Dopłaty do domów energooszczędnych - jak można je uzyskać?

Wybudowanie domu energooszczędnego to bezsprzecznie dobry pomysł. Eksploatowanie takiego budynku to ogromna oszczędność pieniędzy. Taki dom jest lepiej zaizolowany i efektywniej wykorzystuje energię elektryczną i ciepło. Różnicę można odczuć co roku w domowym budżecie. Na dodatek jest to także rozwiązanie przyjazne dla środowiska, pozwala oszczędzać surowce naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie. Jednak zbudowanie takiego domu ekologicznego to dość duży wydatek. Ich budowa jest droższa niż w przypadku standardowego budynku.

Na szczęście istnieje kilka możliwości na uzyskanie dofinansowania. Tero rodzaju budynek można zbudować z dopłatą z NFOŚiGW, czyli Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Program dopłat ministerstwa zakłada dofinansowanie lub dopłatę do kredytu dla osób, które budują dom pasywny, dom energooszczędny lub kupują mieszkanie w bloku wybudowanym na takich zasadach. Najwięcej otrzymają osoby porywające się na budowę domu pasywnego. Dotacja może wynosić nawet 50 tysięcy złotych.

Dofinansowanie do domu energooszczędnego – jak je otrzymać?

Budowa domu ekologicznego to dla wielu osób niemożliwa do sfinansowania inwestycja. Jednak z dopłatą z NFOŚiGW jest to dużo łatwiejsze. W zasadzie dopłata jest przeznaczona do spłaty kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, działki lub budowy domu. Są to wyłącznie dopłaty do kredytów, z tym jednak zastrzeżeniem, że środki trafiają na konto inwestora dopiero po wybudowaniu domu, oddaniu go do użytkowania sprawdzeniu wszystkich parametrów związanych z jego energetycznością. Od momentu przyznania dofinansowania do realizacji inwestycji nie może minąć więcej niż 3 lata.

Dotację dostają wyłącznie budynki, które spełniają cały szereg warunków. Znaczenie ma liczba mieszkańców, poziom zacienienia okien, strefa klimatyczna, sposób wentylacji i założony system ogrzewania. To te czynniki są brane pod uwagę do obliczania współczynnika standardu energetycznego budynku.

Aby móc ubiegać się o dopłaty do domu energooszczędnego, należy przygotować zgodny projekt budowlany bardzo wysokiej jakości i idealnie dopasowany do wytycznych programu dopłat, które ustala Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt musi zostać zweryfikowany i sprawdzony, a następnie należy złożyć wniosek o kredyt z dotacją. Nie każdy bank uwzględnia tego rodzaju wnioski.

Następnym krokiem jest podpisanie umowy z wykonawcą. Niektórzy wykonawcy, oferujący budowę domów energetycznych, ekologicznych i pasywnych, oferują także kompleksowe załatwianie wszystkich potrzebnych formalności. W trakcie budowy do banku należy składać faktury i dokumenty poświadczające zakup materiałów i urządzeń, które spełniają warunki programu.

Dom energooszczędny z dotacją – czy to się opłaca?

Chociaż kwota, którą oferuje program dopłat jest niebanalna, należy przygotować się na to, że sama budowa domu energooszczędnego będzie droższa. Chociaż w perspektywie czasu ma to się wyrównać – inwestycja szybko się zwróci, gdyż roczne oszczędności w energii elektrycznej i materiałach opałowych są znaczne.

Wysoki koszt wynika z kilku poważnych zakupów. Należy zamontować pompę ciepła, kolektory słoneczne i piece, które działają na biomasę. Istotna jest także rekuperacja oraz odpowiednie systemy wentylacyjne. To sprawia, że dotacja pokrywa około 20% całej inwestycji.