Energetyka wodna w Polsce i na świecie

Energia wody była wykorzystywana już w Starożytnym Rzymie. Dzięki niej uruchamiane były młyny przeznaczone do mielenia zboża. Obecnie na rzekach buduje się elektrownie wodne, w których potencjalna energia wody ostatecznie przekształcana jest w prąd elektryczny. Dzieje się to dzięki turbinom oraz generatorom. Niestety energetyka wodna znajduje zastosowanie na bardzo ograniczonym terenie, ponieważ istotna jest obecność rzeki o odpowiednim przepływie wody oraz spadku terenu.

Na świecie energia wody do produkcji prądu elektrycznego zajmuje ok. 16% udziału na tle wszystkich źródeł energii. Najbardziej rozwiniętymi krajami pod tym względem jest Szwecja i Norwegia. Natomiast wśród największych elektrowni wodnych na świecie wymienimy m.in. Zaporę Trzech Przełomów w Chinach, czy też Itaipu w Paragwaju. Moc pierwszej elektrowni wynosi 20 GW, natomiast elektrownia w Ameryce Południowej osiąga moc 14 GW.

Wykorzystanie wody do produkcji prądu elektrycznego w Polsce jest udziałem niespełna 2-procentowym w skali wszystkich źródeł energii. Hydroelektrownie produkują niespełna 14 TW-h rocznie. Z czego prawie połowa produkowana jest przez samą Wisłę. Natomiast sama Odra przyczynia się do produkcji prądu elektrycznego na poziomie niespełna 10 %. Do największych elektrowni wodny w Polsce zalicza się Elektrownia Żarnowiec, Porąbka Żar, Solina, czy też Włocławek.

Zalety i wady elektrowni wodnej

Zanim zostanie wybudowana elektrownia wodna na konkretnym zbiorniku wodnym, wcześniej przeprowadzane są dokładne badania oraz monitoring, który pozwoli określić ewentualne zagrożenia dla otaczającego środowisk naturalnego. Jednak energetyka wodna na świecie w porównaniu do innych sposobów czerpania z odnawialnych źródeł energii, powoduje ingerencję w naturę. Dlatego dobrze jest zapoznać się z zaletami i wadami takiego rozwiązania.

Do największych korzyści, jakie wnosi energetyka wodna zaliczymy przede wszystkim:

  • Wykorzystywanie odnawialnego źródła energii, przez co zmniejszamy emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
  • Niższy koszt produkcji energii elektrycznej
  • Stworzenie zbiorników wodnych, dających możliwość magazynowania wody, rozwoju nowej fauny i flory, czy też rozwinięcia rekreacji
  • Poprawienie żeglugi na danej rzece
  • Monitorowanie stanu zanieczyszczeń wody - oprócz tego jako zalety można wymienić lepsze napowietrzenie wody poprzez działające turbiny w elektrowni wodnej

Elektrownia wodna na jeziorze Czorsztyńskim, a także ekologiczne metody pozyskiwania prądu i najważniejsze informacje o energetyce wodnej
Energetyka wodna krok po kroku, czyli co warto wiedzieć o energetyce wodnej i ekologicznych rozwiązaniach w produkcji prądu

Energia wody jest ogromnym potencjałem dla wielu regionów, dzięki czemu można pozyskiwać dodatkowe zasoby energii elektrycznej. Elektrownie wodne, mimo że posiadają liczne zalety, to także należy jeszcze wymienić pewne wady oraz zagrożenia, jakie wiążą się z budową i korzystaniem z hydrotechniki. Przede wszystkim wybudowanie elektrowni wodnej, zawsze wiąże się z trwałą ingerencją w środowisko naturalne. Aby nie zaburzać naturalnych procesów, tworzy się w tym celu m.in. przepławki dla ryb. Ponadto za główne wady postawienia stopnia hydrotechnicznego uważa się erozję linii brzegowej oraz zamulanie dna rzeki. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o odnawialnych źródłach energii.

Odnawialne źródła energii


Energia wody, mikroinstalacja fotowoltaiczna i energia wiatru

Niestety zastosowanie elektrowni wodnej do pozyskiwania energii elektrycznej jest mocno ograniczone ze względu na warunki naturalne. Zdecydowanie łatwiejsza do pozyskania jest energia elektryczna z energii wiatru lub promieni słonecznych. Warto zatem przyjrzeć się warunkom tych źródeł energii, jak i również możliwościom, jakie ze sobą niosą.

Przy wykorzystaniu energii wiatru stosuje się turbiny wiatrowe, które przekształcają energię kinetyczną w energię mechaniczną. Następnie generator przekształca taką energię w prąd elektryczny. Aby energia wiatru miała największy potencjał jako zasoby do pozyskiwania prądu, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Kluczowym elementem jest prędkość wiatru, która powinna wynosić przynajmniej 4 m/sek. Kolejnym aspektem jest ukształtowanie terenu. Do najkorzystniejszych warunków zalicza się płaski teren pozbawiony jakichkolwiek przeszkód. Energia wiatru może być wykorzystywana na ok. 40% powierzchni kraju.

Innym, bardzo popularnym sposobem na pozyskiwanie energii elektrycznej jest mikroinstalacja fotowoltaiczna. W tym przypadku mówimy o pozyskiwaniu prądu z promieniowania słonecznego. Mikroinstalacja fotowoltaiczna to nic innego, jak panele fotowoltaiczne wyposażone w specjalny półprzewodnik, najczęściej z miedzi. Wokół półprzewodnika wytwarzają się elektrony poruszające się z odmienną prędkością. Mikroinstalacja fotowoltaiczna pozwala na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego, jeżeli chodzi o zużycie prądu elektrycznego. Ponadto odpowiednio dopasowana mikroinstalacja fotowoltaiczna pozwala na nadprodukcję prądu, którą możemy magazynować w akumulatorach lub sieci energetycznej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny