Program mieszkanie dla młodych się zmienia

Zmiany dla rodzin wielodzietnych

Najistotniejsze zmiany w programie MDM dotyczą sposobu dofinansowania mieszkań dla rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci. Beneficjent korzystający z programu nie będzie musiał spełniać kryteriów wiekowych (obecnie górna granica wynosi 35 lat). Dodatkowym udogodnieniem będzie zniesienie warunku nieposiadania pierwszego mieszkania.

Rodziny wielodzietne będą mogły liczyć także na zwiększenie metrażu objętego dofinansowaniem rządowym. Dotychczas maksymalna wielkość mieszkania wynosiła 50 m2. Projekt nowelizacji zwiększa powyższy limit do 65 m2.

Istotną zmianą ma być także sama wartość dofinansowania. Beneficjenci wychowujący dzieci będą mogli liczyć na:

  • 15% kwoty dofinansowania – w przypadku rodziny wychowującej jedno dziecko.
  • 20% kwoty dofinansowania – w przypadku rodziny wychowującej dwójkę dzieci.
  • 25% kwoty dofinansowania – w przypadku rodziny wychowującej przynajmniej trójkę dzieci.

Dla beneficjentów posiadających kilkoro dzieci jest to dość istotna różnica. Przypomnijmy, że obecny limit kwoty dofinansowania dla rodzin wychowujących przynajmniej dwójkę dzieci wynosi 15%.

Możliwość zakupu lokalu z rynku wtórnego

Dotychczasowe warunki programu Mieszkanie Dla Młodych umożliwiają jedynie zakup mieszkania z rynku pierwotnego, bądź budowę domu systemem gospodarczym. Domy objęte dofinansowaniem muszą posiadać odpowiedni metraż:

  • 100 m2 w przypadku rodzin z jednym lub dwójką dzieci.
  • 110 m2 w przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci.

Planowana nowelizacja ma poszerzyć zakres programu o domy i mieszkania z rynku wtórnego. Dofinansowaniem będzie można też objąć mieszkania powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy bądź adaptacji (jeśli przez owe działania powstaną nowe, samodzielne lokale mieszkalne).

Wprowadzenie możliwości dofinansowania wkładu własnego na zakup nieruchomości z rynku wtórnego będzie ułatwieniem dla wielu rodzin. Sytuacja może być szczególnie korzystna dla beneficjentów zamieszkujących mniejsze miasta, w których liczba nowych mieszkań jest bardzo ograniczona (bądź nie ma ich wcale).

Powyższa zmiana w programie jest już pewna. Nie ustalono jednak ostatecznych limitów za 1m2 powierzchni lokalu. Mnożnik używany do wyliczenia wartości limitów cenowych ma oscylować wokół 0,8 -0,9. Dla porównania, w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego stosuje się mnożnik o wartości 1,1.

Warto jednak pamiętać, że zdjęcie obowiązku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego pozwoli wielu rodzinom zaoszczędzić znaczące środki na wykończeniu lokalu i doprowadzeniu go do stanu pod klucz. Koszty takich prac w zależności od standardu i wielkości mieszkania kształtują się przecież w granicach 500-1500 zł/m2. Szczegółowo wszystkie koszty związane z wykończeniem mieszkania można obliczyć też na specjalnych internetowych kalkulatorach.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Zwiększenie kręgu współkredytobiorców

Nie każde młode małżeństwo posiada zdolność kredytową, która umożliwiłaby zaciągnięcie hipoteki. Obecne zasady MDM określają, kto może zostać współkredytobiorcą beneficjenta programu. Są to małżonkowie rodzeństwa, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczymowie, macochy oraz teściowie. Nowela programu kasuje wszelkie ograniczenia w tym zakresie. Według nowych zapisów, współkredytobiorcą będzie mogła zostać każda osoba wskazana przez beneficjenta.

Zakup ze spółdzielni mieszkaniowej

Obecne zapisy pozwalają na dofinansowanie zakupu mieszkania spółdzielczego, ale tylko wtedy, gdy jego ostateczna cena jest już ustalona. Nowelizacja programu MDM zakłada także możliwość zakupu mieszkania spółdzielczego, którego budowa nie została jeszcze ukończona (a tym samym ostateczna cena nie jest jeszcze rozliczona). Beneficjent będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie kosztów zakupu lokalu na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową. Wystarczy wnieść wkład mieszkaniowy do spółdzielni i podpisać z nią stosowną dokumentację, która jest podstawą do uzyskania prawa własności mieszkania.Zmiany natury formalnej

Nowelizacja programu Mieszkanie Dla Młodych ma zwiększyć grono potencjalnych beneficjentów. Do tej pory z dopłat MDM mogły skorzystać jedynie osoby samotnie wychowujące dzieci, a także rodziny w związku małżeńskim. Po nowelizacji z programu skorzystają także pary niezwiązane związkiem małżeńskim (np. związki partnerskie, narzeczeństwa). Po zawarciu związku małżeńskiego zaistnieje także możliwość przepisania części lokalu na współmałżonka. Nie będzie się to wiązało z żadnymi niedogodnościami wynikającymi z zasad MDM. Do tej pory beneficjent który przepisał część lokalu na współmałżonka musiał zwrócić część (a czasem także całość) dofinansowania. Nie trudno się domyślić, że była to niekorzystna sytuacja dla par, które zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego.

Czy powyższe zmiany w programie Mieszkanie Dla Młodych są już przesądzone?

Niestety nie. Wniosek nowelizacyjny ma być skierowany do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta RP. Proces legislacyjny jest otwarty, a prace nad proponowanymi modyfikacjami programu nadal trwają. Nie ustalono jeszcze ostatecznej treści noweli, a zatem nic nie jest jeszcze przesądzone. Być może zmiany posuną się nieco dalej i będą bardziej korzystne dla beneficjentów. Nowelizacja ma wejść w życie od września 2015 roku. Od tego momentu będzie można już składać wnioski o dofinansowanie, według nowych zasad programowych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 76,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny