Domieszki do betonu

Domieszki do betonu        

Podstawowymi składnikami mieszanki betonowej są cement, woda, piasek oraz kruszywo. Tak przygotowany beton może posiadać jednak wiele niedoskonałości. Przede wszystkim w jego strukturze mogą pojawiać się pęcherze powietrza. Ponadto, mieszanka cementowa może mieć nierówną powierzchnię i sprawiać kłopoty przy rozprowadzaniu lub nawet kruszyć się i pękać. Tym zjawiskom można zapobiegać, stosując odpowiednie dodatki chemiczne, zwane domieszkami. Są to substancje dodawane podczas mieszania składników w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu, które pozwalają ulepszać tradycyjną mieszankę betonową. Dzięki nim beton może mieć strukturę porowatą, która zapewnia odporność na mróz, lub litą i elastyczną postać ułatwiającą wypełnianie trudnodostępnych miejsc. Dobór odpowiednich domieszek pozwala modyfikować mieszankę cementową według własnych potrzeb.

Kiedy stosować domieszki do betonu?

Obecnie coraz więcej firm oferujących beton na sprzedaż dostarcza klientowi gotowy produkt o określonych wymaganiach. Do podstawowej mieszanki zostają dodane odpowiednie domieszki, a następnie tak przygotowana masa betonowa zostaje dostarczona na budowę. Właśnie z  tego względu mieszanka przeznaczona do wykonania fundamentów posiada inne właściwości i skład niż ta wylewana jako posadzka.

Głównymi wymaganiami, które powinien spełniać beton, są:

  • trwałość,
  • odporność na zużycie,
  • urabialność,
  • gładkie wykończenie.

Czasami wszystkie te cechy można osiągnąć bez stosowania dodatków chemicznych. Wystarczą odpowiednio dobrane surowce wysokiej jakości.

W takim razie kiedy powinny być stosowane domieszki do betonu? (więcej na: https://www.products.pcc.eu/pl/dodatki-i-domieszki-do-betonu/) Najczęściej wtedy, gdy chcemy obniżyć koszty przygotowania betonu lub gdy określone właściwości są niezbędne i konieczne w danym zastosowaniu. Domieszki do betonu stosowane są również wtedy, kiedy wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości betonu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych w wielu etapach, takich jak mieszanie, transport i aplikacja.

Jak działają domieszki do betonu?

W zależności od potrzeb beton można wzbogacić odpowiednimi substancjami zmieniającymi jego cechy. Przedstawiony podział domieszek do betonu związany jest z efektem, jaki wywołują one w mieszance cementowej. Obecnie w budownictwie stosowane są domieszki uszczelniające, uplastyczniające i upłynniające, przyspieszające wiązanie betonu, napowietrzające oraz opóźniające wiązanie.

Domieszki uszczelniające

W celu zmniejszenia absorpcji kapilarnej oraz nasiąkliwości betonu należy stosować domieszki uszczelniające. Poprawiają one wodoszczelność oraz zwiększają trwałość betonu. Domieszki te wykorzystywane są także w środowisku narażonym na wpływ czynników chemicznych. Działanie uszczelniaczy polega na zmniejszeniu przekrojów kapilar i porów lub przerwaniu kanalików występujących w betonie. W efekcie w masie mieszanki betonowej tworzą się pęcherzyki powietrza, które przerywają ciągłość kapilar, przez które przepływa woda. Główne przeznaczenie domieszek uszczelniających to beton wykorzystywany do budowy fundamentów, piwnic oraz basenów.

Domieszki uplastyczniające i upłynniające

Są to najczęściej stosowane rodzaje domieszek, zwane plastyfikatorami (więcej tu: https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/plastyfikatory/) i superplastyfikatorami. Różnią się między sobą sposobem działania na mieszankę betonową. Substancje te zmniejszają ilość wody w mieszance cementowej, powodując jej upłynnienie bez zmiany wytrzymałości. Wykorzystywane są w budownictwie w celu uzyskania betonu o dużej sypkości lub w celu zmniejszenia zużycia cementu. Mieszanka betonowa zawierająca domieszki uplastyczniające lub upłynniające charakteryzuje się spójnością, dobrą urabialnością, niską nasiąkliwością, mrozoodpornością i stałością parametrów. Z tego względu tego typu domieszki stosowane są do produkcji betonu samozagęszczalnego, natryskowego, a także betonu o wysokiej wytrzymałości.

Domieszki przyspieszające wiązanie betonu

Działanie domieszek przyspieszających wiązanie betonu polega na skracaniu czasu przechodzenia betonu z formy plastycznej do sztywnej. Substancje te przyspieszają twardnienie mieszanki betonowej i podnoszą jej wytrzymałość. Mechanizmy działania dodatków do betonu mogą być zarówno fizyczne (zmiany równowag jonowych), jak i chemiczne - poprzez katalityczne przyspieszanie procesu wiązania betonu. Znalazły one zastosowanie w produkcji betonu natryskowego i wodoszczelnego. Powszechnie stosowaną domieszką przyspieszającą wiązanie wody jest chlorek wapnia, jednak można go stosować jedynie do betonu nieuzbrojonego. Elementy stalowe wzmacniające konstrukcję mogłyby zostać narażone na korozję ze względu na obecność chlorków. 

Domieszki napowietrzające

Jeśli zależy nam na  uzyskaniu betonu odpornego na mróz, należy zastosować domieszki napowietrzające. Ich zadaniem jest wprowadzenie i stabilizacja mikroskopijnych pęcherzyków powietrza w mieszance cementowej. Substancje te zmniejszają napięcie powierzchniowe wody, a bąbelki znajdujące się w mieszance minimalizują tarcie, dzięki czemu świeży beton ma lepszą urabialność. Ponadto pęcherzyki powietrza zapewniają jednolity rozkład składników, co przekłada się na powtarzalność parametrów elementów wykonanych z tego materiału. Domieszki napowietrzające zmniejszają nasiąkliwość betonu, co jest głównym czynnikiem wpływającym na mrozoodporność, a w konsekwencji także na trwałość i odporność betonu. Stosowane są przede wszystkim w betonach drogowych, do budowy mostów i nawierzchni narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Domieszki opóźniające wiązanie betonu

Domieszki opóźniające wiązanie betonu są wykorzystywane do zmniejszenia szybkości utwardzania betonu. Zbyt szybkie twardnienie mieszanki utrudnia jej nakładanie i wykończenie. Powodem tego zjawiska są wysokie temperatury świeżego betonu sięgające do 35 stopni Celsjusza.  Domieszki spowalniają proces wiązania betonu, dzięki czemu płynną mieszankę można odpowiednio nanieść i wygładzić. Dodatkowym atutem tych dodatków jest zwiększanie urabialności zaprawy. Domieszki opóźniające wiązanie betonu są najczęściej stosowane w produkcji betonu architektonicznego i transportowanego na duże odległości. Zobacz pełną ofertę producenta surowców i produktów chemicznych - Grupy PCC - https://www.products.pcc.eu/pl/

artykuł partnera

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły