Ile może dorobić emeryt i rencista – limity zarobków

Ile można dorobić do emerytury – przepisy

Wiele osób zastanawia się, czy rencista może pracować lub czy można swobodnie dorabiać do emerytury. Oczywiście tak, nie ma żadnych przeciwskazań, by osoby będące na emeryturze lub rencie zaczęły pracować. Jednakże należy uważać z wysokością zarobków, ponieważ może to mieć wpływ na wysokość świadczenia. Limity zarobków dorabiania do emerytury lub renty są ustalane na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju i są obliczane dla trzech kolejnych miesięcy.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów wynoszą 70% średniej pensji. Przekroczenie tej kwoty może spowodować zmniejszenie świadczenia, a przekroczenie o 130% może spowodować jego czasowe zawieszenie. Dlatego warto dobrze przekalkulować zarobki, czy faktycznie dochody nie są za wysokie.

Limity zmieniają się co trzy miesiące, dlatego należy być z tym na bieżąco. Dzieje się tak, ponieważ wysokość jest określona na bazie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a to ciągle ulega zmianie. Dochody mogą zatem w jednym kwartale przekraczać limit, w innym nie wpływać na jej wysokość.

Ile może dorobić emeryt i rencista – limity od września 2020 r.

To, ile może dorobić rencista i emeryt jest uzależnione od wysokości średniego wynagrodzenia. W kwartale od 1 września do 30 listopada wynosi 3517,20 gr. To około 200 zł mniej niż w poprzednim okresie! Warto mieć to na względzie, ponieważ nawet niewielkie przekroczenie tego limitu może skutkować częściowym zawieszeniem emerytury i koniecznością zwrotu nadwyżki po zakończonym okresie rozliczeniowym – czyli wraz z PIT-em w kolejnym roku.

Kwota ta jest bardzo różna w różnych okresach. Od marca do 1 czerwca 2018 roku wynosiła zaledwie 3161,7 zł, jednakże już w roku 2019 było to 3404,70 zł. Kwota ta cyklicznie rosła aż do tego roku. W okresie czerwiec – wrzesień 2020 limit dorabiania dla emerytów i rencistów wynosił 3732,10 zł, obecnie jest to ponad 200 zł mniej. Prognozy ekonomistów wskazują na to, że średnia pensja może być coraz niższa, dlatego ten limit także będzie się ciągle zmniejszał.

Górnym limitem, od którego emerytura czy renta zostają czasowo zawieszone (co oznacza, że żadne środki nie są z nich wypłacane) jest 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Je także oblicza się na trzy miesiące. Od września 2020 roku przekroczenie kwoty 6531,90 zł oznacza więc zawieszenie wypłacania świadczenia. We wcześniejszym okresie, od czerwca do września, było to 6931,00 zł. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach prawnych.

Ile można dorobić na emeryturze – przekroczenie limitów

Częściowe zawieszenie emerytury

Częściowe zawieszenie emerytury, czyli zmniejszenie jej o kwotę ponad zarobiony limit, następuje kiedy przekroczysz limit zarobków od 70 do 130%. Odliczana jest kwota zarobiona ponad limit, jednakże w tym wypadku istnieją kwoty maksymalnego zmniejszenia. W przeciwieństwie do limitów wynagrodzenia rencisty i emeryta są one obliczane raz w roku w terminie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, więc 1 marca każdego roku.

W 2020 roku te wartości wynoszą:

  • 620,37 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Jeśli wynagrodzenie rencisty lub emeryta będzie wyższe o 130% niż standardowe przeciętne miesięczne dochody, świadczenie zostanie całkowicie zawieszone, ale tylko na okres zarabiania dodatkowych pieniędzy.

Mężczyzna pracujący w warsztacie oraz ile może dorobić emeryt, ile może dorobić rencista
Porady, ile może dorobić emeryt, ile może dorobić rencista w sposób zgodny z prawem

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Dochody na emeryturze i rencie – kiedy świadczenie nie będzie zawieszone?

Jest jednak kilka sytuacji, w których zarobki nie mają wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych czy rentowych. Dotyczy to renty inwalidy wojennego lub renty rodzinnej po tej osobie. Świadczenie nie zostanie zawieszone także w przypadku renty inwalidy wojskowego, ale emerytura wojskowa nie ma tutaj żadnego znaczenia – wojskowych bez renty obowiązują takie same zasady jak innych emerytów.

W pozostałych wypadkach dochody na emeryturze i rencie są limitowane, a osoba zarabiająca ma obowiązek sama kontrolować, czy zarobki nie przekraczają ustalonych w danym kwartale zasad. Limity zarobków nie obowiązują osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. Oznacza to, że kobiety, które skończyły 60 lat i mężczyźni, którzy mają 65 lat mogą dorobić do emerytury nieokreśloną kwotę pieniędzy. ZUS nie zabierze emerytury pełnoprawnym emerytów.Ile może dorobić rencista i emeryt – dodatkowe informacje

Osoby, które nie mają przekroczonego wieku emerytalnego, powinny dokładnie sprawdzać, czy nie przekraczają danych limitów. W momencie przekroczenia należy poinformować o tym ZUS. Wtedy wysokość emerytury zostanie w odpowiedni sposób zmniejszona. W przeciwnym wypadku trzeba będzie zwrócić nienależnie pobrane świadczenie pod koniec roku, wraz z rozliczeniem PIT, a to może być spora kwota. Obowiązek informowania ZUS o tym przypadku dotyczy zarówno osób pracujących na umowę o pracę, jak i tych, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jeśli jest to jednorazowa umowa o dzieło, także należy zgłosić ten fakt do ZUS-u.

Te zasady nie dotyczą niektórych rencistów: inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, którzy są niezdolni do pracy ze względu na pełnioną wcześniej służbą wojskową. Limity nie obowiązują także osób, które mają renty rodzinne po inwalidach wojennych i wojskowych. Emerytura wojskowa jednak wymaga zgłoszenia i podlega takim samym zasadom odliczania kwoty powyżej limitów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny