Zielona energia i jej różowa przyszłość

Odnawialne źródła energii i polityka energetyczna przyszłości

Każdy człowiek pozostawia ślad na naszej planecie i w XXI wieku wszyscy powinni mieć tego świadomość. W związku z postępującą gęstością zaludnienia na świecie oraz malejącymi zasobami paliw kopalnych, odnawialne źródła energii oraz zrównoważona gospodarka odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszej cywilizacji. Transformacja energetyczna jest niezwykle istotna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też ekologicznych, ponieważ określa przyszłość planety.

Tak zwana zielona energia odnosi się do systemów wytwarzania energii, które korzystają w sposób zrównoważony ze źródeł odnawialnych i nie niszczą przyrody. Ten model radykalnie zmienia podejście do zaopatrzenia w energię typowego dla XX wieku. Powstanie ograniczonych mimo wszystko złóż węgla i ropy naftowej wymagało milionów lat, podczas gdy zielone elektrownie czerpią moc z odnawialnych albo praktycznie niewyczerpalnych zasobów energii słońca, wody, wiatru, ciepła ziemi i biogazu. Duże korzyści ekonomiczne i ekologiczne daje też zmiana procesów technologicznych w energetyce, czyli kogeneracja. Kogeneracja polega na tym, że energia elektryczna i ciepło użytkowe są wytwarzane jednocześnie.

Co ciekawe, zasady wykorzystania odnawialnych źródeł energii nie są wcale wynalazkiem naszych czasów i znane były na długo przed wynalezieniem silnika spalinowego i europejską industrializacją. Historycznym przykładem przyjaznego środowisku pozyskania energii są klasyczne wiatraki i młyny wodne, wykorzystujące siły natury do mielenia zboża. Także biomasa jako karma dla zwierząt pociągowych oraz drewno stanowią odnawialne źródła energii. Te stosunkowo mało wydajne w swej pierwotnej formie technologie zostały wyparte przez naftę, gaz i węgiel.

Najważniejsze kryteria oceny i wyboru zielonej energii

Wiele problemów współczesnego świata wynika z kapitalistycznej koncepcji rozwoju lansowanej w XIX i XX wieku. Praktycznie aż do lat 70. ubiegłego wieku firmy na całym świecie stawiały głównie na zysk, zaniedbując całkowicie ochronę przyrody i zasobów naturalnych. Zielona energia oznacza przede wszystkim:

  • brak ograniczeń zasobów;
  • czyste spalanie bez emisji pyłów i dwutlenku węgla;
  • przyjazne naturze technologie;
  • brak ograniczeń energetycznych dla przyszłych pokoleń.

Odnawialne źródła energii


Zrównoważone zaopatrzenie w energię w przyszłości wymaga dokonania transformacji energetycznej. Przodujące pod tym względem kraje, jak Dania, Niemcy i Kanada, już teraz mają udział ponad 30% zielonej energii w krajowych dostawach (w Polsce mamy dwukrotnie mniej). Farmy wiatrowe, elektrownie falowe oraz pola słoneczne w najbardziej nasłonecznionych regionach na ziemi wyznaczają przyszłość energetyczną. Technologia wytwarzania zielonej energii będzie się stawała coraz tańsza i coraz bardziej opłacalna. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o odnawialnych źródłach energii.

Rodzaje zielonej energii i sposoby jej wytwarzania

Praktycznie niewyczerpalne i odnawialne źródła energii

Wśród źródeł zielonej energii rozróżnia się praktycznie nieograniczone zasoby energii solarnej, wiatrowej oraz energii fal i prądów morskich oraz zasoby szybko się odtwarzające. Dzięki zaawansowanym technologiom prawie każdą formę biomasy i każdą naturalną siłę przyrody wykorzystać jako źródło ekologicznej energii elektrycznej. Do odnawialnych systemów energetycznych należą;

  • energia solarna albo fotowoltaika – przekształcanie promieniowania słonecznego;
  • siła wody – przekształcanie energii kinetycznej morskich fal, rzek, odpływów i przypływów;
  • siła wiatru;
  • geotermia – przekształcanie ciepła ziemi;
  • bioenergia – biogaz.

W organicznych resztkach i odpadach jak obornik, pozostałości organiczne i osady ściekowe zmagazynowana jest znaczna ilość dającej się wykorzystać energii związków węgla. Poprzez kompleksowe procesy fermentacji w zamkniętych zbiornikach otrzymuje się gaz, który spalany przekształca się w prąd elektryczny i ciepło. Neutralna pod względem emisji CO2 metoda wytwarzania energii elektrycznej pozostawia produkty uboczne, które można wykorzystać w przemyśle albo jako nawóz. Tłuszcze organiczne i resztki jedzenia, jak również obornik to najbardziej wydajne źródła biogazu.

Od paneli fotowoltaicznych do zielonej energii

Elektrownie wiatrowe w Polsce produkują wielokrotnie więcej energii elektrycznej niż fotowoltaika, ale z punktu widzenia właściciela domu jednorodzinnego to panele słoneczne są atrakcyjnym źródłem zielonej energii. Panele monokrystaliczne albo polikrystaliczne zainstalowane zwykle na dachu, dzięki specjalnym właściwościom półprzewodnikowym kryształów krzemu, są w stanie zamienić promieniowanie słoneczne w energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne, czyli pozyskiwanie zielonej energii z promieni słonecznych, a także czym jest zielona energia
Czym jest zielona energia krok po kroku, czyli wyjaśnienie, sposoby pozyskiwania energii, najlepsze rozwiązania ekologiczne

Panele monokrystaliczne są bardziej zaawansowaną i nowoczesną wersją, w porównaniu z panelami polikrystalicznymi. Są wprawdzie droższe, ale wykazują większą wydajność energetyczną. Myśląc o energii odnawialnej, mamy na myśli przede wszystkim energię słoneczną. I jest w tym nawet głębszy sens, jako że w gruncie rzeczy Słońce jest praźródłem każdej naturalnej energii: fotosynteza tworzy biomasę zieloną, wiatr jest przepływem mas powietrza różnie ogrzanych przez promienie słoneczne itd.

Elementem wspierania polityki inwestycji w odnawialne źródła energii jest tak zwane opomiarowanie netto (net metering). Chodzi o to, że indywidualny producent energii fotowoltaicznej jest jednocześnie konsumentem tej energii, a problem polega na magazynowaniu nadwyżek. Opomiarowanie netto, po angielsku net metering, zapewnia korzystną zarówno dla lokalnego producenta, jak i operatora sieci energetycznej formę rozliczenia.

Zielona energia w Polsce

Państwa członkowskie Unii Europejskiej kładą szczególny nacisk na rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Prawo energetyczne definiuje te źródła jako takie, których eksploatowanie nie prowadzi do ich długotrwałego deficytu – zasoby odnawiają się samoczynnie w krótkim czasie. Do zasobów odnawialnych należy energia wiatru, geotermalna, spadku rzek, fal i prądów morskich, promieniowania słonecznego, a także biomasa i biogaz.

Elektrownie wiatrowe w Polsce mają największy udział w Odnawialnych Źródłach Energii i wynosi on ok. 69%. Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne przekształcające energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, potocznie określane fotowoltaiką, mają na razie niewielki udział w ogólnym bilansie (ok. 1%). Z biomasy powstaje ok. 15% zielonej energii, z biogazu ok. 3%, a elektrownie wodne produkują 12% energii odnawialnej w Polsce.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny