Jaka jest definicja kredytu?

Aby zrozumieć czym jest kredyt walutowy najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym tak naprawdę jest kredyt. Według definicji zawartej w prawie bankowym jest to zobowiązanie, które bank zgadza się przekazać kredytobiorcy na określony czas, w określonej kwocie oraz na określonych warunkach, które dokładnie zostały spisane w umowie kredytowej.

Kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy kredytowej, regularnej spłaty zobowiązania według podanego harmonogramu oraz do przestrzegania celu, który został zawarty w umowie kredytowej i wydatkowania pieniędzy zgodnie z nim.

Czym jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy jest to zobowiązanie, które udzielane jest w walucie innej niż ta, która obowiązuje w danym kraju. W przypadku Polski jest to kredyt udzielony w walucie innej niż Polska złotówka. W naszym kraju możesz ubiegać się o kredyt walutowy w walutach takich jak:

  • Euro,
  • Frank szwajcarski,
  • Funt brytyjski,
  • Dolar amerykański.

Kto może ubiegać się o kredyt walutowy?

Musisz wiedzieć, że obecnie o kredyt walutowy mogą ubiegać się jedynie osoby, które posiadają trwały dochód w walucie kredytu. Przepisy te zostały wprowadzone przez komisję nadzoru finansowego. Komisja nadzoru finansowego wprowadziła je po to, aby zabezpieczyć regularną i trwałą spłatę jak i obsługę kredytu.

Komisja nadzoru finansowego przepisy te wprowadziła również po to, aby już nigdy więcej nie wydarzyła się sytuacja, która miała miejsce w naszym kraju, kiedy to masowo udzielono kredytów we frankach szwajcarskich.

Kim są frankowicze?

Frankowicze to potoczna nazwa na osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich w momencie masowego udzielania tych kredytów. Obecnie osoby te coraz częściej decydują się na złożenie pozwu i próby odzyskania utraconych pieniędzy.

Jeśli również posiadasz umowę kredytową z tamtego okresu możesz skonsultować się ze specjalistą. Kancelaria frankowa Suwałki (https://kancelariafrejowskichf.pl/kancelaria-frankowa-suwalki/) to jedna z najlepszych w Polsce kancelarii, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Zatrudnieni specjaliści dokładnie przeanalizują Twoją umowę kredytową.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby złożyć wniosek o kredyt walutowy?

Ubiegając się o kredyt walutowy przede wszystkim należy złożyć wniosek o kredyt walutowy. Bank poprosi również o potwierdzenie twojej tożsamości. Dokonasz tego okazując dokument tożsamości jakim jest dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowo bank z pewnością poprosi cię o pokazanie swojej umowy o pracę lub kontraktu za granicą, zeznania podatkowego z poprzedniego roku, wyciągu z konta bankowego z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy, zaświadczenia o wysokości twoich dochodów, a także potwierdzenie zameldowania w Polsce. Bank poprosić może cię również o złożenie zezwolenia na pobyt stały za granicą oraz zezwolenia na pracę za granicą.

Jakie są zalety kredytu walutowego?

Należy pamiętać, że kredyt walutowy posiada zarówno wady jak i zalety. Główną zaletą kredytu walutowego jest jego z reguły niższe oprocentowanie niż oprocentowanie kredytu złotowego.

Dodatkowo osoby, które dokonują spłaty w walucie kredytu w ten sposób likwidują koszt spreadu walutowego. Osoby, które zarabiają w walucie kredytu nie ponoszą ryzyka walutowego.

ikona podziel się Przekaż dalej