Budownictwo ekologiczne - czym jest zielone budownictwo?

Rozwiązania ekologiczne i ekologia w budownictwie to temat cieszący się z roku na rok coraz większą popularnością. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że wzrasta świadomość społeczeństwa co do odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Zielone budownictwo to także jeden z głównych obszarów działania Unii Europejskiej. Termin ten jest ściśle związany z tak zwanym zrównoważonym rozwojem. Główny dokument strategiczno-planistyczny w Unii Europejskiej nosi nazwę „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju”. Bazują na nim wszelkie wydawane przez organy unijne dyrektywy, mające na celu bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie, także w obszarze przemysłu i budownictwa.

Wskazać można na trzy główne elementy strategii zrównoważonego rozwoju, to jest ekologię, ekonomię i ludzi. Jak nietrudno się domyślić, z zielonym budownictwem związany jest pierwszy obszar, skupiający się na zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne wszelkich etapów związanych z cyklem życia budynku (projektowanie, budowa, eksploatacja, rozbiórka). Zielone budownictwo zatacza zatem bardzo szeroki krąg, jeśli chodzi o zakres obowiązywania. W odniesieniu do pozostałych filarów, czyli ekonomii i ludzi, strategia ta oznacza oszczędną eksploatację i mniejsze koszty inwestycyjne oraz wysoki komfort, zdrowie i bezpieczeństwo dla użytkowników.

W wymiarze praktycznym zielone budownictwo to zatem działania mające na celu obniżenie zużycia energii i tym samym troska o przyszłe pokolenia, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie niewyczerpalnych surowców odnawialnych oraz zastosowanie wszelkich proekologicznych rozwiązań. Stają się one coraz bardziej popularne w Polsce, głównie w dużych miastach, jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław.

Budynek ekologiczny, czyli jaki?

Skoro wiadomo już, jaka jest sama idea budownictwa ekologicznego, czas odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda budynek ekologiczny i jakie w Polsce stosuje się rozwiązania ekologiczne w budownictwie. Praktycznie rzecz ujmując, zielone domy to takie, które po pierwsze ograniczają zapotrzebowanie na energię, a niezbędne minimum czerpią ze źródeł odnawialnych, rezygnując z energii kopalnej. W budownictwie wykorzystują natomiast materiały o małej energii wbudowanej. Ponadto poprzez odpowiednie systemy pozwalają na znaczne oszczędzanie wody, na przykład dzięki wykorzystaniu deszczówki.

Budynek ekologiczny nie może stanąć w dowolnym miejscu, gdyż najlepsze usytuowanie dla niego to takie, które nie zaburza naturalnego krajobrazu, wykorzystując tereny już zabudowane. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia komunikacji, czyli możliwość przemieszczania się transportem publicznym lub rowerami przy jednoczesnej rezygnacji z samochodu.

Podczas budowy zielonego domu należy unikać materiałów szkodliwych dla środowiska. Wykorzystanie energii odnawialnej i odzyskanej wody musi się odbywać już na etapie budowy, a nie tylko samej eksploatacji.

Budynek ekologiczny to także taki, w którym potencjalne ryzyko szkodliwości dla zdrowia zostało zniwelowane do minimum. Niwelacji powinna także podlegać emisja zanieczyszczeń do otoczenia oraz ilość odpadów. Wszelkie działania są zatem ukierunkowane na ochronę człowieka poprzez ochronę środowiska, gdyż te dwa czynniki wzajemnie na siebie oddziałują. Ma to szczególne znaczenie w dużych miastach w Polsce, jak Warszawa, Gdańsk, Łódź czy Poznań, gdzie da się zauważyć szczególnie niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko. Zielone budownictwo to zatem nie tylko doraźne rozwiązania, ale przede wszystkim inwestycja na przyszłość w komfort życia przyszłych pokoleń. Jak pisał Antoine de Saint-Exupéry, „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.