• Jakie są rodzaje zbiorników na deszczówkę?
 • Czy można podlewać ogród, nie płacąc za to ani grosza?

 • Deszczówka dofinansowanie – czy to możliwe?

 • Jak uczynić coś wielkiego dla naszych maluchów?

Jakie są rodzaje zbiorników na deszczówkę?

W zasadzie zbiorniki na deszczówkę (sprawdź na: www.xymen.pl) możemy podzielić na dwa podstawowe typy:

 • Zbiorniki naziemne;

 • Zbiorniki podziemne.

Reszta to kwestia estetyki i rozwiązań technicznych związanych z doprowadzeniem i dystrybucją wody deszczowej na teren posesji.

Zbiorniki na deszczówkę naziemne

Zbiorniki tego typu instalowane są nad poziomem ziemi bądź w pomieszczeniach. Ważne jest, by do ich wnętrza nie przedostawało się światło słoneczne oraz by zbiornik nie był narażony na przegrzanie lub zamarznięcie.

System zbierania deszczówki może być grawitacyjny lub mechaniczny. W pierwszym przypadku woda spływa w trakcie opadów rynnami, kanałami itp. W drugi zastosowanie mają specjalne pompy tłoczące deszczówkę do zbiornika.

Zbiornik na deszczówkę podziemny

To technologia bardziej zaawansowana, jednak praktyczniejsza i wygodniejsza. Zbiornik umieszczony jest pod powierzchnią ziemi, nie zajmuje zatem cennego miejsca. W środku zamontowany jest system pomp pozwalających na podlewanie zielonych skarbów natury.

Dlaczego instalacja zbiornika na deszczówkę jest taka ważna?

Odpowiedź wydaje się oczywista. Z roku na rok zasoby wody słodkiej na naszej planecie maleją. Dzieje się tak na skutek zanieczyszczeń, wzrostu liczby populacji, a także nadmiernego parowania.

Poza tym woda wodociągowa nie spełnia podstawowych wymogów pożądanych przez rośliny, bo dla nich właśnie chcemy zbierać deszczówkę.

Woda z sieci jest wyjałowiona, pozbawiona większości minerałów, często też znajdują się w niej substancje bakteriobójcze niekorzystnie wpływające na rozwój kwiatów.

Jakie problemy rozwiązuje instalacja zbiornika na deszczówkę?

Ekologiczne i ekonomiczne. Wybór zależy od osobistych preferencji użytkownika. Jak można wykorzystać wodę deszczową?

Posłużmy się wizualizacją. Wyobraźmy sobie, że ktoś składa propozycję, by co kilka dni zakopywać w ziemi pewną kwotę bez możliwości jej odzyskania. Waszej wyobraźni pozostawiam to, co byście o takiej propozycji pomyśleli.

Wylewanie wody użytkowej do ogrodu jest właśnie takim pozbywaniem się zasobów pieniężnych. W trakcie podlewania licznik wykonuje dziesiątki obrotów, co skutecznie przekłada się na stratę ciężko zarobionych pieniędzy.

O ekologi poniekąd już wspomnieliśmy. Deszczówka, tak czy inaczej, spłynie i wsiąknie. Uczyni to jednak w przez siebie wybranym miejscu, niekoniecznie tam, gdzie jest pożądana.

Ponadto spłynie w bardzo szybkim czasie, co nie przełoży się ani na zwiększenie plonów, ani na poprawę estetyki ogrodu.

Zbiornik na wodę deszczową pozwala ją gromadzić i stopniować jej podawanie.

Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?

Najpraktyczniejszym rozwiązaniem jest – jak już wspomnieliśmy – pojemnik na deszczówkę podziemny, np. jeden z przedstawionych na stronie https://xymen.pl/. Nie zajmuje miejsca, jest praktycznie bezobsługowy, a jego wielkość w kontekście architektury ogrodu nie ma znaczenia.

Pojemność zbiornika na deszczówkę jest istotna przy ocenie potrzeb. Logiczne jest, że niewielki ogródek nie wymaga inwestycji w ogromny zbiornik i odwrotnie. Nie ma sensu zakupu małego pojemnika tylko po to, by zaopatrzyć w życiodajny płyn część ogrodu lub trawnika.

Idealnym rozwiązaniem jest dobór zbiornika na deszczówkę do powierzchni dachu i ogrodu. Jak to zrobić?

Wyobraźmy sobie, że dach ma powierzchnię 150 m², ogród 350 m².

Potrzebne będą następujące dane:

 • powierzchnia dachu: 150 m²;

 • rodzaj dachu: skośny pokryty blachą lub dachówką ceramiczną;

 • współczynnik spływu dla ww. dachu (np. 0,9);

 • powierzchnia ogrodu: 350 m²;

 • dni bez opadów, tj. zakładany zapas: 21 dni;

 • ilość wody uzyskanej np. 600 l/m²;

 • roczne zużycie wody do podlewania ogrodu: 60 l/ m².

P1 = powierzchnia dachu × roczny uzyska z dachu × współczynnik spływu

P2 = powierzchnia ogrodu x roczne zużycie wody

Wzór dla 21 dni zapasu:

V zb. = (P1 + P2) /2 × 21 dni/365 dni

V zb. = (150 m² × 600 l/m² x 0,9 + 350 m² × 60 l/m²) /2 × 21 dni/365 dni

V zb = (81000 + 21000) /2 × 0,058

V zb = 2958 litrów (dla 3 tygodni),

Wartość zaokrąglona do 3 m³.

Jeden m³ to 1000 litrów. Zatem w naszym przykładzie minimalny zbiornik powinien mieć pojemność wynoszącą 3000 litrów.

Czy nasze państwo pomaga osobom, które chcą zainstalować zbiornik na deszczówkę?

Dofinansowanie zbiornika na deszczówkę nie jest fikcją. Taką możliwość przewiduje program „Moja woda”, w którym mowa jest bezzwrotnym dofinansowaniu instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego (zbiornika na deszczówkę) nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego oraz oczka wodnego.

Uwaga! Warunkiem sine qua non skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.

Jest jeszcze program „Oszczędzaj wodę”. W tym przypadku do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Zbiornik na deszczówkę – czy warto?

A czy warto nie płacić rachunków za wodę? Czy warto dbać o zieleń, nie szkodząc środowisku? Czy warto zadbać o zasoby słodkiej wody dla naszych dzieci i wnuków?

Nie tylko warto. To przecież sama przyjemność, nieprawdaż?

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny