Od czego zależy wysokość opłaty za wywóz śmieci?

Każdy mieszkaniec danej gminy bądź powiatu jest zobowiązany do pokrywania kosztów wywozu, recyklingu i odbioru odpadów komunalnych. Opłaty mają zostać spożytkowane na stworzenie oraz utrzymanie punktów odbioru śmieci. Każda gmina i miasto może indywidualnie obliczać stawki za wywóz śmieci oraz ustalać harmonogram, zgodnie z którym będzie się odbywał wywóz odpadów komunalnych. Istnieją cztery sposoby naliczania opłaty, uzależnione od odrębnych kryteriów.

 • Liczby osób, które zamieszkują daną nieruchomość;
 • Powierzchni nieruchomości;
 • Gospodarstwa domowego (jest to typowa stawka ryczałtowa);
 • Ilości zużytej wody.

Władze gminy mogą samodzielnie wybrać i zmieniać metodę naliczania opłat oraz ustalić harmonogram odbioru. Jednocześnie są zobowiązane podać do publicznej wiadomości takie informacje jak:

 • Harmonogram odbioru (w tym odbiór odpadków wielkogabarytowych);
 • Wysokość opłaty podstawowej;
 • Dane firmy, odpowiedzialnej za wywóz odpadów komunalnych.

Ceny w różnych miastach kraju

Gdynia – w 2015 roku mieszkańcy Gdyni odprowadzali opłatę naliczaną za wielkość mieszkania. Osoby mieszkające w nieruchomościach poniżej 45 m2 płaciły 17 zł . Z kolei mieszkańcy lokali o powierzchni 45 – 60 m2 odprowadzali comiesięcznie 28 zł. Najwięcej płacili lokatorzy mieszkań i budynków jednorodzinnych o powierzchni powyżej 80 m2. Ich stawka wynosiła 39 zł. Opłaty dla mieszkańców niesegregujących nieczystości były jeszcze wyższe i wynosiły odpowiednio 25, 42 i 58 zł. Od stycznia 2016 roku segregacja śmieci ma przynieść mieszkańcom dodatkowe oszczędności. Średnia stawka dla mieszkańców segregujących odpady spadła o 2 zł. Nowa opłata za śmieci zbierane nieselektywnie jest dwukrotnie wyższa od standardowej opłaty za odpady segregowane. Jest to czytelny sygnał władz miasta, zachęcający mieszkańców do segregacji nieczystości.

Poznań – tu opłata za wywóz śmieci zależy od liczby mieszkańców w danym lokalu. Podstawowa stawka za jednego mieszkańca segregującego odpady wynosi 12 zł. Przy czym, jeśli w danym lokalu zamieszkuje powyżej czterech mieszkańców, stawka za każdego kolejnego będzie nieco mniejsza. Przykładowo, siedmioosobowa rodzina zapłaci miesięcznie 67,20 zł. Lokatorzy, którzy niezdecydowali się na segregacje poniosą wyższe koszty. Podstawowa stawka za odbiór odpadów nieselektywnych wynosi 20 zł. Władze miasta nie przewidziały żadnych ulg na kolejnych członków rodziny. Tym samym, siedmioosobowe gospodarstwo domowe, niesegregujące odpadów zapłaci za wywóz 140 zł miesięcznie.

Wrocław – opłaty za wywóz odpadów komunalnych są tu naliczane w odniesieniu do metrażu nieruchomości, przypadającej na każdego mieszkańca. Zróżnicowane stawki dotyczą osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych oraz w blokach.

 • Zabudowa wielorodzinna – najmniej zapłacą mieszkańcy, których zajmowana powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 27 m2 na osobę. Standardowa opłata za odbiór odpadów segregowanych wynosi 0,85 zł/m2. Osoby niesegregujące zapłacą za wywóz śmieci 0,95 zł/m2. Stawki będą wyższe w przypadku, gdy na mieszkańca lokalu przypada więcej niż 27 m2 powierzchni użytkowej. Ich wartość wynosi wtedy 0,95 zł/m2 oraz 1,42 zł/m2 (w przypadku segregacji nieselektywnej).
 • Zabudowa jednorodzinna – Tu wprowadzono opłatę za mieszkańca. Stawka dla osoby, która zajmuje mniej niż 27 m2 powierzchni użytkowej budynku wynosi 19 zł (za odpady segregowane) lub 28,50 zł (za odbiór odpadów nieselektywnych). Jeśli powierzchnia użytkowa przeliczana na mieszkańca przekracza 27 m2 wysokość opłat wzrasta do wartości 22 zł (za odbiór odpadów segregowanych) oraz 33 zł za wywóz śmieci nieselektywnych.

Wywóz śmieci nie jest drogi. W dużych miastach trzeba zapłacić za niego 20-30 zł za jedną osobę. Często jest to wliczane do czynszu.
Cennik wywozu śmieci w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i innych dużych miastach

Rybnik – tu zasady naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych są dość proste. Opłata wynosi 9 zł na każdego mieszkańca nieruchomości, który zadeklarował segregację odpadów. Stawka za nieselektywny wywóz śmieci wynosi 15 zł na każdego mieszkańca. Widzimy zatem, że Rybnik wyznaczył dość atrakcyjne stawki za odbiór odpadów .

Warszawa – to kolejne miasto, które wybrało sposób wyliczeń w oparciu o liczbę mieszkańców nieruchomości. Odbiór odpadów przez firmy komunalne jest uzależniony od specyfiki budynku. Mieszkańcy bloków, kamienic i innej zabudowy wielorodzinnej płacą:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe – 10 zł w przypadku odpadów segregowanych lub 12 zł od śmieci niesegregowanych;
 • Dwuosobowe gospodarstwo domowe – 19 zł za odbiór odpadów selektywnych bądź 23 zł za wywóz śmieci niesegregowanych;
 • Trzyosobowe gospodarstwo domowe – 28 zł za wywóz odpadów segregowanych lub 34 zł w przypadku braku segregacji;
 • Czteroosobowe lub większe gospodarstwo domowe – 37 zł za odbiór odpadów segregowanych lub 45 zł za wywóz śmieci nieselektywnych;

W przypadku zabudowy jednorodzinnej stawka jest nieco inna i wynosi:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe – 30 zł przy segregacji lub 36 zł w przypadku odpadów niesegregowanych;
 • Dwuosobowe gospodarstwo domowe – za wywóz śmieci przez firmy komunalne trzeba zapłacić 45 zł w przypadku segregacji lub 54 zł za odpady niesegregowane;
 • Gospodarstwo trzyosobowe bądź większe – odbiór odpadów segregowanych kosztuje w tym wypadku 60 zł. Za nieczystości niesegregowane trzeba już zapłacić 72 zł.

Katowice – władze miasta ustaliły składkę w obliczeniu na każdego mieszkańca danej nieruchomości. Tym samym, opłata za wywóz śmieci segregowanych wynosi 14 zł miesięcznie. W przypadku odpadów niesegregowanych trzeba już zapłacić 20 zł za każdą osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym.

Które miasto płaci najwięcej, a kto najmniej?

Najwięcej za wywóz śmieci płacą mieszkańcy większych miast. Stawka na jednego mieszkańca z reguły nie spada poniżej kwoty 10 zł. Znacznie niższe stawki obowiązują na terenie mniejszych miast oraz wsi. Uśredniona opłata za wywóz segregowanych odpadów komunalnych często wynosi tam 5 do 7 zł na osobę. Nie możemy jednak ostatecznie określić, kto płaci za odpady najmniej. Stawki nielicznych, małych gmin w niczym nie odbiegają od cen za wywóz śmieci w największych miastach naszego kraju.

Warto też dodać, że każda gmina może samodzielnie wybierać sposób naliczania opłat, zmieniać je i podwyższać. W wielu miastach rok 2016 przyniósł kolejne podwyżki za wywóz śmieci. Władze miast na ogół podkreślają, że owe podwyżki wynikają z większych kosztów wywozu nieczystości przez firmy komunalne.

Porażka ustawy śmieciowej

Wprowadzona dwa lata temu ustawa śmieciowa miała na celu likwidację dzikich wysypisk śmieci. Według założeń projektowych, opłata za wywóz i recykling nieczystości ma polegać na zasadach równości. Płacą ją wszyscy, niezależnie od realnej liczby produkcji odpadów. Ustawodawca przewidywał, że narzucenie nowej opłaty zlikwiduje dzikie wysypiska. W czerwcu 2015 roku Narodowa Izba Kontroli sprawdziła, czy założenia ustawy śmieciowej mają uzasadnienie w rzeczywistości. Z jej raportu wynika, że nie. Przypomnijmy, że znowelizowana w 2012 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiła, iż to właśnie gminy stały się właścicielami odpadów. Niestety system działania nowej ustawy jest nieszczelny. W ponad 60 % skontrolowanych przez NIK gminach po 2012 roku powstały nowe, nielegalne wysypiska śmieci. W roku 2013 liczba nielegalnych wysypisk w skontrolowanych gminach wynosiła 894. Kontrola z 2015 roku wykazała, że ich liczba wzrosła do 1452. W raporcie NIK możemy wyczytać, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak stacjonarnych punktów zbierania odpadów komunalnych. Są to miejsca, w których mieszkańcy mogliby pozostawiać zużytą elektronikę i sprzęty, których nie można wyrzucić do zwykłych kontenerów na śmieci.Kolejną kwestią są rosnące koszty wywozu odpadów. Według raportu NIK wywóz śmieci w wielu kontrolowanych gminach jest coraz droższy. Lokalne władze nadal mają problemy z jednoznacznym oszacowaniem kosztów gospodarki odpadami. Wiele gmin unika niedoszacowania wydatków i wprowadza zawyżone stawki za wywóz odpadów komunalnych. Niechlubnym rekordzistą jest tutaj Kraków. Władze tego miasta w roku 2013/2014 zebrały od mieszkańców o 73 mln zł więcej, niż kosztowała gospodarka odpadami komunalnymi.

Mimo przeszacowywania kosztów wiele władz gmin niechętnie podchodzi do kwestii obniżania opłaty za wywóz śmieci. Gospodarowanie odpadami staje się też mniej efektywne przez zryczałtowane rozliczenie lokalnych władz z firmami odbierającymi odpady. Według NIK po dwóch latach gminy powinny już potrafić oszacować ilość opadów i rezygnować z rozliczeń zryczałtowanych, które są dla nich niekorzystne.  Najbardziej opłacalną formą rozliczeń byłoby wypłacanie stawki za faktycznie wywiezione odpady komunalne. Niestety w wielu gminach nadal nie jest to możliwe, a stawki za wywóz śmieci nie ulegają obniżkom.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 72,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny