Fotowoltaika odgrywa w obecnym świecie coraz większą rolę, a to dlatego, że stała się ona powszechnie dostępnym rozwiązaniem. Znacząco obniża ona nasze koszty za prąd, lub w innym przypadku zupełnie uniezależnia nas od prądu z sieci. Ponadto wnioskować można, że w najbliższej przyszłości technologie związane z fotowoltaiką znacząco się rozwiną, dlatego też teraz warto bliżej zapoznać się z tym rozwiązaniem.

Czym jest fotowoltaika, OZE i panele fotowoltaiczne?

Fotowoltaika jest częścią większej i szerszej dziedziny nauki, którą określamy jako Odnawialne Źródła Energii, w skrócie OZE. Fotowoltaika sprowadza się więc do pozyskiwania energii elektrycznej – wprost ze słońca, a precyzyjniej mówiąc z jego promieni.

Najważniejszym elementem fotowoltaiki jest panel fotowoltaiczny. Składa się on z wielu ogniw fotowoltaicznych, dzięki którym to zachodzi konwersja energii słonecznej w prąd elektryczny. Proces taki, jak nietrudno się domyślić, nazywamy zjawiskiem fotowoltaicznym.

Fotowoltaika – co to jest?
Fotowoltaika – co to jest?

Źródło: https://www.jkt-solar.pl/dofinansowanie-paneli

Przed czym zabezpiecza nas fotowoltaika?

Fotowoltaika jest rozwiązaniem, które faktycznie odpowiada naszym potrzebom. Dobrym tego przykładem są wzrosty cen za prąd elektryczny. Niestety, ale od wielu lat, stale i niezmiennie obserwujemy ogromny wzrost cen za energię elektryczną. Dzieje się tak, dlatego, że Urząd Regulacji Energetyki nie reguluje prawnie rynku cenowego  energii elektrycznej. Niestety daje to ogromną swobodę dostawcom energii elektrycznej w kreowaniu i późniejszym ustalaniu cen. Końcowym tego efektem są wspomniane już drastyczne podwyżki cen za prąd. Jest to stała i niezmienna c echa, nie ma ponadto co liczyć na to, że kiedykolwiek stan taki się odwróci. Żeby lepiej przyjrzeć się temu zjawisku wystarczy spojrzeć za rachunki za energię sprzed kilku lat. Jest to główny powód tak wielkiego obecnie zainteresowania fotowoltaiką, a także gwałtownego rozwoju technologii z nią związanych.

Inną kwestią, przed którą zabezpieczyć nas może fotowoltaika i uniezależnienie się od energii z sieci – jest fakt, że nie będziemy narażeni już na niespodziewane odcięcia dostaw prądu. Będzie mieć to największe znaczenie szczególnie dla przedsiębiorców, dla których każdorazowa taka sytuacja – wiąże się z realnymi stratami materialnymi.

Fotowoltaika – co to jest?
Fotowoltaika – co to jest?

Źródło: Pixabay

Jak możemy skorzystać na fotowoltaice?

Jak już wspomnieliśmy fotowoltaika odpowiada na problemy potencjalnie dotykające nas w obecnym świecie. W przypadku stałych podwyżek za energię elektryczną – instalacja paneli fotowoltaicznych albo w pełni uniezależni nas od dostaw energii z elektrowni (w przypadku zainstalowania instalacji off-greed), albo walnie obniży nasze rachunki za prąd czerpany z sieci (instalacja on-greed). Ponadto przedsiębiorcy nie będą już narażeni na opisane powyżej przerwy w dostępie energii elektrycznej, a tym samym odczuwalne straty materialne. Przed podjęciem decyzji o założeniu paneli fotowoltaicznych wart także zapoznać się z kosztami tego rozwiązania, o czym przeczytać możecie więcej tutaj: Cennik paneli fotowoltaicznych 2021

Podsumowanie

W świetle powyższych stwierdzeń zauważyć należy, że fotowoltaika jest rozwiązaniem, które faktycznie zabezpiecza nas przed wieloma problemami potencjalnie zagrażającymi nam we współczesnym świecie. Dobrze jest więc rozważyć także i w swoim przypadku instalację paneli fotowoltaicznych.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej