Geodezja na budowie domu jednorodzinnego krok po kroku - co robi geodeta?

Budowa domu to wieloetapowy proces, który rozpoczyna się jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty. Nie chodzi tu tylko o zakup działki i dopełnienie formalności z tym związanych. Bardzo ważną częścią wznoszenia budynku są pomiary geodezyjne. Dotyczą zarówno przygotowania do budowy jak i jej zakończenia. Czym dokładnie zajmują się firmy świadczące usługi tego typu? Kiedy na działce muszą pojawić się geodeci? Poniższy artykuł odpowiada na te pytania.

Czym zajmuje się geodezja?

Geodezja jest nauką zajmującą ważne miejsce we współczesnym świecie. Przede wszystkim zajmuje się ustalaniem kształtu i wielkości Ziemi. Jej zadaniem jest też określanie położenia wybranych punktów na powierzchni planety. Następnie na podstawie precyzyjnych pomiarów geodeci tworzą opracowania takie jak mapy czy profile. Geodezja jest, więc, podobnie jak kartografia, uznawana za część wchodzącą w skład geografii. W Polsce zalicza się ją do nauk technicznych. Ma ogromy wpływ na budownictwo, nie tylko komercyjne, ale też jednorodzinne.

By otrzymać uprawnienia geodezyjne trzeba mieć przede wszystkim odpowiednie wykształcenie. Musi być to wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne. Następnie trzeba złożyć wniosek do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Praca w charakterze geodety będzie możliwa po przebrnięciu wszystkich etapów postępowania administracyjnego. To tyle, jeśli chodzi o definicję i uprawnienia geodezyjne. Teraz czas na kwestie związane z budową domu.

Geodeta na placu budowy

Po zakupie działki budowlanej czy też w trakcie załatwiania formalności warto zdobyć mapę zasadnicza terenu. Można ją zdobyć w wydziale geodezji i kartografii starostwa lub urzędu gminy. Widnieją na niej bardzo ważne dane. Takie jak:

  • Granice działki,
  • Obrysy istniejących budynków,
  • Lokalizacji urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,

Pierwszym zadaniem geodety jest zweryfikowanie tych informacji. Następnie, na podstawie pomiarów tworzy mapę do celów projektowych. Jest ona potrzebna projektantowi przyszłego budynku.

Mapa do celów projektowych jest adaptacją mapy zasadniczej. Geodeta kontroluje faktyczny stan wymiarów działki podanych na mapie. Nanosi ewentualne zmiany, dodaje brakujące elementy i usuwa nieistniejące. Zaznacza też położenie fragmentów uzbrojenia terenu oraz określa sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. Sprawdzenie wszystkich informacji trwa około dwa tygodnie. Gotowe mapa jest opracowana w skali 1:500. To oczywiście nie jest ostatnia wizyta geodety na placu budowy.

Pomiary geodezyjne – wytyczenie budynku

Gdy wszystkie formalności są już dopełnione i można rozpoczynać budowę, na działce ponownie pojawia się geodeta. Jego praca polega też na wytyczeniu budynku w terenie. Co ważne, musi być zgodne z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Jak wygląda wspomniane wytyczanie? Geodeta zaznacza osie budynku, punkty główne oraz osie ścian zewnętrznych. Punktem odniesienia są tu cztery punkty graniczne posesji zaznaczone na mapie. Wszystkie wyniki są zaznaczanie w terenie za pomocą znaków geodezyjnych. Są to betonowe lub drewniane słupni wkopane w ziemię. Ważne jest też to, że geodeta zaznacza poziom posadowienia posadzki.

Firmy świadczące usługi geodezyjne mają jeszcze dwa zadania wykonywane podczas budowy domu. Pierwszym jest wytyczenia i pomiar przyłączy mediów. Muszą, bowiem być właściwie zlokalizowane na terenie działki. Ostatnim zadaniem geodety jest inwentaryzacja powykonawcza. Jest to nic innego jak sprawdzenie czy wzniesiony obiekt powstał w zgodzie z wcześniejszymi pomiarami. Specjalista wykonuje też inwentaryzację przyłączy mediów opisywanych powyżej. W ten sposób powstaje mapa powykonawcza i opis budynku w formie tabelki.

Przygotowując się do budowy domu warto wiedzieć, jakie są ceny usług geodezyjnych. Koszt wykonania mapy do celów projektowych wynosi około 1300-1600 zł w zależności od regionu. Za kolejne zadanie, czyli wytyczenie budynku trzeba zapłacić od 1200 do 1400 zł. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza(do czterech punktów) jest już tańsza, kosztuje około 900 zł. Tymczasem za inwentaryzację pojedynczego przyłącza mediów płaci się mniej bo około 700 zł.