Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Każdy użytkownik szamba wie jak kosztowne jest jego opróżnianie. Ponadto przepisy obligują do posiadania umowy z firmą  upoważnioną do wywozu tego rodzaju nieczystości, a uprawniony organ ma prawo żądać okazania rachunków za opróżnianie szamba. Szacuje się, że roczny koszt użytkowania szamba przez czteroosobową rodzinę wynosi około 3000 zł. Ponadto użytkowanie zbiorników bezodpływowych wiąże się z koniecznością cyklicznego dodawania biopreparatów w celu uniknięcia powstawania nieprzyjemnych zapachów towarzyszących procesom beztlenowym.  Zdecydowanie  tańszą w eksploatacji alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków koszty eksploatacji

Budowa przydomowej oczyszczalnia ścieków wiąże się z jednorazowym, znacznym kosztem inwestycji. Szacuje się, że montaż biologicznej oczyszczalni ścieków dla 5 osobowej rodziny to wydatek rzędu od 10 do nawet 20 tysięcy złotych. Wszystko zależy na jakie urządzenie zdecydujemy się oraz jakie warunki terenowe posiadamy na działce. Jednak eksploatacja oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie tańsza. Każda biologiczna oczyszczalnia ścieków wymaga napowietrzania z czym wiąże się praca dmuchawy. Jednak ze względu na małą moc poboru prądu jest to niewielki koszt wynoszący około 12-17 zł miesięcznie. Osad nadmierny z oczyszczalni wybieramy raz do roku. Szacuje się, że roczny koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni wynosi 250-300 zł.  Ponadto na rynku dostępne są oczyszczalnie niewymagające stosowania biopreparatów i kosztownych serwisów. Przykładem takiego urządzenia jest przydomowa oczyszczalnia ścieków (zobacz) NV firmy Traidenis-Pol. Urządzenie charakteryzuje się prostą budową i eksploatacją. Nie jest wyposażone w  pompy, sterowniki i elektrozawory czy silniki które wymagają serwisowania. Jedynym elementem elektrycznym jest dmuchawa. Ponadto producent udziela 20-letniej gwarancji na oczyszczalnię NV.

Oczyszczalnia czy szambo - co wybrać?

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mimo iż kilkakrotnie wyższy od szamba zwraca się po około 3 latach eksploatacji.  Dodatkowo z racji, że jest to rozwiązanie proekologiczne istnieje możliwość otrzymania dofinansowania. Powyższe argumenty zdecydowanie przemawiają za wyborem przydomowej oczyszczalni ścieków. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję należy dowiedzieć, czy plan zagospodarowania przestrzennego lub lokalne regulacje prawne nie zakazują montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę kanalizacji, mieszkańcy zobligowani są do montażu szamba, a w późniejszym czasie podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Niejednokrotnie czynnikiem ograniczającym budowę przydomowej oczyszczalni są warunki terenowe. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie wymaganej przepisami odległości 1,5 m od drenażu czy dna studni chłonnej.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 89,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły