Cena ropy naftowej – pochodna wielu czynników

Aktualna cena ropy kształtuje się na rynkach

Chociaż nikt już chyba nie wątpi w konieczność odchodzenia od będących na wyczerpaniu paliw kopalnych, to obecna gospodarka światowa nadal opiera się na ropie naftowej. Ropa naftowa zyskała na przestrzeni lat największy udział w podaży energii pierwotnej. Zaraz za nią podąża węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny. Najbardziej rozwiniętym rynkiem towarowym stał się właśnie rynek ropy naftowej, a cena ropy płacona za baryłkę jest podstawą, wpływa bezpośrednio na ustalanie cen innych surowców.

Wydobyta z ziemi ropa naftowa charakteryzuje się ogromną różnorodnością. Kilkaset gatunków ropy naftowej wydobywanych na świecie posiada odmienny skład chemiczny i konsystencję fizyczną. Ze względu na ciężar można wyróżnić ropę ciężką, lekką i średnią, która różni się też zakresem zastosowania, a tym samym ceną. Pod względem składu chemicznego dzieli się ropę na parafinową, aromatyczną i naftenową oraz gatunki pośrednie, jak na przykład parafinowo-naftenowo-aromatyczną i parafinowo-aromatyczną. Inne podziały wyróżniają ropę niskosiarkową i wysoksiarkową, wysokożywiczną i małożywiczną i wiele innych.

Handel wszystkimi gatunkami byłby niemożliwy, dlatego podstawę stanowią wybrane, najbardziej płynne gatunki ropy naftowej. Stanowią one swego rodzaju punkty odniesienia i znaki orientacyjnie w morzu gatunków. Nazywa się je benchmarkami od angielskiego bench mark = „reper, punkt o znanej wysokości nad poziomem morza”.

Podstawowe benchmarki ropy naftowej

Ropa Brent – benchmark, służący do wyceny ropy wydobywanej w Europie na polach naftowych na Morzu Północnym. Aktualne notowania baryłki Brent przekraczają 72 USD (w dniu 19.07.2021). Jest to ropa lekka, o zawartości siarki 0,37% - określana jako słodka.

Ropa WTI – jest wydobywana w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Tesasie, stąd inna nazwa Texas Light Sweet. Skrót pochodzi od angielskiego West Texas Intermediate. Zawartość siarki w WTI wynosi poniżej 0,24%, a więc jest ropą słodką i lekką.

Ropa Dubai – jest to ciężka i kwaśna ropa naftowa produkowana w Emiracie Dubaju. Przez długi czas była to jedyna ropa w wolnym obrocie na Bliskim Wschodzie. Stopniowo rozwinął się też rynek ropy omańskiej.

Ropa Ural – ropa wydobywana w Federacji Rosyjskiej.

Ropa Tapis – jest benchmark dla ropy z Malezji o wysokiej jakości.

Gatunki benchmarkowe ropy stanowią podstawę wyceny ropy naftowej i służą do określania warunków w kontraktach długoterminowych. Aktualna pozycja benchmarków może na przestrzeni lat ulegać zmianie. Określenie tych punktów odniesienia wymaga istnienia czterech wspólnych składników jakościowych:

  • wysokiego i stabilnego poziomu wydobycia,
  • wolnego rynku w stabilnym politycznie i ekonomicznie regionie,
  • istnienie odpowiedniego potencjału magazynowego,
  • odpowiedni potencjał przeładunkowy w dogodnej lokalizacji, umożliwiającej dokonywanie transakcji w warunkach odzwierciadlających globalny popyt i podaż.

Na kształtowanie się cen ropy mają jej charakterystyczne parametry: zawartość siarki, koszt transportu, ciężar właściwy oraz globalny i regionalny popyt. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z cennikami.

Czynniki wpływające na notowania ropy naftowej

Aktualna cena ropy a obecna sytuacja popytu

Notowania ceny ropy są publikowane dla głównych benchmarków i bez problemu można te ceny śledzić online. Nawiasem mówiąc, zakres spraw możliwych do załatwienia w trybie online staje się coraz szerszy. W ten sposób możliwe są do załatwienia nie tylko odpisy i wypisy, ale też wymiana dowodu rejestracyjnego albo osobistego, wniosek o dopłatę do wymienianego pieca CO albo o pomoc de minimis. Wprawdzie specyficzny rodzaj wsparcia publicznego dla małych i średnich firm (czyli wspomniana pomoc de minimis) nie ma bezpośredniego związku z ceną ropy, niemniej jednak koszt każdego produktu zawiera element zużytego paliwa – nic nie dzieje się bez wkładu energii.

Popyt na ropę naftową i jej konsumpcja systematycznie rośnie w skali światowej. W przypadku krajów rozwiniętych (Europa, USA, Japonia) zarysowało się ciekawe zjawisko spadku zużycia ropy naftowej. Aktualne zapotrzebowanie na ten surowiec w Europie i w Japonii spadło do poziomu sprzed trzydziestu lat, mimo iż od tego czasu nastąpił wzrost gospodarczy. Podobnie w Stanach Zjednoczonych zużycie ropy jest na poziomie lat 80 ubiegłego wieku. Mocno wzrostową tendencję zużycia ropy naftowej wykazują natomiast Chiny i Indie.

Popyt na ropę naftową zależy od wzrostu gospodarczego oraz od demografii. Jeśli liczba osób w wieku produkcyjnym maleje, jak to na przykład miało miejsce w Japonii, to mimo wzrostu gospodarczego popyt na ropę znacząco maleje. Z tego względu popyt powinien nadal wzrastać z biegiem lat w krajach rozwijających się.

Wpływ zastosowania ropy naftowej na popyt i cenę

Baryłka ropy naftowej odpowiada 159 litrom albo 42 galonom – biorąc tradycyjne jednostki amerykańskie. Ropa jest przerabiana głównie na paliwo: z jednej baryłki otrzymuje się przeciętnie ok. 12 galonów oleju napędowego i ok. 19 galonów benzyny (resztę stanowi ciężki olej i inne produkty). Połowa światowego zapotrzebowania na ropę naftową służy do produkcji paliwa.

W krajach rozwiniętych rynek motoryzacyjny jest nasycony, a na dodatek wciąż postępuje proces oszczędności paliwa. Produkowane są silniki spalinowe zużywające stosunkowo niewiele paliwa. Dodatkowym ograniczeniem popytu na ropę może być przestawienie się przemysłu motoryzacyjnego na silniki elektryczne.

Rosnąca cena ropy naftowej sprawia, że zmianie ulegają szacunki zasobów surowca. Złoża ropy pomijane w szacunkach jako nieopłacalne przy cenie rzędu 20-30 USD za baryłkę, stają się rentowne przy aktualnych cenach. Podobnie działa postęp technologiczny, pozwalając na eksploatację kiedyś nieopłacalnych złóż.

Czynnikiem, który powoduje wahania cen ropy naftowej, jest kurs dolara. Notowania na giełdzie ulegają również wpływom psychologicznym, politycznym, technicznym, militarnym i ekonomicznym.Baryłka ropy naftowej – umowna jednostka pojemności

Baryłka – osobliwa jednostka miary – pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. Do gromadzenia wydobywanego surowca wykorzystywano beczki-baryłki na wino, piwo i whisky. Ponieważ baryłki miały rozmaite rozmiary, a tym samym pojemności, kontrola stanu magazynowego i wydobycia stanowiła spore wyzwanie. Jak było do przewidzenia (wszak potrzeba jest matką wynalazków), producenci ropy naftowej porozumieli się wkrótce i ustalili objętość baryłki na 42 galony amerykańskie. System cen za baryłkę został zaakceptowany najpierw przez federalne władze USA, a następnie na świecie.

Cena ropy naftowej liczona za baryłkę jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Koszt wytwarzania dowolnego towaru na świecie jest powiązany z kosztami transportu, a tym samym z ceną paliwa. Baryłka ropy naftowej zawiera około 159 litrów. Notowania ropy na giełdzie zależą przede wszystkim od podaży i popytu. Zasoby ropy naftowej, jak wszystkich paliw kopalnych, są ograniczone i wydobycie będzie musiało maleć, a cena ropy wzrastać. Notowania na giełdzie mają tendencję wzrostową, a aktualne ceny przekraczają 71 dolarów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny