Kredyt we frankach – rodzaj kredytu

Wśród tzw. kredytów frankowych można wyróżnić dwa główne rodzaje kredytów – kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany do franka szwajcarskiego. Na rynku obecny był jeszcze typowy kredyt walutowy, który jednak należał do rzadkości. W tym typie kredytu kwota kredytu, rata kredytu były zawsze wskazywane w walucie obcej. Nie dochodziło do żadnych przeliczeń walutowych.

Kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego

Pierwszym był kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Wartość udzielanego kredytu w umowie była wskazana w polskich złotych. W dniu uruchomienia kredytu wartość kredytu była przeliczana do waluty obcej – franka szwajcarskiego, czyli do CHF. Raty kredytu były wyrażone we franku, natomiast spłata raty kredytu następowała w polskich złotych. Oprocentowanie kredytu było wyrażone jako suma marży banku oraz oprocentowania tzw. stawkę LIBOR.

Kredyt waloryzowany do CHF

Drugi najbardziej popularny typ kredytu na rynku kredytów frankowych. W tym przypadku kwota kredytu była wskazana bezpośrednio w CHF,  wypłata natomiast następowała w PLN po przeliczeniu kwoty CHF do polskich złotych w dniu uruchomieniu kredytu. Harmonogram spłaty określony był w CHF, spłata rat następowała w złotówkach.

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych

Umowy kredytów frankowych w większości wypadków spełniały główne warunki z ustawy prawo bankowe. Jednakże w umowach znajdowało się szereg zapisów, które były nieuczciwe i krzywdzące dla frankowicza. Najczęściej zapisy nieuczciwe, czyli klauzule abuzywne dotyczyły klauzul waloryzujących. Klauzule waloryzujące, to inaczej klauzule przeliczeniowe, na podstawie których bank w sposób jednostronny przeliczał waluty.

Przykłady klauzul abuzywnych w kredycie frankowym

Klauzule niedozwolone znajdowały się w większości, jeżeli nie we wszystkich umowach o kredyt frankowy. Klauzule te znajdowały się w samej umowie kredytu oraz w regulaminie kredytu. Do najczęściej spotykanych klauzul, należy zaliczyć:

  • klauzule przeliczeniowe walutę kredytu z dnia jej uruchomienia według własnej, Tabeli Kursów sprzedaży walut 
  • klauzule przeliczeniowe dotyczące przeliczania wysokości raty zgodnie z własną  Tabelą Kursów kupna walut

Klauzule przeliczeniowe to inaczej klauzule indeksacyjne lub waloryzujące.

Przykładowe klauzule abuzywne w kredytach frankowych

Klauzule abuzywne mBank / Multibank

„Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”

Polbank (dawniej Raiffeisen Polbank) 

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu(…) Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu.”

Jak łatwo zauważyć w obu przykładach do przeliczania walut używano własnej tabeli kursów, którą tworzył bank. Tabele były tworzone według bliżej nieznanego nikomu schematy, w oderwaniu od jakichkolwiek obiektywnych wskaźników bankowych. 

Spread – dodatkowy zarobek banku kosztem frankowicza

Banki również w sposób ukryty dodatkowo zarabiają na frankowiczach stosując w wygodny dla siebie sposób kurs kupna lub kurs sprzedaży. Jest to typowy dla kantorów sposób zarobkowania. Jednak żaden frankowicz nie był informowany o tym nieuczciwym sposobie zarabiania. Klauzule spreadowe uważane są również za klauzule niedozwolone, krzywdzące konsumenta.

Nieważność kredytu frankowego – skutek wyeliminowania niedozwolonych klauzul

Nie ulega wątpliwości, że powyższe klauzule były klauzulami, które były nieuczciwe. Konsument jako słabsza strona umowy o kredyt frankowy nie miał wpływu na ich kształt. Nadto frankowicz nie był informowany o ryzyku kursowym, spreadach, dominującej pozycji banku. Powyższe prowadzi do wniosku, iż tak niekorzystne zapis umów, nienegocjowane z konsumentem powinny być usunięte z umów. Co więcej, ich wyeliminowanie prowadzi do sytuacji takiej jakby nigdy one nie istniały. Czy wyeliminowanie tych klauzul może prowadzić do nieważności całej umowy frankowej…

Kancelaria frankowa – sposób na walkę z banksterem

Wypowiedzenie walki bankowi, to wypowiedzenie walki wielkiej korporacji za którą stoją rzesze prawników. W tej sytuacji istnieje tylko jeden sposób na wygranie wojny z bankiem. Należy skorzystać z pomocy prawnika od kredytów frankowych, który udziela pomoc frankowiczom. Dobra kancelaria frankowa, to kancelaria która może pochwalić się wieloma wygranymi wyrokami - sprawdź, na jaką pomoc możesz liczyć pod adresem https://www.radcaprawny.info/uslugi-prawne/kredyt-we-frankach-kancelaria/. Wybór kancelarii nie jest prosty, ale powyższe informacje mogą pomóc frankowiczowi w podjęciu słusznej decyzji.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny