Odliczanie fotowoltaiki od podatku dochodowego

Termomodernizacyjna ulga podatkowa

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła w podatku dochodowym ulgę termomodernizacyjną. Jej zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć związanych z modernizacją budynków jednorodzinnych. Inwestując w fotowoltaikę, również można liczyć na poważny zwrot kosztów.

Odliczenia w ramach tej ustawowej ulgi dotyczą nie tylko stworzenia od podstaw całej instalacji fotowoltaicznej, ale również poszczególnych elementów. Należą do nich m.in.:

 • panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,
 • wymiana okien,
 • ocieplenie dachu albo całego budynku,
 • wymiana źródła energii na źródła odnawialne, instalacja pompy ciepła,
 • wymiana kotła węglowego na kocioł 5 klasy do spalania biomasy,
 • instalacja wentylacji budynku z rekuperacją.

Komu przysługuje odliczenie fotowoltaiki od podatku?

Osoby fizyczne płacące podatek dochodowy mogą skorzystać z ulgi termoizolacyjne pod warunkiem, że:

 • instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana na domu jednorodzinnym poddanym modernizacji. Ulga nie dotyczy budynków nowych, w których uwzględniono już rozwiązania oszczędzające energię;
 • finansowanie termomodernizacji własnego domu wykonano środkami własnymi lub przy pomocy kredytu;
 • inwestycja w fotowoltaikę została rozpoczęta w roku podatkowym. Ulga dotyczy roku, w którym koszty zostały poniesione, ale inwestycja może zostać zakończona w ciągu kolejnych trzech lat;
 • wydatki poniesione na fotowoltaikę zostały udokumentowane fakturami VAT na nazwisko właściciela domu.

Maksymalna wartość inwestycji w domową fotowoltaikę odliczanej od podatku może wynosić 53 000 zł. Poza tym ta kwota jest przypisana do podatnika, a nie do inwestycji. Chodzi o to, że ktoś, kto inwestuje w modernizację swoich dwóch albo trzech nieruchomości, musi poniesione koszty zsumować. Bez względu na rzeczywistą wysokość wydatków, może otrzymać zwrot tylko od wspomnianej wyżej kwoty. Pozytywny jest też fakt, że jeśli wysokość odpisów przekroczy roczny dochód podatnika, to nadmiar można odliczyć w kolejnych sześciu latach.

Ulga podatkowa za fotowoltaikę dla rolników

Koszty instalacji fotowoltaiki mogą być odliczone również przez rolników opłacających podatek rolny. Warunkiem jest posiadanie gruntu na własność albo użytkowanie wieczyste. W przypadku rolników udokumentowane wydatki na fotowoltaikę odlicza się od podatku rolnego w wysokości 25%. Odpisywanie tych kosztów, które zwykle przekraczają roczną wartość podatku rolnego, może trwać do 15 kolejnych lat. Sprawdź także ten artykuł na temat zastosowania paneli fotowoltaicznych.

Najpopularniejsze pompy ciepła - sprawdź promocje!


Mężczyzna sprawdzający jakieś dane na tablecie na tle krajobrazu i paneli fotowoltaicznych, co to jest program
Komu przysługuje odliczenie fotowoltaiki od podatku i jakie dokumenty złożyć, aby odliczyć fotowoltaikę od podatku

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Zwrot podatku za instalację fotowoltaiczną w ramach termomodernizacji

Wbrew pozorom odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego nie jest zabiegiem skomplikowanym. Najważniejszą zasadą, której nie wolno pomijać, jest dokumentowanie wszystkich wydatków. Zakupy na cele inwestycji o wartości brutto do 450 zł mogą być potwierdzone paragonem fiskalnym z numerem NIP, natomiast większe wydatki – fakturami VAT. Bez tych dokumentów nie da się określić i potwierdzić rzeczywistej wysokości kosztów modernizacji domu.

Realizując budowę instalacji fotowoltaicznej, odliczenia wydatków od podatku uwzględnia się w odpowiedniej pozycji załącznika PIT/O. W formularzu mogą się znaleźć tylko wydatki poniesione w roku podatkowym, za który składana jest deklaracja PIT. W przypadku, gdyby dochód był za niski do odpisania kosztów poniesionych na fotowoltaikę, można to wykonać przez sześć lat od końca roku podatkowego rozpoczynającego wydatki.

Ulga termomodernizacyjna, w tym ulga na fotowoltaikę, dotyczy rzeczywistych wartości obciążeń. Trzeba pamiętać o tym, aby w załączniki PIT/O wpisać różnicę sumy udokumentowanych wydatków i ewentualnych dotacji z programów pomocowych. Nie da się po prostu uzyskać podwójnego zwrotu za te same wydatki.

Korzyści z odliczenia fotowoltaiki od podatku

Instalacja fotowoltaiczna dla jednorodzinnego domu kosztuje przeciętnie ok. 30 000 zł. Jeśli założyć ewentualną dotację z jakiegoś programu rządowego, do odliczenia od podatku można wziąć przykładowo 25 000 zł. W zależności od wysokości płaconego podatku ulga termomodernizacyjna wyniesie:

 • podatek dochodowy w wysokości 17%: 25000 x 0,17 = 4250 zł;
 • podatek dochodowy w wysokości 32%: 25000 x 0,32 = 8000 zł;
 • podatek dochodowy w wysokości 19% (liniowy): 25000 x 0,19 = 4750 zł;
 • ulga dla przedsiębiorców w wysokości 23% VAT: 25000 x 0,23 = 5750 zł;
 • ulga dla rolników w wysokości 25%: 25000 x 0,25 = 6250 zł.

Gdyby kwota podatku była niższa od kwoty ulgi, można ją odpisywać przez następne lata – do odpisania całości albo do momentu upływu sześciu lat od rozpoczęcia inwestycji.

Odliczenia fotowoltaiki od podatku dochodowego a program Mój Prąd

Rządowy program Mój Prąd stanowi instrument wspierania energetyki prosumenckiej w formie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Celem dotacji w ramach tego programu jest zwiększenie popularności inwestycji w panele słoneczne przez właścicieli domów. Rozwój fotowoltaiki w skali prosumenckiej zwiększa udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz wypełnia zobowiązania unijne dotyczące ochrony środowiska.

Osobom fizycznym korzystającym z programu Mój Prąd przysługuje zwrot do 50% kosztów w wysokości nie wyższej niż 3000 zł, a także ulga podatkowa. Odliczanie od podatku nie obejmuje części wydatków zwróconych w ramach dotacji. To znaczy, że od kosztów poniesionych na fotowoltaikę należy odjąć wysokość otrzymanej dotacji programowej, a różnicę można odliczyć od podatku.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny