dopłaty do kolektorów słonecznych mogą pokryć koszty budowy

Kto może skorzystać z programu NFOŚiGW?

Z programu może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada prawo do dysponowania budynkiem (na zasadach własności, współwłasności, najmu bądź użytkowania wieczystego). Dofinansowanie do kolektorów słonecznych przysługuje także wspólnotom mieszkaniowym, które chcą wykonać instalacje na budynkach wielorodzinnych.

Jakie wydatki możemy sfinansować z dofinansowania?

Jak wiadomo, dotacja do kolektorów słonecznych z programu unijnego może być przeznaczona na spłacenie części kredytu związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie musi być wykorzystane na:

 • Zakup projektu budowlano wykonawczego.
 • Zakup kolektora słonecznego, zasobnika, automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, przewodów instalacyjnych oraz wszystkich innych produktów przewidzianych w projekcie.
 • Zakup ciepłomierza (w przypadku wspólnot mieszkaniowych).
 • Montaż kolektorów z instalacją pomocniczą.
 • Opłacenie podatku VAT za kolektory i oprzyrządowanie.

Zwróćmy tu szczególną uwagę na to, że przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie kolektory spełniające europejską normę PN EN-12975-2. Jeśli kolektory słoneczne nie spełniają owej normy, wówczas nie przysługuje nam żadne dofinansowanie ze środków unijnych.

Podstawowe zasady dofinansowania do kolektorów słonecznych

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych charakteryzuje się kilkoma najistotniejszymi zasadami, o których warto pamiętać. Są to:

Od 2015 roku dotacja może wynosić od 20 do 40 % wartości inwestycji. Maksymalny termin realizacji wynosi 24 miesiące od chwili pozytywnej weryfikacji wniosku.

 • Oprocentowanie kredytu bądź pożyczki wynosi 1%, a okres kredytowania to maksymalnie 15 lat.
 • Wysokość kredytu bądź pożyczki może wynosić 100 % kosztów kwalifikacyjnych przedsięwzięcia.
 • Wydatek na nasze kolektory słoneczne nie może przekraczać kwoty 2 250 zł/m2 powierzchni aparatury kolektorów.
 • Dofinansowanie do kolektorów słonecznych musi być jedyną formą dofinansowania ze środków publicznych.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych - jak je uzyskać krok po kroku 2

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie do kolektorów słonecznych?

Proces ubiegania się o dofinansowanie inwestycji przebiega przez kilka podstawowych etapów, którymi są:

1.    Wybór wykonawcy oraz systemu słonecznego. Pamiętajmy, że kolektory słoneczne objęte dofinansowaniem muszą spełniać stosowne normy.

2.    Złożenie stosownego wniosku w oddziale banku, który współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wniosku o dotacje należy dołączyć także dokumentacje dodatkową.

Piece w dobrych cenach

Jeżeli chciałbyś otrzymać atrakcyjne oferty na interesujący Cię piec - wypełnij ten formularz. W odpowiedzi skontaktują się z Tobą firmy zainteresowane realizacją Twojego zlecenia.

Sprawdź!
 • Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością.
 • Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu.
 • Wniosek o kredyt/pożyczkę. Dokument powinien być wykonany na formularzu wydawanym przez bank.
 • Projekt instalacji wraz z kosztorysem i specyfikacją.

3. Pracownik banku powinien ocenić poprawność naszego wniosku i udzielić nam stosownych informacji na temat terminu jego rozpatrzenia. Pamiętajmy, że rozpatrywanie wniosków przebiega zgodnie z kolejnością ich wpływania. Termin oczekiwania na akceptacje może być dość zróżnicowany. Jeśli nasz wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony przez bank, wówczas możemy już podpisać umowę kredytową.

4.    Nasza dotacja jest już pewna, a kredyt zaciągnięty. W tej sytuacji musimy już tylko zakupić oraz zamontować kolektory słoneczne. Pamiętajmy jednak, że termin realizacji nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy kredytowej. Wszystkie wydatki poniesione przed tym terminem nie mogą stanowić przedmiotu dofinansowania.

5.    Etap dotyczy formalności, które występują już po zakończeniu inwestycji. Beneficjent programu musi podpisać z wykonawcą specjalny protokół przekazania kolektorów do odbioru.

1. Bank może skontrolować naszą instalacje. Po pozytywnej weryfikacji bank występuje z wnioskiem do NFOŚiGW o wypłatę środków stanowiących dofinansowanie części kredytu. Czas oczekiwania na ostateczne potwierdzenie może wynosić maksymalnie 3 miesiące.

2. Wszystkie procedury formalne kończą się z chwilą uregulowania ostatniej raty kredytu. Beneficjent programu nie ma możliwości otrzymania dopłaty bez wsparcia kredytowego.

Czy istnieje inny sposób uzyskania dofinansowania na kolektory słoneczne?

Tak, dofinansowanie możemy też uzyskać za pośrednictwem gmin. Czasem dotacja z gminy bywa bardziej korzystna niż dofinansowanie części kredytu ze środków NFOŚiGW. Większość gmin prowadzi dofinansowanie do kolektorów w oparciu o Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Niniejszy program jest realizowany bezpośrednio przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy mogą oferować dofinansowanie dla beneficjentów indywidualnych oraz grupowych.  Wysokość dotacji zależy od lokalnych ustaleń i zapisów prawnych. Zmienna może być także procedura przyznawania funduszy. Dlatego warto udać się do swojej gminy i zasięgnąć informacji na temat wysokości dofinansowania, a także podstawowych wymogów formalnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 90,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny