Boom mieszkaniowy

Co wlicza się do całkowitego kosztu kredytu?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w skład całkowitego kosztu kredytu hipotecznego wchodzą wszystkie te elementy, które składają się na wysokość miesięcznej raty. Najczęściej są to:

  • oprocentowanie – składa się z dwóch elementów: niezmiennej marży narzuconej przez bank oraz zmiennej stopy WIBOR, czyli wysokości oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Jeśli wskaźnik WIBOR znajduje się na mniej więcej stabilnym poziomie, jest to sytuacja sprzyjająca kredytobiorcom. Jego wahania mogą jednak podnieść całkowity koszt kredytu hipotecznego;
  • ubezpieczenie kredytu – chroni Cię przed niemożnością spłacenia kolejnej raty z przyczyn losowych – np. gdy zachorujesz lub niespodziewanie stracisz pracę;
  • prowizja dla banku – opłata, którą bank pobiera za to, że udzielił Ci kredytu. Może być płatna jednorazowo lub wliczona w comiesięczną ratę. Jej wysokość zazwyczaj nie przekracza 2% wartości całego kredytu.

Czy wiesz, że…

Jeśli bank oferuje kredyt na mieszkanie bez prowizji, najpewniej zrekompensował sobie ją w inny sposób – wyższym oprocentowaniem lub koniecznością zakupu dodatkowego ubezpieczenia na życie.

Boom mieszkaniowy

Całkowity koszt kredytu hipotecznego – co nie wchodzi w jego skład?

Choć wydawać by się mogło, że podane powyżej składowe stanowią już ostateczny, całkowity koszt kredytu, w rzeczywistości możesz natrafić na dodatkowe, poboczne opłaty. Należą do nich:

  • koszty obsługi rachunku płatniczego, z którego będziesz przelewać kolejne raty na rzecz banku,
  • koszty samych przelewów – o ile w twoim banku nie są darmowe,
  • koszty ustanowienia zabezpieczeń kredytu na mieszkanie – np. hipoteki na innej posiadanej nieruchomości,
  • koszty windykacji, jeśli nie będziesz spłacać kredytu w terminie,
  • koszty będące efektem zmiany kursu waluty, jeśli masz kredyt nie w złotówkach, lecz w obcej walucie,
  • koszty dodatkowe – np. aneksu do umowy lub przeniesienia zobowiązania do innego banku,
  • koszty innych, nieobowiązkowych produktów bankowych towarzyszących kredytowi – może to być chociażby plan oszczędzania czy dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Jak działa prawo zasiedzenia

Jak obniżyć całkowity koszt kredytu na mieszkanie?

Wyliczony koszt kredytu hipotecznego wydaje Ci się zbyt wysoki? Spokojnie – to tylko szacunkowa wartość, którą możesz jeszcze modyfikować. Dobrym sposobem na jego zmniejszenie jest chociażby skrócenie okresu spłaty zobowiązania – im krótszy okres kredytowania, tym mniejsze odsetki zapłacisz. A odsetki stanowią zawsze niebagatelną część całej kwoty, jaką zwracasz do banku.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego może się też różnić w zależności od tego, czy zdecydujesz się na wybór rat malejących, czy stałych. Okazuje się bowiem, że w przypadku kredytów długoterminowych raty malejące są korzystniejsze dla kredytobiorcy i ich wybór może mu przynieść spore oszczędności. Dlaczego? W tym przypadku odsetki są wyliczane co miesiąc od stale zmniejszającej się części pozostałej do spłaty – im mniej zostaje do spłaty, tym niższe odsetki i korzystniejsza rata miesięczna.

Czy wybór konkretnego rodzaju rat może naprawdę odegrać tu dużą rolę? Przyjmijmy, że zaciągasz kredyt na 300 000 zł przy oprocentowaniu równym 3,5%. Jeśli wybierzesz raty równe, całkowity koszt Twojego kredytu wyniesie ok. 417 571 zł. W przypadku rat malejących zaczniesz co prawda od wyższej raty początkowej, jednak z każdym kolejnym miesiącem będziesz płacić mniej. A całkowity koszt będzie wtedy równy 405 437,50 zł.

Całkowity koszt kredytu może również ulec zmianie, jeśli zdecydujesz się na jego nadpłacanie, czyli będziesz co miesiąc przelewać nieco więcej, niż jest to wymagane. Takie działanie wymaga jednak zgody banku oraz najczęściej podpisania stosownego aneksu – pozwala jednak na spore oszczędności.

artykuł partnera

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 68,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny