Ulga termomodernizacyjna 2021 – co to jest i komu się należy?

Nowy piec grzewczy, fotowoltaika czy inne nowoczesne systemy wykorzystujące zasoby odnawialne to decyzja, która pociąga za sobą możliwość odliczeń w zeznaniu PIT. Wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej w pewien sposób jest zachętą do przekształcania budynków w miejsca bardzie przyjazne środowisku. Termomodernizacja w ciągu ostatniej dekady znacząco staje się coraz bardziej popularna wśród inwestorów. Nie ulega również wątpliwości, że podatki płaci się na każdym kroku, choćby nawet przykładem może być podatek od wygranej w lotto.

Odliczenie termomodernizacji w zeznaniu PIT należy się większości osób rozliczających się z podatków. Ważne jest, aby dana osoba fizyczna była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, a w tym przypadku domu jednorodzinnego. Musi ona również wykazać koszty poniesione w związku z termomodernizacją taką jak przykładowo fotowoltaika.

Ula termomodernizacyjna 2021 przysługuje osobie fizycznej, która w ciągu roku rozlicza się według stawki 19%, skali podatkowej czy ryczałtu. Warto znać możliwości odliczenia termomodernizacji, ponieważ jest to podwójna korzyść – dla inwestora i dla środowiska. Istotną sprawą jest fakt, iż rozliczyć się z ulgi mogą tylko osoby, które są właścicielami budynku, który został już ukończony wcześniej. Inwestorzy budujący dom od podstaw nie mają takiej opcji. Jeśli ktoś nie zna się na szeroko pojętym „podatku”, to lepiej będzie skorzystać z pomocy fachowców i rozliczyć ulgę termomodernizacyjną.

Odliczenie termomodernizacji – jak wykazać ulgę?

Aby móc odliczyć termomodernizację w PIT, należy dobrze wiedzieć, jakie prace remontowe pod nią podlegają. Cała definicja termomodernizacji ujęta jest w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zm.). Jednym z najważniejszych punktów jest to, aby dana modernizacja niosła za sobą mniejsze wykorzystanie energii w późniejszym czasie cele ogrzewania wody i powietrza w domu jednorodzinnym.

Kolejnym warunkiem uznania prac za termomodernizacyjne jest to, aby w ich efekcie zmniejszyły się straty energii, która dostarczana jest do systemów cieplnych. Inaczej mówiąc, chodzi o oszczędność energii pierwotnej, jak i oszczędność kosztów ponoszonych na dostarczenie ciepła do budynku. Za termomodernizację uznaje się także wszelkie działania podjęte w celu zamiany źródła energii z nieodnawialnego na odnawialne. Za oczywisty przykład można uznać fotowoltaikę.Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Limit odliczenia

Najważniejsze jest to, ile wynosi ulga termomodernizacyjna 2021. Może to być nawet do 53 tys. zł na osobę. Limit ten dotyczy danej osoby, a nie budynku, dlatego też jedna osoba fizyczna może wykazać ulgę o wysokości 53 tys. zł na wszystkie budynki, które posiada. Czyli innymi słowami mówiąc, limit ten przysługuje na jedną osobę, a nie na jedną modernizację budynku mieszkalnego.

Aby móc wykazać ulgę, trzeba posiadać odpowiednie faktury świadczące o poniesionych kosztach. Wszelkie faktury powinny być oparte na podatku od towarów i usług. Brak tego powoduje, iż ulga podatkowa może nie zostać uznana. Regulacje prawne dotyczące wydatków ujęte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489). Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Rozliczenie PIT – porady praktyczne

Znajomość ulgi termomodernizacyjnej jest równie ważna, jak wiedza o piecu grzewczym przyjaznym dla środowiska, podatku o wygranej w lotto czy operacie przeciwpożarowym. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Odliczenie termomodernizacji w zeznaniu rocznym można zastosować za rok kalendarzowy, w którym wydatki zostały poniesione. Jeśli jednak nie będzie możliwe skorzystanie z pełnej ulgi z uwagi na niewystarczający dochód, to można rozłożyć ją na kilka lat kolejnych (maksymalnie 6 lat).

Od każdej ogólnej zasady są wyjątki. Również w kwestii ulgi termomodernizacyjnej można spodziewać się różnych sytuacji, które należy rozpatrywać indywidualnie. Ulga termomodernizacyjna, operat przeciwpożarowy czy podatek od wygranej w lotto to ważne kwestie, dlatego warto się z nimi zaznajomić. Jak już wcześniej zostało wspomniane, warto skorzystać z pomocy doświadczonej osoby podczas corocznego rozliczenia PIT. Tylko wtedy ma się pewność, że ulga zostanie rozliczona zgodnie z prawdą i bez zbędnych komplikacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny