Kredyt hipoteczny

Zakup własnego mieszkania to wydatek na tyle duży, że niewielu, nawet dobrze zarabiających rodaków może sobie na niego pozwolić. Z pomocą przychodzą nam banki, oferując kredyty hipoteczne na realizację tego właśnie marzenia. Skoro jesteśmy już zdecydowani na ten rodzaj pożyczki, niezbędny będzie całkiem spory stos dokumentów, udowadniających naszą wypłacalność, czyli potwierdzających zdolność kredytową.

Pakiet niezbędnych dokumentów podzielić można na cztery grupy:

 • Dochodowe
 • Osobowe
 • Dotyczące nieruchomości
 • Dotyczące innych zobowiązań

Po pierwsze dokumenty dochodowe

A mianowicie wszystko to co potwierdza fatyczną wysokość naszych dochodów oraz sposób ich otrzymywania. Jeśli jesteśmy pracownikiem etatowym, w banku przedłożyć będziemy musieli:

 1. Wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. Wymagane formularze może pobrać ze strony danego banku lub otrzymać w jego placówce.
 2. Wyciąg z naszego kąta bankowe za okres (w zależności od banku) trzech, sześciu lub nawet dwunastu miesięcy.
 • v Dodatkowo konkretne banki mogą wymagać od nas deklaracji PIT-37 za ostatni rok, świadectwa pracy czy umowy o pracę (w przypadku umowy na czas nieokreślony).

Jeśli natomiast jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, naszym obowiązkiem będzie dostarczenie do banku:

 1. Deklaracji PIT za ostatni rok
 2. Rachunku do tych umów
 3. Umowy zlecenie lub umowy o dzieło za okres roku lub dwóch lat

Z kolei przedsiębiorcy starający się o kredyt będą musieli przedłożyć:

 1. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US
 2. Deklaracje PIT-36 bądź 36L
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Decyzję o nadaniu numerów NIP i REGON
 5. Wydruki z księgi przychodów i rozchodów

W zakresie dokumentów osobowych, jest już nieco prościej

 1. Dowód osobisty
 2. Inny dokument potwierdzający naszą tożsamość (paszport lub prawo jazdy)
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim z zawartą intercyzą dodatkowo będą musiały dostarczyć potwierdzoną notarialne treść ów umowy
 4. Orzeczenie sądu w przypadku osób po rozwodzie lub w separacji

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań kredytowych, o ile oczywiście takowe mamy. Jeśli tak przygotujmy:

 1. Zaświadczenie o obsłudze kredytu
 2. Zaświadczenie o spłacie kredytu (w sytuacji, gdy został on przez nas niedawno spłacony a informacja o tym nie trafiła jeszcze do systemu BIK)
 3. Umowy kredytowe
 4. Zaświadczenie a aktualnym stanie salda zadłużenia

Ostatnia partia dokumentów jakie musimy dostarczyć w celu uzyskania kredytu są dokumenty dotyczące nieruchomości. Jakie? To zależy, czy kupujemy na rynku wtórnym, czy od dewelopera.

W przypadku rynku pierwotnego będą to:

 1. Umowa przedwstępna z deweloperem
 2. Odpis z księgi wieczystej gruntu
 3. Wypis z ewidencji rejestru gruntu
 4. Dokumenty dotyczące samego dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej
 5. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę
 6. Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona; - promesa z banku o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki
 7. Kopie pełnomocnictw reprezentantów dewelopera

Jeśli decydujemy się na zakup na rynku wtórnym, powinniśmy dostarczyć:

 1. Przedwstępną umowę nabycia nieruchomości
 2. Odpis prowadzony dla danego mieszkania lub domy w księdze wieczystej
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie praw do mieszkania przez sprzedawcę
 4. Zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny