Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski

Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego. Jednak przede wszystkim taka kontrola, jak pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych, to kwestia bezpieczeństwa, która nie powinna być zaniedbywana. Warto zatem wiedzieć, kiedy należy sprawdzać instalacje elektryczne, jaki elektryk może podjąć się tego zadania oraz poznać orientacyjny cennik usług elektrycznych.

Jeśli szukasz osoby do wykonania instalacji elektrycznej, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Dzięki niej otrzymasz dostęp do ofert, jeśli chodzi o profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

Elektryk podczas pracy dokonujący pomiarów

Jak często powinno się wykonywać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne, czyli sprawdzanie instalacji elektrycznych należy wykonywać co do zasady, w każdej naprawianej, nowej czy też zmienianej instalacji, zanim będzie ona użytkowana. Jednak pomiary elektryczne to również tak zwane pomiary okresowe. Są one obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku. Okres pomiędzy pomiarami nie powinien przekraczać pięciu lat. Jest to jedna z kwestii, o której warto pamiętać, bowiem decyduje o bezpieczeństwie użytkowników budynku.

Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nie leży to w gestii dobrej woli zarządcy czy właściciela obiektu budowlanego, tylko wynika z przepisów prawa. Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisach w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Co podlega pomiarowi elektrycznemu i kto go wykonuje?

Badania i okresowe pomiary elektryczne powinien przeprowadzić doświadczony elektryk, którego kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalają na przeprowadzanie operacji kontrolno-pomiarowych. Instalacje elektryczne powinny zostać poddane następującym czynnościom:

  • oględziny instalacji elektrycznej;
  • pomiar rezystancji izolacji, który należy do elementarnych badań. Pomiar rezystancji izolacji ma duże znaczenie między innymi dla ochrony przeciwpożarowej;
  • sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, która polega na weryfikacji, czy po ewentualnym zwarciu zasilanie wyłączy się w odpowiednim czasie;
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski 2

Sprawdzeniu i pomiarom podlegają również instalacje odgromowe, wyłącznik różnicowoprądowy oraz inne typy, w zależności od rodzaju instalacji.

Jeśli szukasz elektryka i specjalisty z dziedziny instalacji elektrycznych, skorzystaj z katalogu wykonawców, dostępnego na stronie Kalkulatory Budowlane. Często wykonuje się także dla własnej wiedzy pomiary natężenia oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych.

Nie należy zaniedbywać wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych. W pewnych ściśle określonych przypadkach wskazane jest częstsze sprawdzanie instalacji. Dobrym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której instalacje elektryczne są szczególnie narażone na zniszczenia czy uszkodzenia. Podobny przypadek dotyczy pomieszczeń zagrożonych pożarem.  

Pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Z kolei w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy przeprowadzać raz na rok pomiar skuteczności w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Rezystancja izolacji to temat, który nie powinien być zaniedbywany, gdyż skutki zaniedbań mogą być opłakane. Warto zatem przeprowadzać cykliczne pomiary rezystancji. Pomiaru rezystancji powinna dokonywać wykwalifikowana pod tym kątem osoba.

Jak widać, wizyta elektryka w naszym domu czy zakładzie to nie tylko obowiązek prawny, lecz przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

Wybierając elektryka często sugerujemy się kwestią kosztów usługi. Cennik usług elektrycznych powinien być z góry znany. Należy również zasięgnąć opinii elektryka, jakie pomiary i badania powinny zostać przeprowadzone. Do najczęściej wykonywanych pomiarów elektrycznych należą instalacje odgromowe, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, jak również badanie wydolności ochrony przeciwpożarowej.

Usługi elektryczne

Usługi elektryczne, oferowane przez specjalistę elektryka lub większą firmę elektryczną, to kompleksowe działania, obejmujące pomiary okresowe oraz odbiorcze.

Usługi elektryczne obejmują wycenę pomiarów, która w dużej mierze jest uzależniona od liczby punktów pomiarowych. Elektryk oddelegowany do pomiarów przez solidną firmę wykona pomiary przy użyciu specjalistycznych mierników.

Usługi elektryczne, polegające na pomiarach, powinny objąć swoim zakresem również sporządzenie stosownej dokumentacji, czyli przykładowo protokołów z pomiarów, sprawozdań, tudzież wpisów w księgi konserwacyjne.

Ile kosztują pomiary elektryczne? Cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski 3

Cennik usług elektrycznych powinien być z góry znany. Należy również zasięgnąć opinii elektryka, jakie pomiary i badania powinny zostać przeprowadzone. Do najczęściej wykonywanych pomiarów przez elektryka należą instalacje odgromowe, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, jak również badanie wydolności ochrony przeciwpożarowej.

Santander

Cennik usług elektrycznych

Większość lokalnych firm prezentuje ceny usług elektrycznych na swoich stronach internetowych. Koszt będzie uzależniony od standardu, a także regionu kraju. Wahania cenowe pomiędzy województwami mogą okazać się dość widoczne. Dlatego poniżej zaprezentujemy tabelaryczne zestawienie cen najpopularniejszych usług elektrycznych.

Cennik pomiarów elektrycznych - cz. I
Pomiar rezystencji
obwodu jednofazowego
Pomiar rezystencji
obwodu trójfazowego
Pomiar rezystencji
uziemień ochronnych
dolnośląskie 8,30 zł/punkt 16,50 zł/punkt 32,00 zł/punkt
Wrocław 8,50 zł/punkt 17,80 zł/punkt 33,00 zł/punkt
kujawsko-pomorskie 8,40 zł/punkt 16,30 zł/punkt 32,50 zł/punkt
Bydgoszcz 8,40 zł/punkt 17,00 zł/punkt 32,50 zł/punkt
lubelskie 8,15 zł/punkt 15,80 zł/punkt 31,80 zł/punkt
Lublin 8,20 zł/punkt 16,20 zł/punkt 32,30 zł/punkt
lubuskie 8,30 zł/punkt 16,00 zł/punkt 33,00 zł/punkt
Zielona Góra 8,30 zł/punkt 16,50 zł/punkt 34,20 zł/punkt
łódzkie 8,50 zł/punkt 17,00 zł/punkt 34,00 zł/punkt
Łódź 9,00 zł/punkt 17,30 zł/punkt 35,20 zł/punkt
małopolskie 8,80 zł/punkt 17,20 zł/punkt 32,00 zł/punkt
Kraków 9,10 zł/punkt 18,00 zł/punkt 33,80 zł/punkt
Tarnów 8,90 zł/punkt 17,50 zł/punkt 32,50 zł/punkt
mazowieckie 8,40 zł/punkt 17,50 zł/punkt 33,20 zł/punkt
Płock 8,50 zł/punkt 17,80 zł/punkt 34,00 zł/punkt
Radom 8,50 zł/punkt 18,00 zł/punkt 34,00 zł/punkt
Siedlce 8,00 zł/punkt 17,60 zł/punkt 33,80 zł/punkt
Warszawa 9,90 zł/punkt 20,00 zł/punkt 38,00 zł/punkt
opolskie 8,00 zł/punkt 16,90 zł/punkt 31,00 zł/punkt
Opole 8,20 zł/punkt 17,00 zł/punkt 32,50 zł/punkt
podkarpackie 8,50 zł/punkt 17,00 zł/punkt 32,00 zł/punkt
Rzeszów 9,00 zł/punkt 17,20 zł/punkt 33,50 zł/punkt
podlaskie 8,00 zł/punkt 16,50 zł/punkt 33,50 zł/punkt
Białystok 8,30 zł/punkt 16,90 zł/punkt 34,10 zł/punkt
pomorskie 8,40 zł/punkt 16,50 zł/punkt 32,50 zł/punkt
Trójmiasto - Gdańsk,
Gdynia, Sopot
8,60 zł/punkt 16,80 zł/punkt 34,50 zł/punkt
śląskie 8,50 zł/punkt 16,00 zł/punkt 34,00 zł/punkt
Częstochowa 8,70 zł/punkt 16,50 zł/punkt 34,50 zł/punkt
Gliwice 9,00 zł/punkt 17,00 zł/punkt 35,00 zł/punkt
Katowice 9,15 zł/punkt 17,50 zł/punkt 35,00 zł/punkt
świętokrzyskie 8,00 zł/punkt 15,20 zł/punkt 30,30 zł/punkt
Kielce 8,25 zł/punkt 15,80 zł/punkt 30,80 zł/punkt
warmińsko – mazurskie 7,80 zł/punkt 16,70 zł/punkt 32,00 zł/punkt
Olsztyn 8,20 zł/punkt 17,00 zł/punkt 33,50 zł/punkt
wielkopolskie 8,00 zł/punkt 16,90 zł/punkt 34,00 zł/punkt
Poznań 9,00 zł/punkt 17,80 zł/punkt 35,20 zł/punkt
zachodniopomorskie 8,40 zł/punkt 16,90 zł/punkt 33,00 zł/punkt
Szczecin 8,90 zł/punkt 18,20 zł/punkt 35,10 zł/punkt
ostatnia aktualizacja: 2018-10-04
Cennik pomiarów elektrycznych - cz. II
Pomiar ochrony
przeciwpożarowej
(zerowanie)
Pomiar ciągłości
przewodów ochronnych
Pomiar natężenia
oraz
równomierność
oświetlenia
dolnośląskie 4,85 zł/punkt 4,10 zł/punkt 7,75 zł/punkt
Wrocław 5,30 zł/punkt 4,25 zł/punkt 8,20 zł/punkt
kujawsko-pomorskie 4,90 zł/punkt 4,00 zł/punkt 7,90 zł/punkt
Bydgoszcz 5,00 zł/punkt 4,05 zł/punkt 8,10 zł/punkt
lubelskie 4,80 zł/punkt 4,20 zł/punkt 7,60 zł/punkt
Lublin 5,00 zł/punkt 4,50 zł/punkt 7,80 zł/punkt
lubuskie 4,60 zł/punkt 4,20 zł/punkt 7,70 zł/punkt
Zielona Góra 4,80 zł/punkt 4,25 zł/punkt 8,00 zł/punkt
łódzkie 5,00 zł/punkt 4,50 zł/punkt 8,10 zł/punkt
Łódź 5,50 zł/punkt 4,70 zł/punkt 8,30 zł/punkt
małopolskie 5,00 zł/punkt 4,00 zł/punkt 8,00 zł/punkt
Kraków 5,30 zł/punkt 4,35 zł/punkt 8,50 zł/punkt
Tarnów 5,10 zł/punkt 4,00 zł/punkt 8,10 zł/punkt
mazowieckie 5,20 zł/punkt 4,20 zł/punkt 8,00 zł/punkt
Płock 5,20 zł/punkt 4,20 zł/punkt 8,20 zł/punkt
Radom 5,50 zł/punkt 4,20 zł/punkt 8,10 zł/punkt
Siedlce 5,20 zł/punkt 4,00 zł/punkt 8,15 zł/punkt
Warszawa 6,50 zł/punkt 5,50 zł/punkt 9,50 zł/punkt
opolskie 5,10 zł/punkt 4,40 zł/punkt 8,20 zł/punkt
Opole 5,20 zł/punkt 4,50 zł/punkt 8,35 zł/punkt
podkarpackie 5,20 zł/punkt 4,00 zł/punkt 7,80 zł/punkt
Rzeszów 5,50 zł/punkt 4,20 zł/punkt 7,95 zł/punkt
podlaskie 4,80 zł/punkt 4,20 zł/punkt 8,00 zł/punkt
Białystok 4,95 zł/punkt 4,40 zł/punkt 8,30 zł/punkt
pomorskie 5,00 zł/punkt 4,30 zł/punkt 7,80 zł/punkt
Trójmiasto - Gdańsk,
Gdynia, Sopot
5,25 zł/punkt 4,70 zł/punkt 8,20 zł/punkt
śląskie 5,00 zł/punkt 4,10 zł/punkt 8,00 zł/punkt
Częstochowa 5,00 zł/punkt 4,35 zł/punkt 8,20 zł/punkt
Gliwice 5,10 zł/punkt 4,40 zł/punkt 8,10 zł/punkt
Katowice 5,20 zł/punkt 4,55 zł/punkt 8,20 zł/punkt
świętokrzyskie 4,80 zł/punkt 3,95 zł/punkt 7,50 zł/punkt
Kielce 5,00 zł/punkt 4,00 zł/punkt 7,70 zł/punkt
warmińsko – mazurskie 5,10 zł/punkt 4,10 zł/punkt 8,00 zł/punkt
Olsztyn 5,40 zł/punkt 4,30 zł/punkt 8,20 zł/punkt
wielkopolskie 5,50 zł/punkt 4,00 zł/punkt 8,00 zł/punkt
Poznań 5,70 zł/punkt 4,30 zł/punkt 8,25 zł/punkt
zachodniopomorskie 5,40 zł/punkt 4,10 zł/punkt 8,10 zł/punkt
Szczecin 5,68 zł/punkt 4,35 zł/punkt 8,20 zł/punkt
ostatnia aktualizacja: 2018-10-04

Zaprezentowane powyżej ceny są wartościami poglądowymi i nie zawierają podatku VAT.

Przed zleceniem usługi elektrycznej, warto dowiedzieć się, jakie kwalifikacje posiadają elektrycy oraz, jakie uprawnienia posiada sama firma. Należy zapytać o świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji, montażu oraz dozoru pomiarowego dla instalacji i sieci elektrycznych. Warto również poznać referencje danej firmy. Jeśli wybierzemy rzetelną i sprawdzoną firmę, będziemy mieli pewność, że usługa została wykonana na należytym poziomie.

Porównaj cennik usług elektrycznych w różnych regionach Polski. Ile kosztuje wykonanie punktów instalacyjnych? Ile zapłacisz za prace monterskie? Informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Cennik usług elektrycznych 2018 w różnych regionach Polski.

Ocena: 4,7/5 (głosów 32)
, aktualizacja 3 października 2018

INNI PRZECZYTALI RÓWNIEŻ:


Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaloguj


Jeżeli jeszcze nie masz konta, zarejestruj się bezpłatnie.
Santander
Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij