Kto wydaje uprawnienia budowlane?

Opisywany w tym artykule certyfikat wydają w naszym kraju organy samorządu zawodowego architektów IARP, a także inżynierów budownictwa PIIB, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu kwalifikacji. Do obowiązków komisji kwalifikacyjnej należy między innymi:

 • kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego bądź też pokrewnego dla danej specjalności,
 • ocena praktyki zawodowej,
 • przeprowadzanie egzaminów ze znajomości procesów budowlanych, a także umiejętności praktycznego zastosowania technicznej wiedzy,
 • wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

Jeżeli wiesz już, kto wydaje uprawnienia budowlane, pamiętaj także, że zawsze musi to przebiegać zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, jak zdobyć uprawnienia budowlane, możesz go przeczytać. Treść tego regulaminu wskazuje, że konieczne jest skierowanie się do zespołu egzaminacyjnego i złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przebiegnie pomyślnie, przychodzi czas na zaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane.

W sytuacji, gdy egzamin zostanie zaliczony, decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych podpisują członkowie składu orzekającego. Skład ten jest powoływany przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Sprawdź dokładnie, jak uzyskać uprawnienia budowlane i rozpocznij ten proces.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Po spełnieniu warunków oraz złożeniu wniosku z kompletem dokumentów, potrzebne jest przygotowanie do egzaminu. Z pewnością potrzebujesz zatem odpowiednich materiałów dydaktycznych, aby mieć pewność, że zdobędziesz certyfikat. Na dobrą sprawę naukę możesz rozpocząć na długo zanim złożysz wniosek.

Eksperci z dziedziny między innymi prawa budowlanego przygotowali obszerne kompendium wiedzy. Skorzystała z niego ogromna liczba osób, które nie wiedziały, jak zrobić uprawnienia budowlane i miały na to niewiele czasu. Komplety materiałów dydaktycznych w formie przemyślanych programów pozwolą Ci przygotować się do zdobycia uprawnień następujących specjalności:

 • Uprawnienia konstrukcyjno budowlane,
 • Uprawnienia architektoniczne,
 • Uprawnienia elektryczne,
 • Uprawnienia sanitarne,
 • Uprawnienia drogowe,
 • Uprawnienia mostowe,
 • Uprawnienia telekomunikacyjne,
 • Uprawnienia kolejowe,
 • Uprawnienia hydrotechniczne.

Dzięki wspomnianym programom nie musisz głowić się, jak uzyskać uprawnienia budowlane. Materiały dostępne zarówno w wersji mobilnej, jak i na komputer z systemem Windows oraz w formie papierowej doskonale się uzupełniają. Po przyswojeniu niezbędnej wiedzy, pozostaje tylko zaliczyć egzamin ustny oraz pisemny. Po zaliczeniu egzaminów odbywa się wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W trakcie takiej uroczystości inżynierowie składają ślubowania zgodnie z obowiązującym regulaminem. Czas oczekiwania na decyzje to zwykle około 2 miesiące od momentu zaliczenia egzaminu. Termin uroczystości ogłasza ten, kto wydaje uprawnienia budowlane.

Przebieg egzaminu – jak zrobić uprawnienia budowlane?

W sytuacji, gdy osoba zainteresowana zdobyciem uprawnień budowlanych ma odpowiednie wykształcenie, odbędzie praktykę zawodową, a także zostanie zakwalifikowana do egzaminu, przychodzi pora na egzamin. Składa się on zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Jest to ostatni etap w drodze do uzyskania uprawnień.

Część pisemna polega na teście, który sprawdza znajomość przepisów prawnych, które są związane z przebiegiem procesu budowlanego. Z kolei część ustna to rozmowa kandydata z komisją egzaminacyjną, której celem jest sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania technicznej wiedzy.

Podsumowanie – jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Wiesz już, jak zrobić uprawnienia budowlane. Jednak, aby zrealizować ten cel, konieczna jest nauka ze świadomie zaplanowanych materiałów dydaktycznych. Egzamin wcale nie musi być trudny i stresujący, jeśli odpowiednio się do niego przygotujesz. Z tego też powodu sprawdź najlepsze programy, które pomogą Ci zdobyć uprawnienia budowlane.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej