Kredyt na samochód

Z pewnością pracownik banku przyjdzie z pomocą, jednak warto także samemu zgłębić temat. Przedstawiamy więc jeden z wybranych produktów bankowych - kredyt samochodowy.

Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu bankowego celowego, który udzielany jest przez bank lub inną firmę na zakup samochodu. Kredyt samochodowy może zostać udzielony zarówno na zakup nowego samochodu z salonu, jak i na kupno starszego, używanego auta. Ze względu na fakt, że w definicji kredytu samochodowego zapisano, iż kredyt ten jest udzielany na zakup środka transportu, to tę formą kredytowania może zostać objęty również motocykl, jeśli bank wyrazi na to zgodę. Jedynym warunkiem koniecznym w przypadku zaciągania kredytu na samochód jest, aby pojazd ten miał ważny dowód rejestracyjny i był dopuszczony do ruchu.

Auto jako zabezpieczenie w kredycie samochodowym

Przy kupnie samochodu (korzystając z kredytu na auto), jako formę zabezpieczenia, bank stosuje odpowiedni zapis o cesji w dowodzie rejestracyjnym zakupionego pojazdu. W takim przypadku, jeśli kredyt na samochód nie zostanie spłacony, to prawo własności pojazdu przechodzi na bank lub inną firmę, która udzieliła kredytu. Regulowane jest to odpowiednimi zapisami w umowie kredytowej i działa podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego.

Kredyt samochodowy a zabezpieczenie w razie wypadku

Banki i firmy udzielające kredytu na samochód zabezpieczają się również w razie uszkodzenia lub całkowitej kasacji pojazdu zakupionego poprzez kredyt samochodowy. Jest to możliwe dzięki temu, że na okres kredytowania wykupywana jest polisa autocasco z cesją praw do wypłaty odszkodowania. Cesja ta spoczywa na instytucji udzielającej kredytu i umożliwia odzyskanie należnej kwoty w razie wypadku lub kolizji pojazdu przed spłatą kredytu samochodowego.

artykuł sponsorowany

Cenniki usług powiązane z tym artykułem

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny