Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski

Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego. Jednak przede wszystkim taka kontrola, jak pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych, to kwestia bezpieczeństwa, która nie powinna być zaniedbywana. Warto zatem wiedzieć, kiedy należy sprawdzać instalacje elektryczne, jaki elektryk może podjąć się tego zadania oraz poznać orientacyjny cennik usług elektrycznych.

Jeśli szukasz osoby do wykonania instalacji elektrycznej, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Dzięki niej otrzymasz dostęp do ofert, jeśli chodzi o profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

Ocena: 4,4/5 (głosów 21)

Elektryk podczas pracy dokonujący pomiarów

Jak często powinno się wykonywać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne, czyli sprawdzanie instalacji elektrycznych należy wykonywać, co do zasady, w każdej naprawianej, nowej czy też zmienianej instalacji, zanim będzie ona użytkowana. Jednak pomiary elektryczne to również pomiary tak zwane okresowe. Okresowe pomiary elektryczne są obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku i od wykonywania pomiarów ie powinno upłynąć więcej niż 5 lat. Nie warto zatem zaniedbywać kwestii pomiarów elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nie leży to w gestii dobrej woli zarządcy czy właściciela obiektu budowlanego, tylko wynika z przepisów prawa. Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisy w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Co podlega pomiarowi elektrycznemu i kto go wykonuje?

Badania i okresowe pomiary elektryczne powinien przeprowadzić doświadczony elektryk, którego kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalają na przeprowadzanie operacji kontrolno-pomiarowych. Instalacje elektryczne powinny zostać poddane następującym czynnościom:

  • oględziny instalacji elektrycznej;
  • pomiar rezystancji izolacji, który należy do elementarnych badań. Pomiar rezystancji izolacji ma duże znaczenie między innymi dla ochrony przeciwpożarowej;
  • sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, która polega na weryfikacji, czy po ewentualnym zwarciu zasilanie wyłączy się w odpowiednim czasie;
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

Sprawdzeniu i pomiarom podlegają również instalacje odgromowe, wyłącznik różnicowoprądowy oraz inne typy, w zależności od rodzaju instalacji. Jeśli szukasz elektryka i specjalisty z dziedziny instalacji elektrycznych, skorzystaj z katalogu wykonawców, dostępnego na stronie Kalkulatory Budowlane. Często wykonuje się także dla własnej wiedzy pomiary natężenia oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych.

Nie należy zaniedbywać wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych. W pewnych ściśle określonych przypadkach wskazane jest częstsze sprawdzanie instalacji, na przykład w pomieszczeniach, gdzie instalacje elektryczne są narażone na zniszczenia czy uszkodzenia, jak również w pomieszczeniach zagrożonych pożarem powinno się wykonywać okresowe pomiary elektryczne dużo częściej.

Pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Z kolei w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy przeprowadzać raz na rok pomiar skuteczności w kwestii ochrony przeciwpożarowej.Rezystancja izolacji to temat, który nie powinien być zaniedbywany, gdyż skutki zaniedbań mogą być opłakane. Warto zatem przeprowadzać cykliczne pomiary rezystancji. Pomiaru rezystancji powinna dokonywać wykwalifikowana pod tym kątem osoba.

Jak widać, wizyta elektryka w naszym domu czy zakładzie, to nie tylko obowiązek prawny, lecz przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

Usługi elektryczne

Usługi elektryczne, oferowane przez specjalistę elektryka lub większą firmę elektryczną, to kompleksowe działania, obejmujące pomiary okresowe oraz odbiorcze.

Usługi elektryczne obejmują wycenę pomiarów, która w dużej mierze jest uzależniona od liczby punktów pomiarowych. Elektryk oddelegowany do pomiarów przez solidną firmę wykona pomiary przy użyciu specjalistycznych mierników.

Usługi elektryczne, polegające na pomiarach, powinny objąć swoim zakresem również sporządzenie stosownej dokumentacji, czyli przykładowo protokołów z pomiarów, sprawozdań, tudzież wpisów w księgi konserwacyjne.

Cennik usług elektrycznych powinien być z góry znany. Należy również zasięgnąć opinii elektryka, jakie pomiary i badania powinny zostać przeprowadzone. Do najczęściej wykonywanych pomiarów przez elektryka należą instalacje odgromowe, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, jak również badanie wydolności ochrony przeciwpożarowej.

Cennik usług elektrycznych

Cennik usług elektrycznych i badań instalacji elektrycznych jest dostępny w znakomitej większości przypadków na stronie internetowej firmy, w której spektrum działania leżą usługi elektryczne. Cennik usług elektrycznych jest dość podobny w różnych regionach kraju. Ceny wahają się nieznacznie.

W Warszawie okresowy pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 1-fazowego to koszt 8 złotych za obwód, przy trzech fazach pomiary rezystancji to koszt 15 złotych za obwód. Elektryk wykona pomiar rezystancji uziemień ochronnych w cenie około 30 złotych za sztukę.

W Warszawie elektryk wykona pomiary rezystancji uziemień odgromowych za cenę od 25 do 100 złotych, natomiast usługi elektryczne, polegające na pomiarze  wyłączników różnicowoprądowych będą kosztowały około 9 złotych za sztukę. Podane ceny stanowią kwoty netto. Pomiaru rezystancji warto dokoń przy okazji korzystania z innych usług elektryka.

Dla porównania, na Dolnym Śląsku pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 1-fazowego to również koszt 8 złotych za obwód, jednak przy trzech fazach będzie to 10 złotych za obwód. Przegląd i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu to koszt około 150 złotych, a badanie wyłącznika różnicowoprądowego 12 złotych za sztukę. Instalacje odgromowe poddawane pomiarom przez elektryka będą kosztowały około 40 złotych za sztukę przy pierwszym pomiarze oraz 20 złotych przy kolejnym. Na Dolnym Śląsku aktualizacja dokumentacji elektrycznej, czyli sporządzenie protokołu kosztuje około 75 złotych za 10 stron.

W Trójmieście elektryk wykona pomiary elektryczne w bardzo zbliżonych cenach do Dolnego Śląska. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego to koszt 8 złotych, za 3-fazowy zapłacimy 10 złotych. Pomiary rezystancji uziemienia to wydatek 30 złotych, a wyłącznika różnicowo-prądowego - 6 złotych. Przy kalkulacji należy brać pod uwagę ilość punktów pomiarowych, gdyż od tego będzie zależała ostateczna cena usługi.

Przed zleceniem usługi elektrycznej, warto dowiedzieć się, jakie kwalifikacje posiadają zatrudnieni w niej elektrycy oraz, jakie uprawnienia posiada sama firma. Należy zapytać o świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do konserwacji, montażu oraz dozoru pomiarowego dla instalacji i sieci elektrycznych. Warto również poznać referencje danej firmy. Jeśli wybierzemy rzetelną i sprawdzoną firmę, będziemy mieli pewność, że usługa została wykonana na należytym poziomie.

Porównaj cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski. Ile kosztuje wykonanie punktów instalacyjnych? Ile zapłacisz za prace monterskie? Informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Cennik usług elektrycznych 2016 w różnych regionach Polski.

, aktualizacja 2 sierpnia 2018
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaloguj


Jeżeli jeszcze nie masz konta, zarejestruj się bezpłatnie.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij