Opieka medyczna w Polsce

System opieki zdrowotnej – jak działa?

Opieka medyczna w Polsce dzieli się na publiczną i prywatną. Polski system publicznej opieki zdrowotnej działa na tzw. modelu ubezpieczeniowym. Co to oznacza? Co miesiąc ze składek ZUS opłaca się obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które pozwala na korzystanie z publicznych świadczeń medycznych. Dzięki temu można umówić nieodpłatnie wizytę u specjalisty, uzyskać skierowanie na badania diagnostyczne czy otrzymać refundację leków w aptece.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zarówno leczenie specjalistyczne i ratujące życie, jak i przykładowo programy profilaktyczne w celu wykrywania różnych groźnych chorób. Z pewnością w każdym państwie system ochrony zdrowia ma swoje plusy i minusy. Niemniej jednak ochrona zdrowia obywateli jest nadrzędnym obowiązkiem państwa. Każdy obywatel ma prawo uzyskać opiekę medyczną, dlatego też w skrajnych warunkach materialnych czy społecznych świadczenia finansowane są ze środków publicznych.

Rodzaje opieki medycznej w Polsce

Świadczenia medyczne realizowane są przez różne składowe systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wśród nich wymienić można przede wszystkim przychodnie z podstawową opieką zdrowotną (POZ) czy specjalistycznym leczeniem ambulatoryjnym. Aby jednak dostać się do większość specjalistów, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wyjątkiem jest wizyta u ginekologa, onkologa, psychiatry czy stomatologa. Bardziej zaawansowane leczenie medyczny odbywa się już na poziomie szpitali w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Nie można również zapomnieć o innych świadczeniach medycznych, które realizowane są poza przychodniami czy szpitalami. Będą to przede wszystkim wizyty położnej czy pielęgniarki środowiskowej, a także różne programy profilaktyczne. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ umożliwia dbanie o własne zdrowie w różnych jego aspektach.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

Kto podlega pod ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce obowiązuje wszystkie osoby pracujące czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Podlegają oni pod tzw. comiesięczne składki ZUS. Dzięki temu mogą korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia nieodpłatnie. Oprócz osób zatrudnionych czy mających własne działalności gospodarcze, do ubezpieczenia zdrowotnego kwalifikują się również osoby, które są zgłoszone jako członkowie rodzin osób ubezpieczonych.

Na mocy przepisów prawa prawo korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia mają także studenci, kobiety w ciąży i w połogu, bezrobotne osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy uchodźcy, o ile nie posiadają swojego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego lub nie zostali zgłoszeni jako członkowie rodzin osób ubezpieczonych. Nie muszą oni opłacać takiej składki ZUS jak osoby zatrudnione czy prowadzące własną działalność gospodarczą.

Czy można ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ?

Tak, jeśli nie posiada się prawa do ubezpieczenia zdrowotnego na mocy przepisów wymienionych we wcześniejszym podrozdziale. Przede wszystkim jednak trzeba być osobą ze stałym zamieszkaniem na terenie Polski oraz nie posiadać ubezpieczenia zdrowotnego w żadnym innym kraju Unii Europejskiej (UE) i w kraju Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA).

Aby uzyskać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, należy podpisać umowę w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość składki wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Co to oznacza? Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to kwota zadeklarowanego miesięcznego dochodu, ale nie niższa od kwoty, która jest przeciętnych miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość składki podawana jest przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego raz na kwartał. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Odpłatna opieka medyczna – co obejmuje?

Zakres prywatnej opieki medycznej po części pokrywa się z publicznym systemem opieki zdrowotnej. Dostępne są odpłatnie podstawowe świadczenia medyczne takie jak konsultacje u specjalistów, niewielkie zabiegi medyczne czy fizjoterapia. Dodatkowo coraz więcej operacji jest wykonywana za opłatą. Co więcej, powstają również coraz to lepsze szpitale prywatne, które oferują różne rodzaje opieki medycznej.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia opiekę medyczną w wielu aspektach. Dużą popularnością cieszy się prywatna opieka medyczna w zakresie leczenia stomatologicznego czy ginekologicznego. Dobry specjalista w publicznej przychodni czy szpitalu może mieć terminy odległe nawet o 1-2 lata, a dla pacjenta komercyjnego będzie to przykładowo kilka tygodni lub kilka miesięcy.

Dobrowolne i odpłatne ubezpieczenie zdrowotne

Prywatna opieka medyczna w Polsce – zalety i wady

Z pewnością prywatna opieka medyczna oferuje łatwiejszy dostęp do specjalistów, u których termin wizyty można mieć już z dnia na dzień. Podobnie będzie w przypadku wybranych zabiegów czy operacji. Duża popularność prywatnego sektora usług medycznych powoduje, że coraz więcej specjalistów pracuje na tej zasadzie. Mowa tutaj nie tylko o lekarzach, ale także o pielęgniarkach, położnych, fizjoterapeutach czy stomatologach.

Jedną z głównych wad prywatnej opieki medycznej jest jej koszt. Odpłatne świadczenia medyczne dla wielu osób mogą być zbyt drogie, by móc się leczyć w takim systemie. Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie w takiej sytuacji jedynym wyjściem. Koszt prywatnej wizyty u specjalisty może kosztować od 150 zł do nawet 300 zł lub więcej. Podobnie z badaniami obrazowymi, za które często trzeba zapłacić nawet ponad 500 zł (przykładowo rezonans magnetyczny).

Pakiety medyczne dla firm i osób indywidualnych

Prywatne placówki medyczne oferują tzw. pakiety medyczne, które sprzedawane są w formie abonamentowej. Jest to dobrowolne ubezpieczenie medyczne w formie prywatnej, które cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. Prywatna opieka medyczna jest jednym z najczęściej pojawiających się dodatków do wynagrodzenia miesięcznego dla pracownika. Pakiety medyczne dla firm po części opłacane są przez pracodawcę i przez pracownika. Niemniej jednak jest to bardzo dobra alternatywna opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dostępne są także pakiety medyczne dla osób indywidualnych. Niestety zdarza się, że takie rozwiązanie jest droższe niż w przypadku grupowych pakietów medycznych dla pracowników. Natomiast, jeśli planuje się większą ilość badań czy wizyt u specjalistów, to dobrze będzie rozważyć również taką opcję. Z pewnością w takim przypadku może wyjść korzystniej finansowo zakupić pakiet medyczny niż płacić osobną za każdą wizytę u specjalisty czy za każde badanie wykonane na własny koszt.

Jaki jest koszt i zakres pakietów medycznych?

Ceny pakietów medycznych mogą się różnić od siebie w zależności od zakresu i rodzaju opieki medycznej. Pakiety medyczne dla pracowników zwykle się tańsze od tych dla klientów indywidualnych. Warto jednak rozeznać się i znaleźć promocyjne akcje, które będą oferować dla nowych klientów atrakcyjne zniżki.

Pakiety medyczne dzielą się zwykle na podstawowe i rozszerzone. Standardowy pakiet medyczny często obejmuję wyłącznie lekarza pierwszego kontaktu, najczęściej wybieranych specjalistów czy podstawowe badania diagnostyczne. W zakres rozszerzonych pakietów często wchodzi już zaawansowana diagnostyka obrazowa jak rezonans magnetyczny czy kompleksowe leczenie stomatologiczne.

Przykładowe pakiety medyczne prywatne indywidualne

Nazwa operatora medycznego i pakietu medycznego

Cena pakietu medycznego

Najważniejsze zalety

Grupa Luxmed Pakiet Mega

Od 188 zł za miesiąc

- 21 specjalistów dla dorosłych

- 209 badań laboratoryjnych

- rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa

- prowadzenie ciąży

PZU Zdrowie Pakiet Standard

86 zł za miesiąc

- 12 specjalistów dla dorosłych

- 83 badań laboratoryjnych

- Telefoniczna Informacja Medyczna 24h/dobę

- prowadzenie ciąży

Medicover Pakiet Zdrowie Extra

277 zł za miesiąc

- 30 specjalistów dla dorosłych

- 604 badań laboratoryjnych i diagnostycznych

- 167 zabiegi ambulatoryjne

- prowadzenie ciąży

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Opieka medyczna za granicą jest równie ważna co opieka medyczna w Polsce. Zwłaszcza jeśli planuje się wyjazd wakacyjny czy delegację służbową. Ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju jest bardzo ważne, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy konieczne będzie skorzystanie z pomocy specjalistycznej. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi tzw. karta EKUZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny, który zapewnia dostęp do publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej (UE) i w krajach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Możliwość uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego posiadają osoby ubezpieczone zdrowotnie w NFZ w Polsce lub podlegające pod publiczne świadczenia medyczne na mocy innych przepisów.

Karta EKUZ jest jednym ze sposobów uzyskania pomocy medycznej za granicami kraju. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można nieodpłatnie skorzystać z pomocy medycznej na warunkach publicznego systemu opieki zdrowotnej w kraju pobytu. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dostępna jest od ręki w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Alternatywą dla karty EKUZ będzie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zakupione u ubezpieczyciela.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny