Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski

Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego. Jednak przede wszystkim taka kontrola, jak pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych, to kwestia bezpieczeństwa, która nie powinna być zaniedbywana. Warto zatem wiedzieć, kiedy należy sprawdzać instalacje elektryczne, jaki elektryk może podjąć się tego zadania oraz poznać orientacyjny cennik usług elektrycznych.

Jeśli szukasz osoby do wykonania instalacji elektrycznej, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Dzięki niej otrzymasz dostęp do ofert, jeśli chodzi o profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

Elektryk podczas pracy dokonujący pomiarów

Jak często powinno się wykonywać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne, czyli sprawdzanie instalacji elektrycznych należy wykonywać co do zasady, w każdej naprawianej, nowej czy też zmienianej instalacji, zanim będzie ona użytkowana. Jednak pomiary elektryczne to również tak zwane pomiary okresowe. Są one obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku. Okres pomiędzy pomiarami nie powinien przekraczać pięciu lat. Jest to jedna z kwestii, o której warto pamiętać, bowiem decyduje o bezpieczeństwie użytkowników budynku.

Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nie leży to w gestii dobrej woli zarządcy czy właściciela obiektu budowlanego, tylko wynika z przepisów prawa. Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisach w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Co podlega pomiarowi elektrycznemu i kto go wykonuje?

Badania i okresowe pomiary elektryczne powinien przeprowadzić doświadczony elektryk, którego kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalają na przeprowadzanie operacji kontrolno-pomiarowych. Instalacje elektryczne powinny zostać poddane następującym czynnościom:

  • oględziny instalacji elektrycznej;
  • pomiar rezystancji izolacji, który należy do elementarnych badań. Pomiar rezystancji izolacji ma duże znaczenie między innymi dla ochrony przeciwpożarowej;
  • sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, która polega na weryfikacji, czy po ewentualnym zwarciu zasilanie wyłączy się w odpowiednim czasie;
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski 2

Sprawdzeniu i pomiarom podlegają również instalacje odgromowe, wyłącznik różnicowoprądowy oraz inne typy, w zależności od rodzaju instalacji.

Jeśli szukasz elektryka i specjalisty z dziedziny instalacji elektrycznych, skorzystaj z katalogu wykonawców, dostępnego na stronie Kalkulatory Budowlane. Często wykonuje się także dla własnej wiedzy pomiary natężenia oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych.

Nie należy zaniedbywać wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych. W pewnych ściśle określonych przypadkach wskazane jest częstsze sprawdzanie instalacji. Dobrym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której instalacje elektryczne są szczególnie narażone na zniszczenia czy uszkodzenia. Podobny przypadek dotyczy pomieszczeń zagrożonych pożarem.  

Pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Z kolei w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy przeprowadzać raz na rok pomiar skuteczności w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Rezystancja izolacji to temat, który nie powinien być zaniedbywany, gdyż skutki zaniedbań mogą być opłakane. Warto zatem przeprowadzać cykliczne pomiary rezystancji. Pomiaru rezystancji powinna dokonywać wykwalifikowana pod tym kątem osoba.

Jak widać, wizyta elektryka w naszym domu czy zakładzie to nie tylko obowiązek prawny, lecz przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

Wybierając elektryka często sugerujemy się kwestią kosztów usługi. Cennik usług elektrycznych powinien być z góry znany. Należy również zasięgnąć opinii elektryka, jakie pomiary i badania powinny zostać przeprowadzone. Do najczęściej wykonywanych pomiarów elektrycznych należą instalacje odgromowe, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, jak również badanie wydolności ochrony przeciwpożarowej.

Usługi elektryczne

Usługi elektryczne, oferowane przez specjalistę elektryka lub większą firmę elektryczną, to kompleksowe działania, obejmujące pomiary okresowe oraz odbiorcze.

Gdzie kupić tanio osprzęt elektryczny

Szukając taniego osprzętu elektrycznego nie musisz udawać się osobiście do dużego marketu budowlanego lub sklepu elektrycznego. Zakupy możesz zrobić przez internet. Zwróć jednak uwagę na jakość, nie kupuj byle czego. Sprawdzone i tanie produkty znajdziesz między innymi w internetowym sklepie Castoramy. Sprawdź!

Usługi elektryczne obejmują wycenę pomiarów, która w dużej mierze jest uzależniona od liczby punktów pomiarowych. Elektryk oddelegowany do pomiarów przez solidną firmę wykona pomiary przy użyciu specjalistycznych mierników.

Usługi elektryczne, polegające na pomiarach, powinny objąć swoim zakresem również sporządzenie stosownej dokumentacji, czyli przykładowo protokołów z pomiarów, sprawozdań, tudzież wpisów w księgi konserwacyjne.

Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski 3

Cennik usług elektrycznych powinien być z góry znany. Należy również zasięgnąć opinii elektryka, jakie pomiary i badania powinny zostać przeprowadzone. Do najczęściej wykonywanych pomiarów przez elektryka należą instalacje odgromowe, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, jak również badanie wydolności ochrony przeciwpożarowej.

Cennik usług elektrycznych

Większość lokalnych firm prezentuje ceny usług elektrycznych na swoich stronach internetowych. Koszt będzie uzależniony od standardu, a także regionu kraju. Wahania cenowe pomiędzy województwami mogą okazać się dość widoczne. Dlatego poniżej zaprezentujemy tabelaryczne zestawienie cen najpopularniejszych usług elektrycznych.

Cennik pomiarów elektrycznych - cz. I
Pokaż miasta

jednostka
Pomiar rezystencji obwodu jednofazowego

zł/punkt
Pomiar rezystencji obwodu trójfazowego

zł/punkt
Pomiar rezystencji uziemień ochronnych

zł/punkt
dolnośląskie 8,30 16,50 32,00 Zobacz
Wrocław 8,50 17,80 33,00
kujawsko-pomorskie 8,40 16,30 32,50
Bydgoszcz 8,40 17,00 32,50
lubelskie 8,15 15,80 31,80
Lublin 8,20 16,20 32,30
lubuskie 8,30 16,00 33,00
Zielona Góra 8,30 16,50 34,20
łódzkie 8,50 17,00 34,00
Łódź 9,00 17,30 35,20
małopolskie 8,80 17,20 32,00
Kraków 9,10 18,00 33,80
Tarnów 8,90 17,50 32,50
mazowieckie 8,40 17,50 33,20 Zobacz
Płock 8,50 17,80 34,00
Radom 8,50 18,00 34,00
Siedlce 8,00 17,60 33,80
Warszawa 9,90 20,00 38,00
opolskie 8,00 16,90 31,00
Opole 8,20 17,00 32,50
podkarpackie 8,50 17,00 32,00
Rzeszów 9,00 17,20 33,50 Zobacz
podlaskie 8,00 16,50 33,50
Białystok 8,30 16,90 34,10
pomorskie 8,40 16,50 32,50
Trójmiasto - Gdańsk,
Gdynia, Sopot
8,60 16,80 34,50
śląskie 8,50 16,00 34,00
Częstochowa 8,70 16,50 34,50
Gliwice 9,00 17,00 35,00
Katowice 9,15 17,50 35,00
świętokrzyskie 8,00 15,20 30,30
Kielce 8,25 15,80 30,80
warmińsko – mazurskie 7,80 16,70 32,00
Olsztyn 8,20 17,00 33,50
wielkopolskie 8,00 16,90 34,00
Poznań 9,00 17,80 35,20
zachodniopomorskie 8,40 16,90 33,00
Szczecin 8,90 18,20 35,10
ostatnia aktualizacja: 2018-12-13
Cennik pomiarów elektrycznych - cz. II
Pokaż miasta

jednostka
Pomiar ochrony przeciwpożarowej (zerowanie)

zł/punkt
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

zł/punkt
Pomiar natężenia oraz równomierność oświetlenia

zł/punkt
dolnośląskie 4,85 4,10 7,75 Zobacz
Wrocław 5,30 4,25 8,20
kujawsko-pomorskie 4,90 4,00 7,90
Bydgoszcz 5,00 4,05 8,10
lubelskie 4,80 4,20 7,60
Lublin 5,00 4,50 7,80
lubuskie 4,60 4,20 7,70
Zielona Góra 4,80 4,25 8,00
łódzkie 5,00 4,50 8,10
Łódź 5,50 4,70 8,30
małopolskie 5,00 4,00 8,00
Kraków 5,30 4,35 8,50
Tarnów 5,10 4,00 8,10
mazowieckie 5,20 4,20 8,00 Zobacz
Płock 5,20 4,20 8,20
Radom 5,50 4,20 8,10
Siedlce 5,20 4,00 8,15
Warszawa 6,50 5,50 9,50
opolskie 5,10 4,40 8,20
Opole 5,20 4,50 8,35
podkarpackie 5,20 4,00 7,80
Rzeszów 5,50 4,20 7,95 Zobacz
podlaskie 4,80 4,20 8,00
Białystok 4,95 4,40 8,30
pomorskie 5,00 4,30 7,80
Trójmiasto - Gdańsk,
Gdynia, Sopot
5,25 4,70 8,20
śląskie 5,00 4,10 8,00
Częstochowa 5,00 4,35 8,20
Gliwice 5,10 4,40 8,10
Katowice 5,20 4,55 8,20
świętokrzyskie 4,80 3,95 7,50
Kielce 5,00 4,00 7,70
warmińsko – mazurskie 5,10 4,10 8,00
Olsztyn 5,40 4,30 8,20
wielkopolskie 5,50 4,00 8,00
Poznań 5,70 4,30 8,25
zachodniopomorskie 5,40 4,10 8,10
Szczecin 5,68 4,35 8,20
ostatnia aktualizacja: 2018-12-13

Zaprezentowane powyżej ceny są wartościami poglądowymi i nie zawierają podatku VAT.

Przed zleceniem usługi elektrycznej, warto dowiedzieć się, jakie kwalifikacje posiadają elektrycy oraz, jakie uprawnienia posiada sama firma. Należy zapytać o świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji, montażu oraz dozoru pomiarowego dla instalacji i sieci elektrycznych. Warto również poznać referencje danej firmy. Jeśli wybierzemy rzetelną i sprawdzoną firmę, będziemy mieli pewność, że usługa została wykonana na należytym poziomie.

Porównaj cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski. Ile kosztuje wykonanie punktów instalacyjnych? Ile zapłacisz za prace monterskie? Informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Cennik usług elektrycznych 2018 w różnych regionach Polski.

Ocena: 4,8/5 (głosów 44)
, aktualizacja 13 listopada 2018
Komentarze
Dodaj komentarz
Podpis:

Wyszukaj na stronie:

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij