Przydomowa oczyszczalnia ścieków – podstawowe informacje, schemat

Jak działa oczyszczalnia ścieków? Przydomowa instalacja drenażowa, działanie

Zanim odpowiemy na pytanie, jak działa oczyszczalnia ścieków, musimy najpierw określić jej schemat. Okazuje się, że przydomowa oczyszczalnia może przybierać kilka różnych form, które dopasowujemy do warunków glebowych i rozmiarów posesji. Na dużych działkach przeważnie wykonuje się przydomowe oczyszczalnie drenażowe. Jest to popularne rozwiązanie, które charakteryzuje się ekonomią wykonania oraz bardzo skutecznym działaniem.

Oczyszczanie ścieków przechodzi przez podstawowe etapy. Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z osadnika gnilnego, a następnie z drenażu rozsączającego. Działanie oczyszczalni polega na wstępnym oczyszczeniu ścieków w osadniku gnilnym. Następnie wstępnie oczyszczone ścieki przepływają do studzienki rozdzielczej. Ostatnim elementem systemu filtracji są perforowane rury drenarskie, które rozsądzają ścieki na poletka filtracyjne. Rozmiary poletka filtracyjnego muszą być odpowiednio dobrane do ilości produkowanych ścieków. Warto także dodać, że schemat oczyszczalni musi także zawierać kominek wentylacyjny,

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozłączającym świetnie sprawdza się na posesjach, w których woda gruntowa znajduje się nisko pod powierzchnią, a ilość produkowanych ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę. Rury drenarskie powinny znajdować się minimum półtora metra od powierzchni wód gruntowych. Warto przeprowadzić kilka pomiarów poziomu wody i przepuszczalności gruntu. Woda gruntowa występująca na wysokim poziomie gruntu uniemożliwiłby prawidłowe działanie oczyszczalni. W tym przypadku należy wykorzystać inny schemat oczyszczania ścieków lub zbudować zamknięte szambo.

Jak działa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym? Praktyczne informacje, etapy oczyszczania

Kolejne praktyczne rozwiązanie do montażu na działce to oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym. Oczyszczanie przebiega przez podobne etapy jak w przypadku instalacji drenażowych. Pierwszy element to osadnik gnilny, który wstępnie oczyszcza ścieki.

W następnej kolejności znajduje się specjalny zbiornik ze złożem biologicznym. Jego komora jest stale napowietrzana, co umożliwia rozwój bakterii (odżywiających się zanieczyszczeniami ze ścieków). Dochodzi do utleniania związków organicznych zawartych w ściekach, a oczyszczona w ten sposób woda może być odprowadzona do gruntu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym zapewnia niskie koszty eksploatacji. Jej wykorzystanie będzie znacznie tańsze w porównaniu z tradycyjnym szambem, które należy regularnie opróżniać. Wstępnie oczyszczona woda może zostać odprowadzona do gruntu bez obawy o środowisko naturalne. Jedynym istotnym mankamentem oczyszczalni ze złożem biologicznym okazuje się wyższy koszt inwestycji. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

A może przydomowa oczyszczalnia roślinna? Etapy oczyszczania, działanie, przydatne informacje

Kolejne popularne rozwiązanie to oczyszczalnia roślinna zwana również oczyszczalnią hydrobotaniczną. System wykazuje się dużą sprawnością działania oraz możliwością ciekawego zaaranżowania terenu przy domu. Oczyszczalnia roślinna może stać się elementem przydomowych zbiorników wodnych lub dużych oczek wodnych. Jedynym istotnym ograniczeniem jest konieczność dysponowania dużą powierzchnią posesji.

Na powierzchni oczyszczalni znajduje się roślinność bagienna, głównie trzcina pospolita lub wierzba. Jej zadaniem jest spulchnianie podłoża i doprowadzanie powietrza do złoża. Samo złoże składa się z warstwy piasku, ziemi i żwiru. Należy je oddzielić od gruntu specjalną folią. Na ogół wykonuje się złoże na głębokości około 1,5 – 2 metry pod powierzchnią gruntu, by uniknąć ryzyko przymarzania w okresie zimowym. Pierwszym etapem oczyszczania jest osadnik gnilny. Kolejnym wspomniane wcześniej filtry gruntowo roślinne. Ścieki powoli przesączają się przez filtry i ulegają uzdatnieniu poprzez procesy oczyszczania biologicznego.

Instalacja oczyszczalni roślinnej może przybierać dwie formy. Pierwszą jest oczyszczalnia z poziomym przepływem ścieków. W tym przypadku ścieki przepływają poziomo od zbiornika, aż do końca instalacji. Drugie rozwiązanie to przepływ pionowy. W tym przypadku następuje przesiąkanie ścieków poprzez filtr gruntowy, a dopływ wstępnie oczyszczonych ścieków może być dowolnie regulowany przy użyciu pompy. Dla porównania, ścieki z przepływem poziomym przepływają w sposób ciągły i bez kontroli ilości przepływu.

Co ciekawe przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtracją roślinną wykazuje się bardzo dobrą skutecznością działania. Rośliny bagienne świetnie radzą sobie z usuwaniem związków azotu, a uzyskana po oczyszczeniu woda może spełniać normy 2 klasy czystości. Jest to bardzo dobry wynik. Filtracja roślinna może także sprzyjać eliminacji patogenów takich jak salmonella lub bakterie coli. Dzięki temu oczyszczanie ścieków za pomocą złóż roślinnych coraz częściej znajduje zastosowanie przy domach jednorodzinnych i domkach letniskowych. Konieczne jest jednak posiadanie odpowiednio dużej działki oraz wykonanie oczyszczalni w dużym oddaleniu od ujęć wodnych.

Wiesz już, jak działa oczyszczalnia ścieków. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Dowiesz się z nich między innymi, jak sprawdzić szczelność klimatyzacji, a także, ile wody zużywa pralka.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny