1. Fotowoltaika dofinansowanie 2019 - czym jest program Mój Prąd?
 2. Dotacje na fotowoltaikę w 2020 roku - jak starać się o dofinansowanie?
 3. 5000 plus nie tylko na panele
 4. Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

20 grudnia 2019 zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu Mój Prąd, potocznie nazywanego dotacją 5000 plus. To jednak nie koniec akcji - fotowoltaika dofinansowanie 2020 ruszy już za kilka miesięcy. Dokładne terminy będzie można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW.

Fotowoltaika dofinansowanie 2019 - czym jest program Mój Prąd?

Z roku na rok rośnie zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii, w tym korzystaniem z instalacji fotowoltaicznych we własnych gospodarstwach domowych. Zachęca do tego również rząd, zobligowany przez Unię Europejską do zmiany udziału źródeł odnawialnych i nieodnawialnych w rynku na korzyść tych pierwszych. Program Mój Prąd to kolejna rządowa inicjatywa, która ma zachęcić obywateli do inwestycji w instalację fotowoltaiczną. W odróżnieniu od wcześniejszych projektów, programem Mój Prąd zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pula środków przeznaczonych na projekt wynosi miliard złotych i według szacunków ma wystarczyć na dofinansowanie dla około 200 tys. gospodarstw domowych na terenie całego kraju.

Aby stać się beneficjentem programu 5000 plus, trzeba spełnić kilka warunków:

 • dotacje na fotowoltaikę przyznawane są jedynie tym obywatelom, którzy do tej pory nie korzystali z rządowych programów, związanych fotowoltaiką,
 • w programie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne, a więc fotowoltaika dotacje nie są przeznaczone dla przedsiębiorców,
 • NFOŚiGW udziela dofinansowania jedynie na nowe instalacje - o dopłatę nie mogą wystąpić osoby, które posiadają już panele fotowoltaiczne, a teraz chcą je jedynie zmodernizować,
 • prąd musi być wytwarzany na własny użytek,
 • pod uwagę zostaną wzięte tylko inwestycje, które rozpoczęły się po dacie początkowej projektu, czyli po 23 lipca 2019.

Co ważne, środki wypłacane są dopiero po zakończeniu inwestycji. Ta musi zostać zamknięta w ciągu 3 lat od momentu złożenia wniosku. Wniosek można złożyć już w momencie otrzymania pierwszej faktury, co w praktyce oznacza, że jeśli inwestor dostarczy do urzędu wniosek w pierwszym możliwym terminie, od początku inwestycji do jej zakończenia może minąć maksymalnie 36 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że pula dotacji jest ograniczona - NFOŚiGW nie określiło jeszcze co stanie się z prawidłowo złożonymi, kompletnymi wnioskami, jeśli założona w programie kwota wyczerpie się przed zamknięciem tych inwestycji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na https://24fotowoltaika.pl/fotowoltaika-dofinansowanie-2019/

Dotacje na fotowoltaikę w 2020 roku - jak starać się o dofinansowanie?

Dla osób, które interesują panele fotowoltaiczne dofinansowanie jest dobrym sposobem na odzyskanie części zainwestowanych środków. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do formularza wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, np. faktury za zakupione materiały lub prace montażowe. Co ważne, każdy dokument, zarówno wniosek, jak i załączniki, a nawet koperta, w której zostanie wysłany wniosek, muszą być opatrzone dopiskiem wyraźnie wskazującym, że dokumenty zostały zgłoszone do programu Mój Prąd. Oprócz wniosku i faktur konieczne jest dołączenie podpisanej klauzuli RODO, w której uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu, oraz dowodów uiszczenia wymaganych opłat.

5000 plus nie tylko na panele

Ważnym elementem programu jest katalog kosztów, które mogą zostać sfinansowane z dotacji na fotowoltaikę. Katalog ten jest zamknięty i obejmuje m.in.:

 • panele fotowoltaiczne w ramach mikroinstalacji, czyli takie, których moc nie przekracza 10 kW,
 • inne elementy instalacji, pod warunkiem, że są nowe,
 • koszt montażu instalacji.

Z dotacji nie można sfinansować zakupu liczników dwufazowych. Dofinansowaniu nie podlegają też prace i materiały, których koszt nie został poświadczony fakturą VAT. Oznacza to, że samodzielny montaż instalacji wyklucza możliwość starania się o zwrot kosztów tego montażu.

Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Dla wszystkich inwestorów dobrą informacją jest fakt, że uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę nie zamyka możliwości skorzystania z nowej ulgi podatkowej na termomodernizację, której wartość wynosi aż 53 tys. zł! Program nie pokrywa pełnych kosztów instalacji, dlatego te poniesione samodzielnie, bez udziału środków rządowych, można rozliczyć w ramach oferowanej przez Ministerstwo Finansów ulgi podatkowej.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny