Fotowoltaika

Przydomowe elektrownie słoneczne składają się z paneli fotowoltaicznych, które dzięki swojej konstrukcji, wychwytują promienie słoneczne (w tym też rozproszone) i zamieniają je na energię elektryczną. Energia jest następnie przesyłana do inwertera i przekształcana w prąd zmienny o parametrach odpowiadających sieci. Dzięki temu, że prąd wyprodukowany w instalacji fotowoltaicznej ma nieznacznie większą częstotliwość, niż prąd z sieci, jest on wykorzystywany w pierwszej kolejności. W zależności od ilości produkowanej energii, jej niedobór uzupełniany jest przez sieć publiczną. W przypadku produkcji nadwyżek energii jest ona skupowana przez dostawcę energii.

Korzystanie z energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne ma wiele zalet. Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest redukcja emisji CO2. Podczas wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE nie powstają żadne szkodliwe związki i gazy cieplarniane. Dodatkowo panele wykorzystane w instalacji są długowieczne i całkowicie biodegradowalne, dzięki czemu nie ma problemu z ich składowaniem po zużyciu.

Jeśli spojrzeć na instalacje OZE z ekonomicznego punktu widzenia to ich zaletą są przede wszystkim niskie koszty eksploatacji. Instalacje fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe, a podzespoły z których są wykonane objęte są długoletnią gwarancją. Dodatkowym atutem jest możliwość odsprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dn. 20 lutego 2015 roku zakłada, że osoba, która chce sprzedawać energię uzyskaną w przydomowej elektrowni, nie musi posiadać działalności gospodarczej. Dodatkowo  Państwo, chcąc zachęcić potencjalnych posiadaczy mikroinstalacji, zapewnia odkup produkowanej przez nich energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa, przez okres 15 lat. Osoby, które nie są w stanie jednorazowo wydać pełnej kwoty na zakup i montaż instalacji, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skorzystać np. z programu „Prosument”. Program zakłada wsparcie w postaci dotacji i pomocy w uzyskaniu kredytu na preferencyjnych warunkach. Przed podjęciem decyzji o zakupie fotowoltaiki warto sprawdzić cennik paneli fotowoltaicznych i ich montażu.

Rozwój proekologicznych zachowań i wsparcie państwowych instytucji skutecznie zachęca kolejne osoby do przejścia na ekologiczne źródła uzyskiwania energii.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny