Czym jest staż zawodowy i jakie daje korzyści?

W pierwszej kolejności, jeżeli interesuje Cię to, czy staż wlicza się do lat pracy, warto wcześniej upewnić się, czym jest staż zawodowy, gdzie go możemy odbyć, a także na jakich warunkach. Dodatkowo nie zapominaj również o tym, że staż pozwala Ci na zdobycie odpowiednich kompetencji, które są wymagane do pracy na samodzielnym stanowisku.

Staż zawodowy dedykowany jest osobom zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Pozwala on nabyć odpowiednie doświadczenie zawodowe z możliwością po odbyciu stażu zawarcia umowy o pracę. Oczywiście, w celu odbycia stażu zawodowego, bardzo często wymagane jest spełnienie określonych warunków. Są one bardzo często zmienne, ponieważ uzależniają się one od aktualnej sytuacji na rynku pracy. Najczęściej jednak ze stażu mogą korzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życiu, kobiety, które chcą wrócić do aktywności zawodowej po urlopie wychowawczym, osoby po ukończeniu 50 roku życia, czy też osoby niepełnosprawne.

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Jeżeli jesteś osobą, która została skierowana na staż zawodowy z Urzędu Pracy, być może właśnie zastanawiasz się nad tym, czy również na jego podstawie będzie liczona twoja przyszła emerytura. Długość stażu zależy od umowy zawartej pomiędzy konkretną firmą a Urzędem Pracy. Jednak najczęściej wynosi on od 1 do 12 miesięcy. Bardzo często firmy decydują się na nawiązanie umowy o staż zawodowy na kilka miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.

Staż zawodowy jak najbardziej jest wliczany do przyszłej emerytury. Ponieważ Urząd Pracy jest organem, który odpowiada za opłacanie wszystkich składek społecznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób potocznie mówiąc, staż jak najbardziej liczy się do lat pracy uwzględnianych przy obliczaniu wysokości emerytury. Ponieważ warto tutaj przypomnieć, że wystarczy jeden dzień opłacenia składek społecznych, aby móc się ubiegać o świadczenie emerytalne.

Jednak, jeżeli staż pracy jest krótszy niż 20 lat, wtedy też świadczenie jest wyliczane na podstawie proporcji opłaconych składek. Minimalne świadczenie jest wypłacane dopiero w momencie przepracowania 20 lat. Oczywiście emerytura powszechna to świadczenie, które polega na wyrównaniu świadczenia, jeżeli z jakiegoś powodu wysokość opłacanych składek nie wystarczy na wypłacenie minimalnej emerytury. Wtedy dochodzi do wyrównania świadczenia.

Okres zatrudnienia a emerytura

Jak już wcześniej wspomniano, minimalny okres zatrudnienia wynosi obecnie 1 dzień, za który będą opłacane składki emerytalne i rentowe. Jednak aby otrzymać wynagrodzenie na minimalnym poziomie, należy wypracować przynajmniej 20 lat pracy. Taki zakres dotyczy kobiet oraz mężczyzn. Bardzo często pojawia się pytanie dotyczące tego, jak sprawdzić lata pracy w zus.

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, aby dowiedzieć się, jaki okres zatrudnienia mamy już zaliczony do emerytury. W systemie PUE możesz natomiast sprawdzić, jaka szacunkowa emerytura Ci przysługuje. Jest to pomocne rozwiązanie, ponieważ będziesz wiedzieć, czy opłacane składki w zupełności wystarczą do tego, aby emerytura była wypłacona na minimalnym poziomie, czy dojdzie do wyrównania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa pracy.

Co dokładnie wlicza się w okres zatrudnienia?

Nie musisz się już martwić tym, czy staż wlicza się do lat pracy, aby została dla Ciebie wypłacona emerytura. Warto jednak dokładnie sprawdzić, jakie umowy, są brane w ogóle pod uwagę, aby wypracować potrzebny okres zatrudnienia. Okazuje się, że nie zawsze trzeba pracować zawodowo na umowie o pracę, aby mieć wliczony staż pracy do wypłacenia świadczenia emerytalnego.

Warto mieć uwadze, że wyliczając okres zatrudnienia do emerytury, dzieli się go na okres składkowy oraz nieskładkowy. Za okres składkowy uznaje się wszystkie okresy, podczas których opłacano składki emerytalne i rentowe. Do nich zaliczają się:

 • Umowy o pracę, cywilnoprawne, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, które przyczyniły się do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
 • Okresy składkowe odprowadzone za osoby duchowne
 • Gdy odbywana była służba wojskowa lub okresy określane jako zastępcze dla tej służby
 • Odbywanie służby mundurowej na terenie Polski
 • Działalność kombatancka, a także działalność, która była określana jako równorzędna z działalnością kombatancką
 • Zasiłek macierzyński zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i również prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wyrok w więzieniu lub bez wyroku za prowadzenie działalności politycznej po 32 grudnia 1955 roku
 • Świadczenie pracy w ramach związków zawodowych, organizacji politycznych, a także innych nielegalnych organizacji, które były określone w przepisach obowiązujących aż do kwietnia 1989 roku.

Dobrze jest przyjrzeć się okresom nieskładkowym, czyli takim, podczas których nasze składki społeczne nie są odprowadzane do ZUS. Tym samym nasza emerytura się nie zwiększa, jeżeli właśnie jesteśmy objęci takim okresem nieskładkowym. Do takich okresów nieskładkowych zalicza się przede wszystkim:

 • Zasiłek chorobowy oraz opiekuńczy, który jest wypłacany z ubezpieczenia społecznego
 • Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres niezdolności do pracy, które przysługuje z tytułu Kodeksu Pracy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Świadczenie oraz zasiłek przedemerytalny
 • Zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, bądź też świadczenie rehabilitacyjne, które jest opłacane po ustaniu obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego
 • Renta chorobowa
 • Urlop wychowawczy, bezpłatny urlop udzielony dla matek pracujących
 • Okres studiów na jednym kierunku
 • Okres studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej
 • Okres dokształcania zawodowego dla lekarzy w ramach wolontariatu
 • Okres astytenckich studiów przygotowawczych

Podsumowanie

Wiedząc już, czy staż wlicza się do lat pracy, tak aby została wypłacona emerytura, przy okazji można zwrócić uwagę na pozostałe okresy składkowe, które liczone są do wysokości świadczenia emerytalnego. Najczęściej odbywając staż zawodowy, jesteś dopiero na początku swojej kariery. Dlatego warto pamiętać o tym, jakie sytuacje wliczają się do stażu pracy, a które nie są w ogóle brane pod uwagę.

Jeżeli interesuje Cię staż, zapewne chcesz się dowiedzieć, jak wyrejestrować się z urzędu pracy. Przede wszystkim musisz koniecznie pamiętać o tym, że podejmując się stażu, jesteś pod opieką Urzędu Pracy, dlatego nie możesz się w tych okolicznościach wyrejestrowywać. Dopiero gdy po zakończonym stażu firma, w której realizowałeś staż, zatrudni Cię na umowę o pracę lub też z tytułu umowy cywilnoprawnej, wtedy wyrejestrowanie się z Urzędu Pracy będzie miało podstawę prawną.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny