Sposób przeliczania 1 m3 i 1 kWh

Określając koszt za gaz ziemny, często bierzemy pod uwagę przelicznik na 1m3. Nic w tym dziwnego, bowiem cena m3 była miernikiem przez wiele lat.  Inny przelicznik stosowaliśmy zawsze, chcąc dowiedzieć się, ile kosztuje kWh energii elektrycznej. Okazuje się, że aktualnie zrezygnowano z przeliczania zużycia gazu na m3, a jedynym stosowanym przez producentów przelicznikiem jest kWh.

Dlaczego aktualne ceny gazu nie są przeliczane ma m3? Zmiany w przelicznikach energii gazowej weszły w życie w związku z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Nowe zapisy prawne sprawiły, sprawiły, że cena m3 gazu została na stałe zamieniona na stawki za kWh.

Na szczęście stawka za kubik gazu może być przeliczona na kWh i ponownie na 1m3. Służą do tego różne, często dość skomplikowane wzory. Jeden ze wzorów, którymi możemy się posłużyć dotyczy zapotrzebowania na energię gazową. W tym celu mnożymy ilość pobranego gazu w metrach sześciennych przez współczynnik konwersji (przyjmijmy, że jego wartość wynosi 10,8). Naszym wynikiem będzie ilość pobranego gazu w kWh. Współczynnik konwersji jest wartością zmienną i został uzależniony od kaloryczności gazu. Dokładne informacje o współczynniku konwersji znajdziemy na naszych rachunkach za gaz.

Na stronach dostawców gazu możemy też odnaleźć proste kalkulatory przeliczające kubik gazu na kilowatogodziny. Bardzo uproszczony przelicznik wskazuje na to, że 1m3 gazu odpowiada wartości 11,1 kWh. Dzięki takiej kalkulacji jesteśmy w stanie szybko przeliczyć, jaka jest cena metra sześciennego gazu ziemnego. Pamiętajmy jednak, że jest to przelicznik mocno uproszczony, a przez to niedokładny. Gaz o wyższej jakości będzie posiadał wyższą kaloryczność, a co za tym idzie, 1m3 wygeneruje więcej kWh energii.

Ile kosztuje m3 gazu w 2022 roku? Sprawdzamy oferty różnych dostawców i przeliczamy kWh

Koszt gazu w kWh

17 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził kolejną zmianę taryfy spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Oznacza to odczuwalne podwyżki dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Podwyżkom uległy ceny paliw gazowych, stawka opłaty abonamentowej pozostała na niezmienionym poziomie.

Podwyżki na 2022 rok ogłosiła już także Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warto przypomnieć, że koszt gazu jest aktualnie przedstawiamy w przeliczeniu na kWh. Dlatego w poniższej tabeli dokonamy ogólnego porównania stawek wyżej wspomnianych dostawców energii. Stawki obowiązują od stycznia 2022 roku

Pierwszym dostawcą jest PGNIG. Średnia opłata za gaz ziemny wynosi tutaj 20,379 gr/kWh (opłata dla taryfy W3). W naszym porównaniu uwzględniliśmy także nowe stawki Polskiej Spółki Gazownictwa. Cena dla odbiorców będzie tu uzależniona od lokalizacji. Przykładowa cena gazu dla odbiorców w obszarze poznańskim wynosi 29,13 zł (grupa taryfowa LW-3,6)

Ile kosztuje gaz ziemny? Sprawdzamy najnowsze ceny za kWh

Koszt kWh gazu ziemnego (stawka w groszach)

PGNIG

20,379 (taryfa W3)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

29,13 (taryfa LW-3,6 dla obszaru poznańskiego)

Źródło: https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/paliwa-gazowe/4007,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Ile kosztuje m3 gazu w 2022 roku?

Znamy już koszt za kWh gazu i uproszczony przelicznik. Możemy zatem określić, jaka jest cena metra sześciennego gazu ziemnego. Zakładamy przy tym, że średnie zużycie gazu w naszym budynku wynosi 200 m3, a wartość opałowa gazu to uproszczone 11,1.

Od stycznia 2022 roku, średnia cena m3 gazu ziemnego w PGNIG to wydatek rzędu 1,835 zł. Z kolei średnia cena metra sześciennego gazu ziemnego w Polskiej Spółce Gazownictwa wyniesie około 2,624 zł. Są to kwoty, które nie uwzględniają opłaty przesyłowej, podatku i abonamentu. W praktyce oznacza to, że realny koszt m3 gazu dla odbiorcy indywidualnego może znacznie przekroczyć stawkę 3,00 zł.

Cena metra sześciennego gazu ziemnego – sprawdzamy stawki u różnych dostawców

Dostawca

Cena m3 gazu

PGNIG

1,835 zł

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2,624 zł

Stawka opłat za paliwo gazowe rośnie o około 83 procent netto. Nowa podwyżka w PGNiG nie objęła podwyżek opłat abonamentowych. W związku z tym, średni wzrost płatności ma wynieść około 54 procent. Podwyżkom uległa także taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych ustalona przez PSG. Oznacza to średni wzrost 3,6 procent dla wszystkich grup odbiorców.

Rząd zapowiedział wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, która ma złagodzić drastyczne podwyżki cen energii. W pierwszym kwartale 2022 toku stawka podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego zostanie obniżona z poziomu 23 procent, do poziomu 8 procent. W związku z tym procentowy wzrost podwyżek energii gazowej będzie niższy od tego, który zaprezentował Urząd Regulacji Energetyki. W wyliczeniach URE określono bowiem jedynie wzrost stawki netto.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 89,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny