Jakie dokumenty do rejestracji samochodu kupionego w Polsce? Potrzebne załączniki

Rejestracja auta kupionego w Polsce podlega kilku podstawowym warunkom. Po pierwsze, należy dotrzymać maksymalnego terminu przewidzianego na rejestrację. W przypadku samochodów kupionych w kraju termin wynosi maksymalnie 30 dni następujących po dacie podpisania umowy. Jak wygląda proces rejestracji? Po pierwsze, musimy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu. Dokument należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nowego posiadacza pojazdu. Zarówno sam wniosek, jak i niezbędne załączniki mogą być przedłożone osobiście lub wysłane pocztą. Niektóre urzędy umożliwiają też dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną. Wystarczy wypełnić wniosek i przesłać go wraz z załącznikami przez skrzynkę podawczą. Do rejestracji auta kupionego w kraju potrzebne będą następujące załączniki:

 • Potwierdzenie własności pojazdu – może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT wystawiona za zakup auta.
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Wpis o ważnym badaniu technicznym wykonanym na stacji kontroli pojazdów. Brak przeglądu uniemożliwia przerejestrowanie auta.

Jakie dokumenty do rejestracji samochodu kupionego za granicą? Jak wygląda rejestracja auta?

Rejestracja auta sprowadzonego zza granicy wygląda tak samo, jak rejestracja auta kupionego w kraju. Do pierwszego przerejestrowania auta w kraju potrzebujemy wniosku oraz niezbędnej dokumentacji dodatkowej. W przypadku pojazdu kupionego za granicą wymagane będą następujące załączniki:

 • Potwierdzenie własności pojazdu – może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT wystawiona za zakup auta.
 • Dowód rejestracyjny bądź inny dokument, który stanowi potwierdzenie zarejestrowania pojazdu za granicą.
 • Dowód odprawy celnej przewozowej – załączniki wymagane w przypadku aut sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego auta.
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – wymagane w przypadku aut sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty recyklingowej – opłata w wysokości 500 zł wpłacana jest na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotyczy wyłącznie aut, które były sprowadzane do kraju przed 1 stycznia 2016 roku i rejestrowane po raz pierwszy.

Wymagane załączniki wyglądają bardzo podobnie, jak w przypadku dokumentacji dotyczącej zakupu auta krajowego. Należy przy tym pamiętać, że dokumentacja sporządzona w języku obcym powinna być przetłumaczona na język polski. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie dowody rejestracyjne wydane przez kraje Unii Europejskiej (pod warunkiem że nie zawierają dodatkowych uwag ani dopisków).

Rejestracja zabytkowego pojazdu. Jakie załączniki potrzebuje?

Jakie dokumenty do rejestracji samochodu zabytkowego? Po pierwsze, niezbędny będzie wniosek o rejestrację pojazdu. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Posiadacz zabytkowego pojazdu potrzebuje takich dokumentów jak:

 • Potwierdzenie własności pojazdu – może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT wystawiona za zakup auta.
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne (w przypadku braku tablic należy napisać oświadczenie, że pojazd nie posiada tablic lub, że należy je zwrócić do kraju, z którego został sprowadzony).
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – wymagane w przypadku aut sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego.
 • Dowód odprawy celnej przewozowej – w przypadku auta, które zostało sprowadzone z państwa trzeciego, nienależącego do Unii Europejskiej.
 • Potwierdzenie wszystkich opłat.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Zaświadczenie potwierdzające zgodność pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego auta.
 • Dokument potwierdzający, że pojazd jest zabytkowy. Nowy posiadacz auta potrzebuje takiego dokumentu jak kopia decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków. Za potwierdzenie uważa się też dokument dotyczący wpisania pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub dokument potwierdzający wpisanie auta do inwentarza muzealiów. Sprawdź także ten artykuł na temat wymiany dowodu rejestracyjnego.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Wiemy już, jaka dokumentacja będzie potrzebna do przerejestrowania auta kupionego w Polsce i za granicą. Kompletny wniosek o przerejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami musi być uzupełniony o potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat. W celu zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu potrzebna będzie:

 • Opłata za dowód rejestracyjny, znaczki legalizacyjne i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu – 85 zł.
 • Opłata za wydanie pozwolenia czasowego – 13,50 zł.
 • Opłata za kartę pojazdu – 75,00 zł
 • Opłata ewidencyjna wydawana osobno dla dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu i nalepki kontrolnej oraz dla tablic rejestracyjnych – 0,80 zł
 • Opłata za wydanie nowych tablic rejestracyjnych do samochodu – 80,00 zł.
 • Wydanie tablic dla motocykli kosztuje 40,00 zł, a dla motorowerów 30,00 zł. W przypadku tablic indywidualnych należy uiścić opłatę w wysokości 1 000,00 zł. Aktualnie wymiana tablic rejestracyjnych nie jest już obowiązkowa (w przypadku aut używanych, zarejestrowanych na terenie kraju).

Co równie istotne, wydanie tablic rejestracyjnych dla samochodów zabytkowych okazuje się nieco droższe. W ich przypadku za nowe tablice zapłacimy 100 zł. Wydanie nowych tablic do zabytkowego motocykla kosztuje 50 zł.

Znasz już podstawowe dokumenty i opłaty, które towarzyszą przerejestrowaniu pojazdów. W osobnym artykule dowiesz się, jak zarejestrować samochód. A może zainteresuje Cię również, jak odebrać prawo jazdy?

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny