Inwestycje budowlane w 2020 roku

Z danych statystycznych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że w pierwszej połowie 2020 roku wydano 89 301 pozwoleń na budowę dla łącznie 104 816 obiektów budowlanych. Dla porównania, w analogicznym okresie 2019 roku wydano 95 538 pozwoleń dla łącznie 112 512 obiektów. Rok 2018 również okazał się bardziej sprzyjający dla branży budowlanej. W pierwszym półroczu 2018 wydano 92 801 pozwoleń dla 106 912 obiektów budowlanych. Widoczny spadek liczby pozwoleń na budowę można także zobrazować w postaci procentowej. Wynosi on 6,5% w stosunku do I półrocza 2019 roku oraz 3,8 % w stosunku do analogicznego okresu w roku 2018.

Powyższe dane obejmują realizacje siedmiu kategorii obiektów budowlanych. Są nimi budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, budynki gospodarczo inwestorskie, obiekty przemysłowe i magazynowe, a także obiekty infrastruktury transportu, wodne, linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne.

W budownictwie mieszkalnym również zanotowano widoczne spadki. W pierwszej połowie roku 2020 na budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych wydano 50 541 pozwoleń budowlanych. W tym samym okresie 2019 roku liczba pozwoleń wyniosła 51 166. Rok 2018 przyniósł najmniejszą liczbę pozwoleń, dając liczbę 48 845. Z owych danych wynika, że w pierwszej połowie 2020 roku liczba pozwoleń na budynki mieszkalne spadła o 1,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wzrosła o 3,5 % w porównaniu z pierwszym półroczem 2018.

Przedstawione powyżej statystyki budownictwa mieszkaniowego dotyczą głównie inwestycji w domy jednorodzinne. Dla tego typu obiektów budowlanych wydano bowiem 48 121 pozwoleń. Jest to o 1,3% mniej w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku (w którym odnotowano 48 730 pozwoleń) i o 4% więcej w porównaniu do I półrocza 2018 roku (46 258 pozwoleń).

Aby w pełni przeanalizować sytuację w branży budownictwa domów jednorodzinnych, należy wziąć także pod uwagę liczbę zgłoszeń budowlanych. W I połowie 2020 roku dokonano 14 516 zgłoszeń, z czego 779 zgłoszeń dotyczyło budynków jednorodzinnych. W tym samym czasie oddano do użytku 86 035 obiektów budowlanych. W I kwartale 2019 roku liczba obiektów wydanych do użytkowania wynosiła 87 624, co daje spadek rzędu 1,8%. Wśród omawianych powyżej obiektów, w 2020 roku 49,1 % stanowiły budynki jednorodzinne, których oddano 42 265. Jest to o 1, 2 % więcej niż w I połowie 2019 roku, w którym oddano do użytku 41 760 domów jednorodzinnych i o 4,5 % w stosunku do I połowy roku 2018. W owym czasie wydano do użytku 40 450 obiektów jednorodzinnych.

W Polsce buduje się bardzo wiele domów rocznie. Coraz więcej osób występuje o pozwolenie na budowę
Ile domów buduje się rocznie w Polsce?

Średnia powierzchnia użytkowa i liczba budynków oddanych do użytkowania

Pełen obraz sytuacji branży budowlanej oddaje także przeciętna powierzchnia użytkowa. W pierwszym półroczu 2020 roku oddano do użytkowania 97 345 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8 649,4 tys. m2. Sumaryczna liczba izb wyniosła 368 513. W analogicznym okresie roku 2019 oddano do użytkowania o 2 869 mieszkań mniej. Powyższe dane szacunkowe wskazują na to, że w roku 2020 nastąpił wzrost o 3%. Z kolei łączna liczba izb wynosiła w roku 2019 o 8 093 mniej. W związku z tym rok 2020 przyniósł wzrost na poziomie 2,2%.

Średnia powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła w 2020 roku 88,9 m2. W tym samym okresie ubiegłego roku, średnia powierzchnia nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 90,1 m2. Daje to średni spadek w wysokości 1,2 m2.

W pierwszej połowie 2020 roku średnia powierzchnia użytkowa domów jednorodzinnych wyniosła 132,8 m2, a w budownictwie wielorodzinnym 53,2 m2. Dla porównania, średnia powierzchnia użytkowa domów jednorodzinnych w roku 2019 osiągnęła wartość 133,8 m2, a w przypadku domów wielorodzinnych 53,1 m2. Z powyższych, zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że średnia powierzchnia oddanych do użytku inwestycji w 2020 roku zmalała o 1 m2 (budownictwo jednorodzinne) i wzrosła o 0,1% w przypadku budownictwa wielorodzinnego.

Na uwagę zasługuje też łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych. W pierwszym półroczu 2020 roku owa wartość wyniosła 42 185,9 tys. m3. Jest to o 0,5 % więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Największy udział wszystkich budynków przekazanych do zamieszkania stanowiły budynki jednorodzinne. Ich liczba wyniosła 96,8 %. Znacznie mniejszy udział odnotowało budownictwo wielorodzinne, stanowiąc 3,2 % wszystkich inwestycji.

Rok 2020 nie przyniósł dużych zmian w trendach budowlanych. Większość inwestorów (bo aż 98,6 %) zdecydowało się na budowę domów w tradycyjnej technologii murowanej. Większość domów jednorodzinnych posiadało dwie kondygnacje. Ich udział wyniósł 66,9 % spośród wszystkich inwestycji. Zdecydowana mniejszość inwestorów zdecydowała się na domy jednokondygnacyjne (27,9 %) oraz na inwestycje o minimum 3 kondygnacjach (5,2%).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny