Czym jest kredyt?

Kredyt to forma zobowiązania finansowego, a jedynymi instytucjami finansowymi, które mogą go udzielać, są banki. Jest to usługa, która regulowana jest przez przepisy prawa bankowego. W celu otrzymania kredytu niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy z bankiem, w której zawarte będą dokładne warunki, na jakich pieniądze zostały przyznane. Mowa tu o terminie spłaty, wysokości pożyczonej kwoty, a także o tym ile wyniosą odsetki. Istnieją różne rodzaje kredytów, łączy je jednak to, że udzielane są na określony cel, a instytucja odpowiadająca za udostępnienie środków pieniężnych ma prawo do sprawdzenia, czy kwota kredytu jest wydawana zgodnie z umową.

Czym jest pożyczka?

Pożyczki również pozwalają na otrzymanie dodatkowego zastrzyku gotówki, jednak mogą być udzielane również przez instytucje pozabankowe, a nawet osoby prywatne. Udzielanie pożyczek regulowane jest przepisami kodeksu cywilnego, jednak to od ustaleń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, czyli pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, zależą dokładne warunki spłaty. Takie pożyczki często udzielane są np. przez rodzinę lub znajomych i nie zawsze wymagają spisywania umowy, może ona zostać zawarta również w formie ustnej.

Jakie są różnice?

Warto dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy pożyczkami a kredytami, tak by wybrać rozwiązanie, które będzie najlepiej odpowiadało naszym potrzebom. Wśród rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, jest:

  • Pożyczkodawca: Pożyczka może zostać udzielona zarówno przez instytucję finansową, jak i osobę fizyczną lub prywatną, z kolei prawo do udzielania kredytów mają tylko banki.
  • Cel: Mimo że w określonych przypadkach informacja o tym, na jaki cel zamierzamy przeznaczyć uzyskane środki może być wymagana przez pożyczkodawcę, nie jest to regulowane prawnie. Kredyty bankowe są jednak udzielane jako świadczenia na konkretny cel, a ich zgodna z umową realizacja może podlegać kontroli.
  • Zawarcie umowy: Umowa kredytowa musi zostać spisana i zawierać dokładnie określone warunki, na jakich udzielone zostało zobowiązanie i na jakich warunkach ma zostać uregulowane. Nieco inaczej wygląda sytuacja związana z umową pożyczki, mogą one być zawierane zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
  • Warunki: Ponieważ udzielanie kredytów regulowane jest przepisami prawa bankowego, umowa bankowa musi zawierać wszystkie wymagane od niej elementy. Stąd też warunki, na jakich udzielany jest kredyt, są jasno określone. Inaczej wygląda sprawa pożyczek, ponieważ strony zawierające umowę otrzymują możliwość ustalenia elementów zawartych w umowie między sobą.
  • Zdolność kredytowa: Banki przykładają dużą wagę do dokładnego sprawdzania historii kredytowej swoich klientów przed podjęciem decyzji o przyznaniu środków. Firmy pozabankowe coraz częściej decydują się na sprawdzanie baz dłużników, jednak w przypadku pożyczek nie jest to wymagane.

Kredyt z reguły jest postrzegany jako bezpieczniejsze rozwiązanie, jednak z powodu wymagań stawianych przed osobami starającymi się o jego przyznanie cały proces się wydłuża. Dlatego wiele osób, które potrzebują dodatkowych pieniędzy możliwe jak najszybciej, lub nie mogą pochwalić się wymaganą zdolnością kredytową, decyduje się na skorzystanie z bogatej oferty pożyczek pozabankowych. Jest to dobre rozwiązanie, jednak by nie wiązało się ono z niepotrzebnymi komplikacjami, warto najpierw zapoznać się z tym, w jaki sposób działa rynek pożyczkowy.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny