Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – co to jest?

Międzynarodowa opieka medyczna – kiedy i jak?

Wyjazd na wakacje to czas beztroski i odpoczynku. Dobrym rozwiązaniem jest skutecznie zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków czy nagłych chorób. Ubezpieczenie zdrowotne jest niezwykle ważnym punktem planowania wyjazdów zagranicznych. Brak dowodu osobistego czy ubezpieczenia zdrowotnego może uprzykrzyć wakacyjny wyjazd. Zdrowie i jego ochrona powinny być na pierwszym miejscu!

Międzynarodowa opieka medyczna może się przydać w niespodziewanych sytuacjach. Niezależnie od tego, jak bardzo uważnym się jest za granicą, można mieć wypadek komunikacyjny, nagły ból brzucha czy atak alergii. Niestety takie sytuacje nie zdarzają się rzadko, dlatego dobrze być przygotowanym na nie.

Zdrowie za granicą – jak się zabezpieczyć?

Ubezpieczenia zdrowotne czy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków za granicą oferowane są przez wszystkie ubezpieczalnie w Polsce. Działanie polis ubezpieczeniowych zależne jest od tego, jaki jest ich zakres i tzw. suma gwarantowanych świadczeń. Wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia wzrasta także cena polisy, czyli tzw. składka. Wybierając zorganizowaną wycieczkę z biura podróży, ubezpieczenie zdrowotne w wersji podstawowej jest wliczone w cenę pakietu wakacyjnego. W przypadku wyjazdu „na własną rękę” konieczne jest ubezpieczenie się w sposób indywidualny lub wykupienia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Zdrowie jest najważniejsze!

Innym rozwiązaniem w trosce o własne zdrowie za granicą jest tzw. europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument unijny, który potwierdza posiadane prawo do bezpłatnej opieki medycznej za granicą. Karta EKUZ obowiązuje w państwach Unii Europejskiej (UE) lub w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Karta wydawana jest osobno dla każdej osoby podlegającej pod ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Zakres działania karty EKUZ za granicą

Komu przysługuje opieka medyczna z EKUZ?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje osobom, które na terenie Polski są uprawnione do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Karta EKUZ należy się osobom, które są ubezpieczone zdrowotnie poza pewnymi wyjątkami.  Kto może korzystać z Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

 • Osoba opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
 • Osoba zgłoszona jako członek rodziny wyżej wymienionej osoby
 • Osoba nieubezpieczona, ale korzystająca ze świadczeń zdrowotnych na mocy prawa (np. kobieta w ciąży lub w połogu, osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy)

W zależności od okoliczności posiadania praw do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski okres ważności karty EKUZ może być inny. Różnice te będą omówione w kolejnych rozdziałach. W przypadku niejasności odnośnie możliwości uzyskania karty EKUZ warto zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o ubezpieczeniach.

Ubezpieczenie zdrowotne – w jakich krajach przysługuje?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego obecnie ważna jest na terenie państw Unii Europejskiej i państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Działanie karty EKUZ rozszerzone jest także o tzw. terytoria zamorskiej europejskich krajów jak Francja, Portugalia czy Hiszpania. Mowa tutaj o Gwadelupie, Martynice, Reunion, St Pierre-et-Miquelon, Gujanie Francuskiej, Azorach, Maderze, Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Międzynarodowa opieka medyczna w oparciu o kartę EKUZ nie będzie jednak zawsze obowiązywać. Od wyżej wymienionych zasad są dwa znaczące wyjątki, o których warto wiedzieć. Jednym z nich jest fakt że, jeśli nie jest się obywatelem dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, to nie można liczyć na bezpłatne leczenie w Danii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtenstein. Drugim wyjątkiem jest brak akceptacji karty EKUZ (niezależnie od obywatelstwa) na terenie Monaco, San Marino, Watykanu oraz na Wyspach Normandzkich i wyspie Man. Na tych terenach o własne zdrowie warto się zatroszczyć w inny sposób – np. poprzez zakup komercyjnej polisy ubezpieczeniowej.

Działanie karty EKUZ za granicą

Ubezpieczenie zdrowotne na podstawie karty EKUZ nie zobowiązuje do korzystania ze wszystkich świadczeń medycznych na terenie wybranego kraju bez dodatkowych opłat. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest swego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek wyłącznie leczenia koniecznego do uratowania zdrowia lub życia. Zatem posiadając kartę EKUZ można skorzystać z bezpłatnego leczenia, które jest nieplanowane i niezbędne w danym momencie. Do tego świadczenia zdrowotne realizowane są wyłącznie przez placówki publicznej ochrony zdrowia w danym państwie.

Może się również zdarzyć konieczność dopłacenia do wybranych procedur medycznych, jeśli takie zasady obowiązują w tutejszym publicznym systemie zdrowotnym. Warto przed podróżą zaznajomić się z zasadami obowiązującymi w docelowym państwie, aby nie mieć przykrych niespodzianek. Trzeba również pamiętać, że skutki uprawiania sportów ekstremalnych również nie są objęte działaniem karty EKUZ, dlatego w tym wypadku należy rozważyć dodatkowe ubezpieczenie prywatne.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Dokumenty potrzebne do wyrobienia karty EKUZ

Karta EKUZ wydawana jest na podstawie udokumentowanego prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. W dużej ilości przypadków urzędnik sam sprawdza w elektronicznych systemach prawo wnioskującego do otrzymania Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych jednak przypadkach konieczne będzie dodatkowe okazanie potrzebnych dokumentów.

Jedną z takich sytuacji jest status studenta i zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny. Konieczne będzie wtedy okazanie legitymacji studenckiej, która potwierdzi status studenta i możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych będąc pełnoletnim członkiem rodziny osoby ubezpieczonej. Kolejnym wyjątkiem jest tzw. dokument U2, który wystawiany jest przez Urząd Pracy w związku z wyjazdem zagranicznym w celu poszukiwania pracy. W przypadku nieubezpieczonych kobiet w ciąży czy w połogu konieczne może być przedłożenie zaświadczenia lekarskiego.

W przypadku wyrabiania Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby trzeciej konieczne jest posiadania upoważnienia. Brak dowodu osobistego może być również problemem podczas osobistego składania wniosku w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dozwolone może być korzystanie z innego dokumentu tożsamości.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – gdzie można wyrobić?

Na chwilę obecną dostępnych jest kilka sposobów wyrobienia Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Karta EKUZ wyrabiana jest za darmo. Przede wszystkim można podejść do dowolnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, aby złożyć wniosek w swoim imieniu czy w imieniu osoby trzeciej. Karta EKUZ dostępna jest od ręki. Jest to najszybszy sposób uzyskania tego dokumentu. Tradycyjna forma uzyskania Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego jest również dostępna. Wystarczy wydrukować wniosek ze strony internetowej i wysłać go za pomocą poczty do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wygodną formą złożenia wniosku o kartę EKUZ jest sposób online. Wystarczy zalogować się do platformy ePUAP, by w warunkach domowych złożyć niezbędny wniosek. Najpierw należy kierować się do katalogu „Zdrowie”, a następnie wybrać właściwą zakładkę. Do złożenia wniosku będzie konieczny podpis elektroniczny. Czas rozpatrywania wniosku online wynosi nawet do 10 dni roboczych w miesiącach letnich z uwagi na częste wyjazdy wakacyjne. Karta EKUZ zostanie wysłana pocztą na wskazany we wniosku adres. Wniosek online można złożyć w równie łatwy sposób również przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – ważność

W zależności od statusu osoby ubezpieczonej ważność karty EKUZ będzie inna. Data ważności karty umieszczona jest na jej przedniej stronie i można ją z łatwością odnaleźć. Jaka jest ważność Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

 • 20 lat – dla osoby otrzymującej emeryturę (po uzyskaniu wieku emerytalnego)
 • do ukończenia 18. roku życia – dla osoby niepełnoletniej zgłoszonej jako członek rodziny lub mającej własny tytuł do ubezpieczenia
 • 5 lat – dla osoby otrzymującej emeryturę (przed uzyskaniem wieku emerytalnego)
 • 3 lata – dla osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, prowadzącej działalność gospodarczą lub otrzymującej świadczenie przedemerytalne
 • 18 miesięcy – dla osoby otrzymującej rentę (powyżej 18. roku życia) , dla osoby ze statusem studenta, dla członka rodziny (powyżej 18. roku życia)
 • 6 miesięcy – dla osoby zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenie lub inny rodzaj świadczenia usług, dla osoby nieubezpieczonej (kobiety w ciąży mające obywatelstwo polskie, zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy), dla osoby niepełnoletniej ze statusem uchodźcy lub zezwoleniem na pobyt czasowy
 • 2 miesiące – dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy, dla osoby ubezpieczonej niewymienionej powyżej
 • 90 dni – dla osoby nieubezpieczonej otrzymującej świadczenia z pomocy społecznej
 • 42 dni – dla kobiety nieubezpieczonej, ale będącej w połogu
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny