Protokół przedślubny – podstawowe informacje

Krótki opis protokołu przedmałżeńskiego

Protokół małżeński to formularz, który wypełniany jest przez narzeczonych w obecności księdza. Obowiązek tzw. badania kanonicznego narzeczonych jest zawsze przed zawarciem małżeństwa, a dokładniej mówiąc przed planowanym ślubem kościelnym. Spisanie protokołu odbywa się w salce przy kościele z udziałem proboszcza danej parafii. Nie można odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w protokole przedmałżeńskim, ponieważ może to być podstawą do unieważnienia małżeństwa w przyszłości.

Data ważności badania kanonicznego narzeczonych to 1 rok. Oznacza to, że jeśli z przyczyn losowych ślub kościelny będzie musiał być przesunięty, to nie ma konieczności powtarzania badania. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że pozostałe potrzebne do zawarcia małżeństwa dokumenty są ważne krócej. Chodzi tutaj głównie o zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego czy świadectwo chrztu i bierzmowania. Podobnie jest podczas przykładowo glosowania poza miejscem zameldowania – konieczne jest doniesienie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Pytania ujęte w protokole przedmałżeńskim mają na celu ocenę występowania przeszkód na drodze do zawarcia małżeństwa. Ksiądz po spisaniu na formularzu odpowiedzi narzeczonych sprawdza ich zgodności i wyraża zgodę na ślub kościelny. W przypadku zatajania ważnych spraw osobistych, które są sprzeczne z zawarciem małżeństwa, ksiądz może wydać negatywną opinię o ślubie kościelnym.

Protokół przedślubny a ślub kościelny – terminy

Protokół przedmałżeński należy spisać przed ślubem kościelnym. Odpowiedni termin to około 3 miesiące przed planowaną datą uroczystości. Zazwyczaj ten termin pokrywa się z drugim spotkaniem przyszłych małżonków z księdzem. Pierwsza ich wizyta w parafii głównie skupia się wyznaczeniu daty ślubu czy innych sprawom organizacyjnym. Ślub może się odbyć również poza parafią zamieszkania podobnie jak głosowanie poza miejscem zameldowania.

Protokół małżeński jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowań przed ślubem. Przebieg badania kanonicznego małżonków jest bardzo ważny w kontekście zawarcia małżeństwa, dlatego też należy wybrać na jego spisanie dogodny termin. W przypadku dodatkowych pytań czy konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów wystarczy, by formularz przedmałżeński był spisany około 2-3 miesiące przed zaślubinami.

Co zawiera protokół przedślubny?

Spisanie protokołu przed ślubem – jak wygląda?

Aby spisać protokół przedmałżeński, należy umówić się na spotkanie z proboszczem parafii i przeznaczyć na to być może więcej niż godzinę. Z uwagi na to, że formularz badania kanonicznego zawiera pytania bardzo osobiste, to udzielanie odpowiedzi odbywa się pojedynczo. Zazwyczaj wygląda to tak, że jeden z narzeczonych oczekuje na zewnątrz salki przy kościele, kiedy to drugi odpowiada na pytania księdza.

Na spotkanie z księdzem należy przygotować podstawowe informacje i potrzebne dokumenty. Przede wszystkim nie można zapomnieć o dowodach osobistych i zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Jak już wcześniej zostało wspomniane, konieczne będzie przygotowanie świadectw chrztu i bierzmowania. W przypadku ślubu w swojej parafii, w której miało się również chrzest i bierzmowania, informacje o udzielonych sakramentach powinny znajdować się w księgach parafialnych. 

Przed spisaniem protokołu przedmałżeńskiego należy odbyć katechezy dla przyszłym małżonków i spotkania w wybranej poradni życia rodzinnego. Zaświadczenie z tych dwóch kursów należy również donieść na spotkanie z proboszczem parafii. Zalecane jest także posiadanie indeksu z ocenami z religii w szkole czy ostatniego świadectwa z oceną z tego przedmiotu. Jak widać, głosowanie poza miejscem zameldowania jest łatwiejsze do zorganizowania niż dołączenie wszystkich potrzebnych dokumentów do protokołu przedślubnego. A może zainteresuje cię także ten artykuł z informacjami na temat kosztów ślubu kościelnego?

Przykładowe pytania zadawane przez księdza

Wypełnianie protokołu przedmałżeńskiego wygląda tak, że odpowiada się na zadawane pytania z różnych kategorii. Z łatwością można znaleźć gotowe pytania w Internecie, ale nie zawsze można się na 100% przygotować na odpowiedź. Ksiądz przeprowadzający rozmowę może rozwijać zagadnienie, zadawać dodatkowe pytania czy prosić o głębsze wytłumaczenie. Wszystko po to, aby być pewien, że małżeństwo zostanie zawarte w oparciu o prawdę i szczerą chęć narzeczonych.

Pytania zawarte w badaniu kanonicznym narzeczonych zawierają zarówno podstawowe, jak i te bardziej skomplikowane pytania. Głównie chodzi tutaj o różne sytuacje, które mogłyby być przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. Podchodząc ze spokojem do spotkania z księdzem, można bez problemu odpowiedzieć na pytania. Warto jednak wcześniej zaznajomić się z pytaniami z protokołu przedślubnego, by nie być zaskoczonym, jak się je usłyszy na żywo.

Wybrane pytania z tzw. badania kanonicznego narzeczonych:

  • Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię Świętą?
  • Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?
  • Czy i od kiedy są zaręczeni?
  • Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa? Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?
  • Czy nie zawierał/a małżeństwa z inną osobą?
  • Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?
  • Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
  • Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
  • Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 89,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny