Książeczka sanitarno-epidemiologiczna, a orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Jeszcze do 2008 roku konieczne było wyrobienie książeczki sanitarno epidemiologicznej. Był to dokument, który umożliwiał pracę w gastronomii lub z małymi dziećmi. W 2008 roku weszły w życie nowe zapisy ustawy z dnia 8 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie książeczka sanitarno epidemiologiczna nie jest już wymagana, a w jej miejscu pojawiło się orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wspomniane orzeczenie (dawniej książeczka/karta sanepidu) zostaje wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Procedura uzyskania orzeczenia wygląda tak samo, jak wyrobienie książeczki sanepidowskiej. Warto także zauważyć, że ustawa nie precyzuje, jak powinno wyglądać orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne. Dlatego niektóre przychodnie nadal wydają dokumentację w formie książeczek.

Ze względu na taki sam proces uzyskania dokumentacji, pojęcia książeczki z sanepidu i orzeczenia sanitarno epidemiologicznego są często stosowane zamiennie. Nazewnictwo jest zmienione, jednak warunki uzyskania uprawnień do pracy pozostały niezmienne. W niniejszym artykule omówimy koszt książeczki sanepidowskiej/uzyskania orzeczenia sanitarno epidemiologicznego. Weźmiemy przy tym pod uwagę aktualne przepisy prawa i bieżący koszt książeczki sanepidowskiej.

Książeczka sanitarno epidemiologiczna – jak wygląda wyrobienie dokumentacji?

Zanim odpowiemy na pytanie, ile kosztuje badanie sanepidowskie, wskażemy na podstawowe etapy wyrobienia niezbędnej dokumentacji. Jak już wiemy, orzeczenie wydaje lekarz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. Zatem pierwszym krokiem będzie wizyta w oddziale sanepidu. Co ważne, badania możemy wykonać prywatnie lub poprzez skierowanie na badania. Skierowanie możemy pozyskać od pracodawcy, który pokryje koszty badań. W większości przypadków nowy pracodawca wymaga od pracownika posiadania aktualnych wyników badań. W związku z tym pracownicy często wyrabiają dokumentację prywatnie, a dopiero z aktualnym orzeczeniem lekarskim, udają się na rozmowę o pracę.

Bez względu na to, którą formę wybierzemy, musimy udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z której pozyskamy bezpłatne pojemniki (niektóre stacje dopuszczają przyniesienie próbek w pojemnikach zakupionych w aptece). Następnie należy oddać materiały do badań. Sanepid wymaga powtórzenia badań przez trzy następujące po sobie dni. Pod pojęciem „materiału do badań” kryją się próbki kału.

Następnie należy oczekiwać na wyniki badań. Większość stacji sanitarno-epidemiologicznych wydaje wyniki w przeciągu jednego do dwóch tygodni. Po uzyskaniu wyników należy udać się z nimi lekarza medycyny pracy w celu ich interpretacji. W razie wystąpienia wątpliwości, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań. Na ogół następuje wydanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Na podstawie badań z sanepidu (lub badań dodatkowych), lekarz może także orzec o czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania pracy. W przypadku orzeczenia przeciwwskazań nie można wykonywać pracy związanej z żywnością bądź lekami. A może zainteresuje cię także ten artykuł o wymogach sanepidu dla małej gastronomii?

Ile kosztuje książeczka sanepidowska? Koszt książeczki sanepidowskiej w 2022 roku

Koszt książeczki sanepidowskiej może zostać pokryty przez pracodawcę, o ile wykonamy wszystkie badania na podstawie skierowania. W przypadku samodzielnego wykonywania badań musimy przygotować się na pewien wydatek. Ile kosztuje wyrobienie książeczki sanepidowskiej?

Na koszt książeczki sanepidowskiej składa się kilka czynników. Pierwszy wydatek to zakup pojemników na próbki (stacja sanitarno epidemiologiczna może udostępnić je za darmo). Koszt pojemników dostępnych w aptece to około 0,50 – 1,50 zł/sztuka. Zatem za trzy pojemniki do badań zapłacimy 1,50 – 4,50 zł.

Karta sanepidu wymaga wykonania badania próbek kału oraz wizyty u lekarza medycyny pracy. Są to dwa główne wydatki, które wpłyną na ostateczny koszt karty sanepidowskiej. Opłaty nie mają charakteru stałego i mogą różnić się w zależności od lokalizacji stacji sanitarno epidemiologicznej i placówki, w której przyjmuje lekarz medycyny pracy. Ile kosztuje badanie sanepidowskie? Średni koszt badania materiału na nosicielstwo czynników chorobotwórczych wynosi 50 – 110 zł. Dlatego warto zadzwonić do najbliższego sanepidu i dopytać, ile kosztuje badanie sanepidowskie w konkretnej placówce.

Kolejny wydatek to wizyta u lekarza medycyny pracy, który zinterpretuje wyniki badań i wyda orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Średni koszt wizyty lekarskiej to około 50 – 120 zł. Niektóre gabinety mogą także wymagać zakupu książeczki sanepidowskiej, w którą wpisane zostanie orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Koszt książeczki sanepidowskiej do wpisu to wydatek kilku złotych.

Zatem ile kosztuje książeczka sanepidowska? Karta sanepidu lub innymi słowy orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych będzie kosztowało około 100 – 230 zł. Jest to łączna cena za badanie z sanepidu i wydanie dokumentacji przez uprawnionego lekarza medycyny pracy.

Książeczka sanitarno epidemiologiczna – jak długo będzie ważna?

Wiemy już, ile kosztuje książeczka sanepidowska i ile kosztuje badanie sanepidowskie. Warto także wiedzieć, jak często należy powtarzać badania. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie precyzuje uniwersalnego terminu ważności orzeczenia. Zatem karta sanepidu może posiadać dość zróżnicowaną ważność.

Termin ważności książeczki lub innymi słowy orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych zostaje ustalony przez lekarza. To on ustali czas, po którym książeczka straci ważność i po którym należy powtórzyć badanie. W niektórych sytuacjach książeczki sanepidowskie zostają wydane bezterminowo. Dzięki temu pracownik nie martwić się o ponowne, terminowe wyrobienie dokumentu. Karta sanepidu może być też wydana na czas określony. O terminie ważności decyduje stan zdrowia danej osoby i charakter wykonywanej pracy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny