Wykończony dom na działce

Domy wybudowane w 2017 roku

W 2017 roku wybudowano 72 208 domów, z czego 67 459 to budynki wzniesione przez inwestorów indywidualnych, a 4 749 przez inwestorów innych niż indywidualni. Dla porównania w 2016 roku wybudowano 68481 domów, z czego 64472 to były domy wzniesione przez inwestorów indywidualnych, natomiast 4009 domów wzniesionych zostało przez inwestorów innych niż indywidualni. W 2017 roku odnotowano, więc spadek liczby wybudowanych domów o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Łączna kubatura domów wzniesionych w 2017 roku wynosiła 49 008924 m3, z czego 46 392 148 m3 w budynkach wzniesionych przez inwestorów indywidualnych, a 2 616 776 m3 w domach wybudowanych przez inwestorów innych niż indywidualni. W poprzednim roku łączna kubatura wzniesionych domów wynosiła 46819361 m3, z czego 44 474 215 m3 miało to miejsce w domach wybudowanych przez inwestorów indywidualnych, natomiast 2 616 776 m3 w budynkach wzniesionych przez inwestorów innych niż indywidualni. Co ciekawe, pomimo spadku liczby wybudowanych domów w roku 2017 względem roku 2016, nastąpił wzrost łącznej kubatury domów wzniesionych w 2017 roku względem 2016 o 4,5%.

Wybudowane w roku 2017 roku domu posiadały łącznie 402096 izby, z czego w budynkach wzniesionych przez inwestorów indywidualnych było to 378864 izb, natomiast w domach wybudowanych przez inwestorów innych niż indywidualni było to 23232 izb. Dla porównania w domach wzniesionych w roku poprzednim znajdowało się łącznie 384 314 izb, z czego w budynkach wzniesionych przez inwestorów indywidualnych było to 364468 izb, natomiast w domach wybudowanych przez inwestorów innych niż indywidualni było to 19846 izb. Podobnie jak w przypadku łącznej kubatury, tak samo w przypadku łącznej liczby izb, nastąpił jej wzrost w domach wybudowanych w 2017 roku względem poprzedniego o 4,4%.

Domy wybudowane w 2017 roku miały łączną powierzchnię użytkową równą 10361152 m2. Łączna powierzchnia użytkowa w domach wybudowanych przez indywidualnych inwestorów wynosiła 9 789572 m2, natomiast w domach wzniesionych przez inwestorów innych niż indywidualni wyniosła 571 580 m2. Łączna powierzchnia użytkowa domów wzniesionych z poprzednim 2016 roku była równa 9 963 396 m2. Łączna powierzchnia użytkowa w domach wybudowanych przez indywidualnych inwestorów w 2016 roku wynosiła 9 462 247 m2, natomiast w domach wzniesionych przez inwestorów innych niż indywidualni wyniosła 501 149 m2. W roku 2017 nastąpił wzrost łącznej powierzchni użytkowej wybudowanych domów względem roku poprzedniego, w tym przypadku o 3,8%.

Domy, które zostały wybudowane w roku 2017 charakteryzowały się przeciętną powierzchnią użytkową równą 143,5 m2 na każdy dom. Dla domów wzniesionych przez inwestorów indywidualnych przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 145,1 m2 na każdy dom, natomiast w przypadku domów wzniesionych przez inwestorów innych niż indywidualni przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 120,4 m2 na każdy dom. Dla porównania domy, które zostały wybudowane w poprzednim 2016 roku charakteryzowały się przeciętną powierzchnią użytkową równą 146,8 m2. Dla domów wzniesionych przez inwestorów indywidualnych 2016 roku przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 146,8 m2 na każdy dom, natomiast w przypadku domów wzniesionych przez inwestorów innych niż indywidualni przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 125,0 m2 na każdy dom. W roku 2017 w stosunku do poprzedniego roku 2016 nastąpił spadek przeciętnej powierzchni użytkowej na każdy dom o 2,2%.

Ile domów buduje się rocznie w Polsce? 2

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym w 2017 roku

Pomimo tego, że w roku 2017 względem poprzedniego roku 2016 nastąpił spadek domów oddanych do użytku, odnotowano wzrost pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym domów jednorodzinnych.

W 2017 roku wydano 84 005 pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym domów jednorodzinnych, w tym 81 410 były to pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów indywidualnych, natomiast 2 595 to pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym domów inwestorów innych niż indywidualni. Dla porównania w poprzednim roku 2016 wydano 75 980 pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym domów jednorodzinnych, w tym 74 012 były to pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów indywidualnych, natomiast 1 968 to pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów innych niż indywidualni. Nastąpił więc w roku 2017 duży wzrost pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym względem poprzedniego roku 2016 o 9,6%.

Najciekawsze promocje w internecie - sprawdź ceny!

Łączna powierzchnia użytkowa domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym w 2017 roku była równa 13 183 809 m2. 12 411 901 m2 to łączna powierzchnia użytkowa domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów indywidualnych. 771 908 m2 to łączna powierzchnia użytkowa domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów innych niż indywidualni. Dla porównania w roku 2016 łączna powierzchnia użytkowa domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym była równa 11 774 174 m2. 11 162 100 m2 to łączna powierzchnia użytkowa domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów indywidualnych.

612 074 m2 to łączna powierzchnia użytkowa domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym inwestorów innych niż indywidualni. W roku 2017 względem poprzedniego roku odnotowano wzrost łącznej powierzchni użytkowej domów, na które wydano pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym o 5,2%.

Reasumując analizę liczby wybudowanych domów w 2017 roku względem roku 2016, nastąpił jej spadek. W 2017 roku wydano natomiast więcej pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym niż w roku 2016.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny