istotne dla beneficjenta, umowa dotyczy efektów działania, więc ryzyko ewentualnych niepowodzeń przejmuje ESCO.

Który program jest najlepszy?

Jak widać niektóre wspomniane wyżej dotacje mają charakter ogólnopolski inne zaś dotyczą jedynie mieszkańców określonych terenów. W jednych programach mogą brać udział wyłącznie osoby indywidualne inna zaś wśród beneficjentów mają również firmy. Niektóre z nich są przeznaczone wyłącznie dla osób planujących budowę, a inne dotyczą remontu. Wszystko to sprawia, że trudno jest wskazać, który program dotacji jest najlepszy. Wiele zależy bowiem od indywidualnego przypadku i tylko porównując rozwiązania, z których można w danych przypadku skorzystać będzie można powiedzieć co jest rzeczywiście rozwiązaniem optymalnym.

Warto również pamiętać, że w związku z wymogami unijnymi dotyczącymi zużycia energii i rekomendacjami dotyczącymi stosowania odnawialnych źródeł energii liczba tych programów będzie rosnąć. Dobrze byłoby więc monitorować strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkich oddziałów, bo to pozwoli na odkrycie programów, które są w fazie planowania, a być może korzyści, które zaoferują będą zdecydowanie lepsze od oferowanych dotychczas.  Mówi się również, że niedługo będą dostępne nowe środki na dofinansowanie tych inwestycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z Unii Europejskiej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 86,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny