Wypowiedzenie z pracy a Kodeks Pracy

Wydawać by się mogło, iż pismo dotyczące rezygnacji z pracy nie jest żadnym problemem. Rzeczywiście patrząc na wzór wypowiedzenia z pracy, nie ma w nim zawartych skomplikowanych informacji. Jednak należy pamiętać o tym, aby wszystko było zachowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w Kodeksie Pracy. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i również pracodawca mogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Zobaczmy zatem, co dokładnie Kodeks Pracy mówi o rozwiązaniu umowy o pracę:

Art. 30. §  1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 4. z upływem czasu, na który była zawarta.
 5. (uchylony)

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana z wypowiedzeniem.

§ 2¹. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracy zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Ile może wynieść okres wypowiedzenia z pracy?

Zanim dowiemy się, jak napisać wypowiedzenie z pracy, należy jeszcze zajrzeć do umowy o pracę, aby przekonać się, jak długi okres wypowiedzenia nas obowiązuje. Okres wypowiedzenia również jest regulowany przez Kodeks Pracy. Jest to zabezpieczenie zarówno pracownika, aby z dnia na dzień nie został pozbawiony pracy, czyli też środków do życia. Ale także pracodawca będzie miał odpowiedni wymiar czasu na to, by poszukać nową osobę, która zastąpi pracownika składającego wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia jest zależny od charakteru oraz długości umowy, a także ustaleń między pracodawcą i pracownikiem. Dlatego okres wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na okres próbny będzie wynosić:

 • 3 dni robocze - w momencie, kiedy okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień - w momencie, kiedy okres próbny przekracza 2 tygodnie
 • 2 tygodnie - w momencie, kiedy okres próbny wynosi 3 miesiące

Natomiast okres wypowiedzenia o pracę, która jest zawarta na czas określony lub nieokreślony, będzie wynosić:

 • 2 tygodnie - w momencie, kiedy pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc - w momencie, kiedy pracownik był zatrudniony na okres wynoszący przynajmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące - w momencie, kiedy pracownik był zatrudniony na okres wynoszący przynajmniej 3 lata

Warto jednak pamiętać o tym, że umowy pod względem okresu zatrudnienia się sumują, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła zgodnie z przepisami zawartymi w art. 23¹ Kodeksu Pracy. W tych zapisach istnieje m.in. informacja o tym, że w “Terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Znając już wszystkie warunki umowy o pracę, łatwiej będzie nam dowiedzieć się, jak napisać wypowiedzenie z pracy przez pracownika, a także, w jaki sposób złożyć takie pismo. Spełniając wszystkie warunki, możemy mieć pewność tego, że zostanie ono rozpatrzone zgodnie z prawem obowiązującym w przepisach Kodeksu Pracy. Zobaczmy zatem, jakie informacje musi zawierać pismo składane pracodawcy.

Przede wszystkim wzór wypowiedzenia o pracę zawiera wszystkie dane pracodawcy i pracownika. W treści wypowiedzenia informujemy o wypowiedzeniu umowy o pracę, jednocześnie umieszczając datę i miejsce zawarcia umowy. Kolejnym krokiem, jaki sprawi, że wniosek będzie napisany zgodnie z prawem, jest umieszczenie informacji o tym, pomiędzy kim była zawarta umowa. Na koniec, pismo powinno zawierać informacje o tym, jaki okres wypowiedzenia przysługuje, zgodnie z zapisem, jaki znajduje się w umowie o pracę. Oczywiście nasz wniosek musi być podpisany przez pracownika.

Po złożeniu pisma powinniśmy oczekiwać, że wypowiedzenie umowy o pracę będzie podpisane przez pracodawcę lub osobę do tego upoważnioną. Tylko wtedy będziemy wiedzieli, że wniosek został przyjęty. Pojawia się zatem pytanie, czy wniosek z wypowiedzeniem umowy o pracę może być rzeczywiście odrzucony.

Teoretycznie bywa tak, że złożenie wypowiedzenia przez pracownika spotka się z dość dużą dezaprobatą pracodawcy, szczególnie jeżeli nasze stanowisko wymaga wyjątkowych kwalifikacji oraz umiejętności. Jednak to nie oznacza, że wypowiedzenie nie zostanie przyjęte. Brak podpisu pod wypowiedzeniem będzie oznaczać wyłącznie nieznajomość prawa przez pracodawcę. Ponieważ art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy wyraźnie mówi o tym, że każda ze stron, zarówno pracownik, jak i pracodawca mają takie samo prawo do wydania oświadczenia o rezygnacji z pracy, jednak pamiętając o zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia, o jakim mowa jest w umowie o pracę. Gdy już będziemy wiedzieć, w jaki sposób wygląda wzór wypowiedzenia umowy o pracy, to z pewnością będzie nas interesować również to, jak wyrejestrować się z urzędu pracy, a także czy można mieć dwie umowy o pracę.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny