Informacje na temat kredytu gotówkowego

Co to jest zdolność kredytowa i w jaki sposób się ją oblicza

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty kredytu w odpowiednich ratach i w określonym terminie. Obliczenie zdolności kredytowej jest kluczowe podczas udzielenia kredytu. Na podstawie wyliczenia zdolności kredytowej, bank udziela odpowiednio wysokiej kwoty pożyczki na określony czas. Bank musi być pewien, że kredytobiorca wywiąże się z umowy kredytowej. Kredytobiorca natomiast musi zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości finansowych. Rzetelnie przeprowadzona prognoza zdolności kredytowej może zaoszczędzić niepotrzebnych kłopotów i sporów podczas trwania umowy.

Zdolność kredytową oblicza się na podstawie różnicy między dochodami netto a stałymi wydatkami pożyczkobiorcy. Bank w ten sposób sprawdza, czy pozostałe środki są wystarczające na spłatę kredytu.

Zabezpieczenie pożyczki bankowej

Banki, które udzielają kredytów na duże kwoty, chcą mieć pewność, że odzyskają pieniądze wraz z należnymi odsetkami. W tym celu banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Banki stosują zabezpieczenia kredytów w formie rzeczowej np. hipoteka, blokada środków na koncie w banku, oraz płynnej np. poręczenie wekslowe lub in blanco.

Różne rodzaje kredytów

Banki udzielają kredytów różnego przeznaczenia. Każdy wariant pożyczki różni się od siebie głównie sposobem przeznaczenia. Banki udzielają kredyty osobom prywatnym, jak i firmą. Kredyty udzielany dla firm:

  • inwestycyjne - służą do realizacji inwestycji zakładanej przez przedsiębiorcę. Ta forma pożyczki może zostać udzielona na zakup wyposażenia firmy, restrukturyzację, czy zakup nowych terenów lub budynków.
  • obrotowe - pieniądze można wykorzystać na zakup towarów, surowców lub materiałów, którymi przedsiębiorca handluje.
  • firmy mogą skorzystać także z kredytu na rachunku bieżącym i linii kredytowej.

Kredyty udzielany osobom prywatnym:

  • gotówkowy - pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel np. wyposażenie mieszkania, wakacje, samochód. Bank nie ingeruje w wydatki klienta. Tutaj (www.kalkulator.pl/kredyt-gotowkowy/) można porównać oferty banków.
  • hipoteczny - bank udziela kredytu na zakup mieszkania, domu. Kredyt ten można dostać także na remont mieszkania czy domu. Kredyt udzielany jest pod zastaw nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku kredytowego

W zależności od rodzaju udzielanego kredytu i regulaminu banku, aby złożyć wniosek o udzielenie kredytu, należy przedłożyć następujące dokumenty:

Osoby prywatne:

dowód osobisty, właściwy pit o uzyskanych dochodach w poprzednim roku, wyciąg z konta za ostatnie trzy miesiące, umowę o pracę, zaświadczenie o zarobkach,

Właściciele firm:

dowód osobisty, odpowiedni pit z poprzedniego roku, decyzja o nadaniu Numeru Identyfikatora Płatnika (NIP), decyzja o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami podatków, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami składek.

Koszty udzielenia pożyczki

Koszty pożyczki uzależnione są od kilku czynników. Bez wątpienia, wpływ na koszt udzielenia pożyczki ma wysokość oprocentowania, które jednak nie może być wyższe niż 10% w stosunku rocznym. Poza tym na koszt kredytu składają się różne prowizje i opłaty, które pobiera bank. Należy zapłacić za przygotowanie oferty kredytowej, prowizja za udzielenie kredytu, składka na ubezpieczenie, opłaty za comiesięczną obsługę itd. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaca w terminie rat kredytu, zostają mu naliczone odsetki karne, które de facto podwyższają kwotę kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie RRSO jest to wskaźnik, który w procentach wskazuje cały koszt kredytu. RRSO wyliczana jest indywidualnie pod dany kredyt. Podczas wyliczenia bierze się pod uwagę kwotę pożyczki, datę udzielenia, okres spłaty, oraz wszelkie pozostałe opłaty.

Raty równe i malejące

Kredytobiorca ma do wyboru dwa rodzaje rat, które znacznie różnią się od siebie. Ciężko określić, która z nich okaże się lepsza. Wybierając raty równe, comiesięczne obciążenie wobec banku będzie takie same. Tutaj zmienią się proporcje pomiędzy częścią kapitałową a odsetkową. Na początku będą spłacane głównie odsetki a później obciążenie. Natomiast raty malejące zmniejszają się każdego miesiąca o kilka procent. Na comiesięczną ratę składać się będzie obciążenie kapitałowe plus odsetki. Minusem spłaty malejącej są początkowo wysokie raty, dlatego jest to dobry wybór dla osób z wysoką zdolnością kredytową.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Oprocentowanie stałe jest to niezmienne wynagrodzenie za udostępnianie środków finansowych przez cały okres trwania kredytu. Oprocentowanie stałe stosuje podczas udzielania kredytów krótkoterminowych np. na 12 miesięcy. Natomiast oprocentowanie zmienne jest to wynagrodzenie za udostępnianie środków finansowych, którego wysokość może się zmienić podczas trwania umowy. Oprocentowanie zmienne obowiązuje przy udzielaniu pożyczek na długi czas spłaty.

Wypłata kredytu

Szybkość wypłaty kwoty kredytu uzależniona jest od rodzaju kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego pożyczkobiorca może uzyskać kwotę w zaledwie kilka godzin od podpisania umowy, najpóźniej na drugi dzień. Natomiast pieniądze kredytu hipotecznego wypłacane są w terminie uzgodnionym w umowie. Takie kredyt może zostać wypłacony w całości lub w transzach np. co 2-3 miesiące.

Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Jeżeli decyzja o podjęciu kredytu była podjęta pochopnie i od podpisania umowy nie minęło dwa tygodnie, pożyczkobiorca może bez podania przyczyny rozwiązać umowę z bankiem i zwrócić całą pożyczoną kwotę. Jedynym kosztem odstąpienia od umowy jest spłata odsetek za tych kilka dni. W innych przypadkach rezygnacja z kredytu nie jest tak prosta i regulowana jest przez regulamin wewnętrzny danego banku.

Harmonogram spłaty kredytu

Kredytobiorca podczas podpisania umowy kredytowej otrzymuje harmonogram spłaty kredytu. W tym dokumencie zawarte są najważniejsze informacje dotyczące całego okresu spłaty kredytu: miesiąc, saldo początkowe, spłata odsetek, spłata kredytu, pełna rata, pozostała kwota do spłaty. Pożyczkobiorca może sprawdzić, ile już oddał oraz jak kwotę musi jeszcze spłacić.

Przedterminowa spłata kredytu

Pożyczkobiorca ma możliwość spłaty całej kwoty kredytu przed terminem. Jeśli taka sytuacja się wydarzy, bank powinien oddać wszelkie koszta, w tym cześć pobranych już wcześniej opłat i prowizji. Klient powinien otrzymać zwrot pieniędzy także za część prowizji za udzielenie kredytu, którą podjął bank podczas udzielenia pożyczki.

Opóźnienie w spłacie raty

Pożyczkobiorca, który opóźnia się ze spłatą pożyczki, musi się liczyć z naliczeniem karnych odsetek, a także dodatkowych opłat za każdą próbę skontaktowania się banku w tym sms, połączenia telefoniczne, listy. Jeżeli pożyczkobiorca zalega z kilkoma ratami, musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Bank może przejąć majątek dłużnika- jeżeli to kredyt hipoteczny - pociągnąć do odpowiedzialności poręczyciela, a także przekierować sprawę do sądu. Koszta związane z wyegzekwowaniem pieniędzy ponosi dłużnik.

Czym pożyczka gotówkowa różni się od karty kredytowej?

Pożyczka gotówka, to kwota, którą bank udzielił kredytobiorcy, spłacana w comiesięcznych ratach. natomiast karta kredytowa, to karta płatnicza z określonym przez bank limitem kredytowym. Karta kredytową można praktycznie wszędzie płacić, jednak jej użytkowanie nie jest do końca opłacalne. Karty te są bowiem obciążone różnymi kosztami i odsetkami, które są znacznie wyższe od opłat kredytu gotówkowego.

Czym pożyczka gotówkowa różni się od kredytu w koncie?

Pożyczka gotówkowa udzielana jest na daną kwotę, którą pożyczkobiorca spłaca w comiesięcznych ratach. Natomiast kredyt na koncie, to kwota pożyczona przez bank, której pożyczkobiorca nie spłaca w ratach. Bank pobiera comiesięczne odsetki z brakującej kwoty. Przykładowo bank udzielił kredytu na 10 000 zł. Klient wybrał 3 000 zł, wiec bank pobierze opłatę odsetkową tylko za tę brakującą kwotę.


Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 60,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny