Świadectwo energetyczne – co to jest?

Świadectwo energetyczne - https://energov.pl/ zwane także certyfikatem albo świadectwem charakterystyki energetycznej, to dokument dostarczający informacji na temat efektywności energetycznej budynku, na przykład domu jednorodzinnego.

Celem świadectwa energetycznego jest informowanie właścicieli nieruchomości, potencjalnych nabywców i najemców o charakterystyce energetycznej budynku oraz zachęcenie do poprawy efektywności energetycznej.

Certyfikaty te przygotowują wykwalifikowani specjaliści, którzy oceniają charakterystykę energetyczną budynku w oparciu o takie czynniki, jak lokalizacja, izolacja, systemy grzewcze czy wentylacja zastosowane w budynku.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Do najważniejszych elementów świadectwa energetycznego domu jednorodzinnego zalicza się:

Szczegóły nieruchomości

Podstawowe dane dotyczące nieruchomości, w tym jej typ, adres, rodzaj konstrukcji i powierzchnia.

Ocena efektywności energetycznej

Ocena efektywności energetycznej to wskaźnik liczbowy, który odzwierciedla efektywność energetyczną domu. Ocena jest przedstawiana w formie wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz nieodnawialną ocenę pierwotną, a także jednostkową emisję CO2. Zawiera ona także graficzny wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię.

Termin ważności

Certyfikaty energetyczne są zazwyczaj ważne przez określony czas, po upływie którego może być wymagana nowa ocena. Okres ważności certyfikatu to 10 lat od momentu jego wystawienia.

Dane wystawcy

Certyfikat zawiera informację o podmiocie, który przeprowadził ocenę energetyczną.

Kiedy konieczne jest świadectwo energetyczne domu?

Świadectwa energetyczne są stosowane w celu promowania efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z budynków.

Obecnie świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Nie ma potrzeby posiadania świadectwa przy korzystaniu z lokalu na własny użytek.

Informacje zawarte w świadectwie energetycznym są cenne dla właścicieli domów i potencjalnych nabywców lub najemców. Pomagają one nie tylko w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących efektywności energetycznej, ale także przyczyniają się do realizacji szerszych celów zrównoważonego i świadomego ekologicznie życia. Właściciele domów mogą skorzystać z zaleceń zawartych w certyfikacie, aby wdrożyć ulepszenia poprawiające charakterystykę energetyczną swojego domu jednorodzinnego.

ikona podziel się Przekaż dalej