Średnie zarobki lekarzy w Polsce według danych GUS

Główny Urząd Statystyczny opracowuje dane statystyczne dotyczące zarobków różnych specjalistów. Raporty pojawiają się co dwa lata, a ostatni z nich został opublikowany w październiku 2020 roku. Według danych zaprezentowanych przez GUS płaca lekarzy w Polsce była jedną z najwyższych wśród grup zawodowych, które pracują na etacie.

Ile zarabia lekarz w Polsce? Według danych statystycznych GUS, średnie zarobki lekarzy wynoszą 10 909,24 zł brutto. Mediana wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych wyniosła 6 371 zł. Z kolei średnie zarobki pielęgniarek według Głównego Urzędu Statystycznego osiągnęły poziom 6 299,02 zł. Według danych statystycznych, średnie zarobki farmaceutów wyniosły 6 134,85 zł. Na nieco niższe zarobki mogły liczyć położne, których mediana wynagrodzeń to 6 100,07 zł brutto. Według raportu GUS, przeciętne zarobki lekarzy dentystów utrzymywały się na poziomie 5 658,79 zł brutto. Natomiast inni specjaliści ochrony zdrowia zarabiali przeciętnie 5 367,14 zł. Przypomnijmy jednak, iż są to dane pochodzące z 2020 roku. W trakcie ostatnich dwóch lat płaca lekarzy została podwyższona. Kolejny raport GUS prawdopodobnie pojawi się pod koniec 2022 roku. W opracowaniu znajdą się aktualne, średnie zarobki różnych grup zawodowych.

Nieco odmienne, średnie wynagrodzenie lekarzy zaprezentowano w serwisie wynagrodzenia.pl należącym do Sedlak & Sedlak. Według danych, średnie zarobki lekarzy wynoszą 6 550 zł brutto. Według raportu, najniższa płaca lekarzy w Polsce wynosi 5 230 zł brutto. Z kolei najlepiej opłacani specjaliści mogą zarobić 10 310 zł brutto. Dane pochodzą ze stycznia 2022 roku i zostały opracowane na podstawie próby 228 lekarzy różnych specjalizacji.

Warto także zauważyć, że dane zebrane przez GUS oraz serwis wynagrodzenia.pl mają charakter uśredniony. Pensja lekarza będzie uzależniona od kilku istotnych czynników. Do najważniejszych należy specjalizacja oraz staż pracy. Płaca lekarzy specjalistów będzie także uzależniona od liczby dodatkowych dyżurów w szpitalu.

Ile zarabia lekarz? Minimalne zarobki lekarzy w Polsce według specjalizacji

1 lipca 2022 roku weszła w życie nowa siatka płac medyków. W siatce określono minimalne wynagrodzenie zasadnicze wśród pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. Minimalna pensja pochodzi z nowych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych.

Ile zarabia lekarz specjalista w 2022 roku? Minimalna pensja lekarza specjalisty pierwszego i drugiego stopnia wynosi 8 210 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie lekarza bez specjalizacji to z kolei 6 738,41 zł brutto. Najniższa minimalna pensja dotyczy lekarzy stażystów, którzy zarabiają minimum 5 379 zł.

Minimalne wynagrodzenie lekarza dentysty bez specjalizacji może wynosić 6 738,41 zł, z kolei lekarz dentysta stażysta zarobi minimum 5 379 zł brutto. Ustawa reguluje także minimalne zarobki farmaceutów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologów, psychologów oraz innych pracowników medycznych z wykształceniem na poziomie magisterskim. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie za etat wynosi 5 775 zł. Wspomniani pracownicy medyczni z wykształceniem na poziomie studiów I stopnia mogą zarobić minimum 5 323 zł.

Pracownicy działalności podstawowej (innej niż zawód medyczny) z wykształceniem wyższym mogą liczyć na minimalne wynagrodzenie na poziomie 5 662,53 zł. Nowa siatka płac obejmuje także techników elektroradiologów i innych pracowników wykonujący zawód medyczny, posiadających wykształcenie średnie. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie na etacie wynosi 4 870 zł.

Warto zauważyć, że minimalne wynagrodzenie uregulowane w siatce płac nie oznacza realnych zarobków lekarza. W rzeczywistości lekarze (np. doświadczony kardiolog, neurochirurg, pediatra) często zarabiają znacznie więcej. Etat w szpitalu może być uzupełniony o dodatkowe dyżury, prywatną praktykę lub pracę w przychodni. W związku z tym pensja lekarza okazuje się mocno zróżnicowana. Sprawdź także ten artykuł z informacjami, ile zarabia hydraulik.

Ile zarabia lekarz specjalista? Którzy fachowcy zarabiają najwięcej?

Pensja lekarza jest ściśle uzależniona od wybranej specjalizacji. Różnice w wynagrodzeniu okazują się dość znaczące. Najwięcej zarabiają lekarze rodzinni, których średnie zarobki według danych raportu Sedlak & Sedlak wynoszą 10 090 zł brutto. Z kolei zatrudniony w szpitalu lekarz pediatra zarabia średnio 9 200 zł. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych zarabia średnio 9 780 zł.

Ile zarabia lekarz anestezjolog? Średnia pensja lekarza anestezjologa wynosi 8 820 zł. Z kolei specjalista ortopeda może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 8 290 zł. Nieco mniejsza pensja dotyczy ginekologów, którzy zarabiają średnio 6 970 zł. Nieco lepiej prezentuje się średnie wynagrodzenie chirurga bądź neurochirurga, który może liczyć na około 8 430 zł. Podobnie kształtuje się mediana zarobków kardiologów, wynosząca 8 330 zł brutto. Wynagrodzenie chirurga plastycznego to przeciętnie 5 670 zł.

Jak widzimy, najwięcej zarabiają lekarze rodzinni. Średnia płaca specjalistów jest mocno zróżnicowana. Według raportu firmy Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzenia lekarzy wynosi 6 550 zł brutto, a średnie zarobki wahają się w przedziale od 5 200 do 10 310 zł brutto. 25 % osób zarabia więcej. Dobrym przykładem jest wynagrodzenie ordynatora w szpitalu. Ordynatorzy zarabiają średnio 9 220 – 15 000 zł. Mediana wynagrodzeń na stanowisku ordynatora w szpitalu wynosi 11 340 zł brutto.

Dodatki do pensji lekarzy

Podstawowa pensja lekarza pracującego w przychodni lub w szpitalu może zostać podwyższona. W rzeczywistości wielu lekarzy pracuje na więcej niż jednym etacie, a ponadto może liczyć na dodatki do wynagrodzenia zasadniczego.

Jednym z przyznanych w ostatnich latach dodatków jest tak zwany dodatek covidowy. Wysokość dodatku covidowego wynosi 100 procent podstawowego wynagrodzenia. Według zapisów prawa, maksymalna wartość dodatku covidowego została ustalona na kwotę 15 000 zł.

Dodatek covidowy przysługuje pracownikom medycznym, którzy świadczą czynne usługi w zakresie ochrony zdrowia pacjentów zarażonych bądź podejrzanych o zarażenie Covid. Pracownik medyczny musi mieć bezpośredni kontakt z pacjentami i pracować na oddziałach, w których placówka medyczna posiada miejsca dla pacjentów zarażonych bądź podejrzanych o zarażenie się wirusem Sars-COV-2.

Ustaliliśmy już średnie zarobki lekarzy pracujących w Polsce. A może zainteresuje Cię również, ile zarabia pielęgniarka?

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny