Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Osadnik gnilny

Osadnik gnilny jest zbiornikiem, w którym odprowadzane z budynku ścieki są gromadzone i wstępnie oczyszczane. Jego wielkość jest dobierana do ilości ścieków, najczęściej przyjmuje się, że powinno się w środku zmieścić tyle, ile gospodarstwo wyprodukuje przez trzy dni.

Osadniki mają różne konstrukcje, różniące się ilością komór i użytymi do ich produkcji materiałami. Ilość komór zależnie od modelu wynosi od jednej do kilku, im będzie ich więcej, tym efektywność oczyszczania będzie lepsza. Zbiorniki mogą być wykonane albo z betonu, albo z tworzywa sztucznego, ważne jest, aby były one całkowicie szczelne. Zbiorniki betonowe wykonuje się z kręgów, czasami mogą też zostać bezpośrednio odlane na działce.

Każdy osadnik musi mieć dwa otwory, wlotowy i wylotowy, należy je umieścić nad dnem, na odpowiedniej wysokości. Ścieki przepływają we wnętrzu pod wpływem sił grawitacji, w niektórych konstrukcjach stosuje się także urządzenia wymuszające ich przepływ. W czasie procesów gnilnych we wnętrzu wydzielają się różne gazy, które wymagają odprowadzenia na zewnątrz. Do wentylacji osadnika można między innymi wykorzystać pion kanalizacyjny w budynku. Ważnym elementem zbiornika jest także filtr, znajduje się od w otworze wylotowym i ma za zadanie ostatecznie oczyścić wypływające ścieki.

Przedstawione powyżej informacje dotyczą najczęściej spotykanych typów osadników, więcej na ten temat można się dowiedzieć na przykład w serwisie http://www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv

Drenaż rozsączający

Drugim elementem przydomowych oczyszczalni ścieków jest drenaż rozsączający, czyli odpowiednio zaprojektowany i wykonany system perforowanych rur. Układa się je w głębokich na około 40 cm, wypełnionych żwirem rowkach, przykrywa geowłókniną i zasypuje ziemią. Na całą instalację jest potrzebna odpowiednia ilość miejsca, przyjmuje się bowiem, że na jednego mieszkańca należy przeznaczyć minimum 12 metrów rury. W przypadku czteroosobowej rodziny całość drenażu może zająć nawet około 50 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Długość rur w dużej mierze jest uzależniona od przepuszczalności gruntu, im ta będzie większa, tym rury mogą być krótsze. Jednak w przypadku zbyt przepuszczalnego podłoża zastosowanie drenażu nie będzie możliwe ze względu na zbyt dużą szybkość przepływu i brak możliwości całkowitego oczyszczania cieczy. Przed rozpoczęciem prac należy określić przepuszczalność podłoża, najlepiej zlecić to firmie w której będzie się zamawiać oczyszczalnię.
Pomiędzy drenażem a poziomem wód gruntowych powinien być zachowany odstęp około 1,5 metra. Jeśli warunki wodne na to nie pozwalają, to można w sposób sztuczny podnieść poziom drenażu, uzyskuje się to za pomocą tzw. kopców filtracyjnych.Artykuł opracowano w oparciu o wiadomości uzyskane z serwisu http://www.traidenis-pol.com

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny