Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Prawo użytkowania wieczystego w 2019 roku zmieniło zasady korzystania z gruntów, które należą do Skarbu Państwa czy danej gminy. Użytkownik wieczysty wedle najnowszych ustaleń staje się właścicielem gruntu. Te zmiany w zasadach zarządzania nieruchomościami wpłynęły również na różnego rodzaju opłaty. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Warto się z nimi zapoznać, aby być na bieżąco z najnowszymi przepisami dotyczącymi użytkowania wieczystego.

Zgodnie z obowiązującym prawem nieruchomości przekształcane są bez wnoszenia odrębnego wniosku. Zmiany nanoszone są automatycznie, a zniesienie użytkowania wieczystego odbyło się w ciągu roku od wprowadzenia nowych przepisów. O ile wcześniej obowiązywała opłata od użytkowania wieczystego, to teraz nastąpiło jej zniesienie na rzecz opłaty od przekształcenia. Oznacza to, że przez kolejnych 20 lat konieczne będzie wnoszenie tzw. opłaty przekształceniowej. Dawny użytkownik wieczysty gruntu ma jednak możliwość uiszczenia tej opłaty jednorazowo. Nie musi jednak tego dokonywać natychmiast po otrzymaniu decyzji o zniesieniu użytkowania wieczystego. Według najnowszego prawa może dokonać tego w kolejnych latach, a wysokość kwoty jednorazowej do zapłaty będzie odpowiednio obliczona.

Opłata przekształceniowa, a nowe przepisy dotyczące bonifikaty

Dawnemu użytkownikowi wieczystemu przysługuje tzw. bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego. Związana jest ona jednak ze wspomnianą wcześniej jednorazową opłatą za całość z góry. Taka zmiana pozwala uzyskać znaczną bonifikatę, która może nawet wynosić do 99% pierwotnej kwoty za 20 lat. Wykup nieruchomości do mieszkania jeszcze nigdy nie był taki tani. Wysokość bonifikaty 99% znacznie zmniejsza wydatek konieczny na pokrycie opłaty przekształceniowej. Umowa zawiera jednak pewien haczyk. Im szybsza decyzja o uiszczeniu całościowej opłaty przekształceniowej, tym wyższa wysokość bonifikaty. Można sobie przy okazji sprawdzić, ile kosztuje hektar ziemi i porównać wartość rynkową terenów w danej gminie.

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w pierwszym roku od uzyskania tego prawa była najwyższa. Nie oznacza to jednak, że teraz nic nie można uzyskać, spłacając resztę kwoty jednorazowo. Zmiany wysokości bonifikaty z roku na rok dalej dają możliwość zwrotu dużej części całej kwoty. Umowa dotycząca bonifikat będzie się różniła w zależności, czy grunty przeznaczone do mieszkania należą do Skarbu Państwa, czy do danej gminy. „Wykup” gruntów należących do gminy będzie się zawsze wiązał z wyższą bonifikatą. Z pewnością będzie to tańsza opcja uzyskania na własność nieruchomości niż zakup gruntu, porównując z tym, ile kosztuje hektar ziemi. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego

Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej

O ile wysokość bonifikaty za przekształcenie gruntów należących do gminy jest sprawą indywidualną, to w przypadku gruntów Skarbu Państwa te limity są odgórnie określone w umowie. Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w pierwszym roku wynosi aż 60%. Niestety z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym ta wysokość bonifikaty spada o 10%, co pozwala na uzyskaniu obniżki tylko przez 6 lat. W 7. Roku po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nie można liczyć na żadną bonifikatę nawet wtedy, kiedy wpłaci się jednorazowo kwotę pozostałą do spłaty.

Zasady prawne dotyczące bonifikaty, opłaty a użytkowanie wieczyste, formalności związane z bonifikatą od przekształcenia gruntów
Zmniejszenie ustalonej ceny z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, nowe przepisy dotyczące bonifikaty

Wszelkie wymogi formalne dotyczące otrzymania bonifikaty za przekształcenie gruntu do mieszkania właściciel nieruchomości otrzymuje wraz z decyzją o zniesieniu użytkowania wieczystego („wykupie”). Dzięki temu ma czas, aby zastanowić się nad sposobem wnoszenia opłaty od przekształcenia. W przypadku przekształconych gruntów należących uprzednio do gminy tabela bonifikat ustalana jest przez tamtejszych urzędników. Jest to sprawa tak indywidualna, jak to, ile kosztuje hektar ziemi w danej gminie.

Szczególne wysokości bonifikat – co to oznacza?

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to wysokość bonifikaty sięga aż 99%. Do skorzystania z takiej obniżki uprzywilejowane są osoby znajdujące się w tzw. trudnej sytuacji życiowej. Jest to ułatwienie dla nich, aby móc spłacić jednorazowo opłatę o przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z bonifikaty wynoszącej 99% skorzystać mogą:

  • Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (orzeczenie nabyte przed ukończeniem 16 roku życia)
  • Przedstawiciele ustawowi i opiekunowie prawni osób wymienionych powyżej
  • Rodziny wielodzietne
  • Kombatanci wojenni i osoby represjonowane okresu powojennego
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny